Leder av Studentenes fakultetsråd på Fakultet for helsefag, Jakob Loe, sliter med å få studenter til å stille til verv i råd og utvalg. Noen skylder på at de er i praksis, slik han selv for tiden er hos NAV Hjelpemiddelsentralen.
Leder av Studentenes fakultetsråd på Fakultet for helsefag, Jakob Loe, sliter med å få studenter til å stille til verv i råd og utvalg. Noen skylder på at de er i praksis, slik han selv for tiden er hos NAV Hjelpemiddelsentralen.

Ni av 5000 stilte på allmøte på helsefag

Da Fakultet for helsefag hadde allmøte for å velge studentrepresentanter, møtte bare ni av cirka 5000 studenter opp. Bekymringsfullt, sier leder av Studentenes fakultetsråd.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Det har vært en tung jobb å skaffe studenter til å stille til alle utvalg og styrer ved Fakultet for helsefag (HF) dette studieåret.

Leder av Studentenes fakultetstråd ved HF, Jakob Loe, sier at det har vært spesielt vanskelig denne gangen.

— Bare å få oversikt over alle de klassetillitsvalgte har vært en stor utfordring. I tillegg har vi hatt mye frafall av studenter som har sluttet ved HiOA, slik at vi er blitt for få i en del utvalg og styrer, sier Loe, som understreker at studentene som faktisk er aktive, står på og gjør en veldig god jobb.

Magert oppmøte

For å få fylt opp tomme studentplasser i styrer og utvalg, arrangerte Studentenes fakultetsråd et allmøte for de cirka 5000 studentene ved fakultetet. Der møtte kun ni studenter opp, men allmøtet har full myndighet til å gjøre valgene uansett hvor mange som møter.

 Noen av tiltakene vi ser på er muligheten til å etablere et studiepoeng=givende emne for tillitsvalgte.

Marianne Brattland

— Vi har greid å fylle opp det meste av plassene nå, men mangler fortsatt noen studenter til enkelte utvalg, sier han.

Selv sitter han som studentrepresentant i fakultetsstyret på HF, i tillegg til å være leder for Studentenes fakultetsråd på HF og representant i Studentparlamentet.

Sliter på sykepleien

På Institutt for sykepleie, som er et av instituttene på HF, har problemene vært ekstra store. Der møtte kun tre studenter opp på et allmøte som ble arrangert denne uken for å gjennomføre valg til styret i Sykepleierstudentenes studentråd.

Ifølge studentrådets Facebook-side ble det sendt ut mail til alle studenter ved instituttet, samt at møtet ble annonsert på Facebook, men likevel møtte altså bare tre.

«Dette er bekymringsverdig! Styret frykter at dette lave engasjementet kan føre til at Studentrådet står i fare for å legges ned. Dette vil føre til at vi studenter ikke lenger vil ha et talerør inn til ledelsen, og dermed miste vår påvirkningskraft til avgjørelser som påvirker vårt studie! Videre vil mangel av en velferdsansvarlig/faddersjef føre til at det ikke blir gjennomført noen fadderuke til høsten», skriver studentrådet, som vil arrangere nytt allmøte om en måneds tid.

«Vi håper at flere av dere vil møte opp og engasjere dere slik at Studentrådet kan fortsette å eksistere og at fadderuka kan bli gjennomført til høsten», står det.

I kommentarene fra studenter under innlegget, oppfordres studentrådet til å bli mer synlig og aktiv, spesielt på Facebook. Det står også at noen har hatt problemer med å komme på allmøtet fordi de er i praksis.

Tunge verv

Jakob Loe tror problemene med å skaffe studentrepresentanter kan skyldes at mange studenter ikke synes de har tid, blant annet fordi de må jobbe ved siden av studiene.

— Noen av vervene er tunge og krever at man setter seg godt inn i sakene og leser dokumenter. Det kan også være et problem at møtene er på dagtid, i studietiden, og at studenter er ute i praksis eller er i en eksamensperiode. Derfor føler nok mange studenter at arbeidsmengden kan bli for stor, sier han.

Han sier at det planlegges noen grep for å bedre situasjonen framover, først og fremst at et allmøte på vårparten skal gjøre valgene, slik at studentrepresentantene er klare når høstsemesteret begynner.

— Dette er noe vi ønsker å få til, samtidig som vi vil jobbe med å styrke studentdemokratiet fra bunnen ved å skape engasjement i klassene. Vi ønsker å få til et bedre samarbeid med de ansatte og skape noen felles rutiner og legge bedre til rette for å få valgt klassetillitsvalgte. Vi ønsker også at høgskolen skal lage et register over alle klassetillitvalgte, sier han.

Han er ikke i tvil om at studentene har mye igjen for å engasjere seg.

— Det er veldig lærerikt å delta i utvalg og styrer, og man får et mye bedre innblikk i hvordan skolen fungerer og hvilke rettigheter studentene har. Dessuten er det et godt sosialt miljø, og man får relevant erfaring som kan være fint å ha å cv’en, sier han.

Trenger bedre informasjon

Fagpolitisk ansvarlig i arbeidsutvalget i Studentparlamentet, Suzanne Nordgård (bildet under), sier at mye av problemene med å skaffe nok studentrepresentasjon skyldes dårlig informasjonsflyt.

— Vi jobber med å få på plass et register over klassetillitsvalgte, og håper å ha et system fra neste høst der faglærerne rapporterer inn hvem som er valgt og disse dataene samles i en database, sier hun.

Andre tiltak som det jobbes med er bedre opplæring av tillitsvalgte, og også en ordning der representanter for studentdemokratiet møter opp i klassene og informerer om mulighetene som ligger der for studentene.

— Vi er avhengige av å få til et samarbeid med instituttlederne om dette, og skal ut på en turné til alle instituttene nå, der studentrepresentasjon vil være et av temaene, sier Suzanne Nordgård.

Studentenes stemme viktig

Studiedirektør på HiOA, Marianne Brattland (bildet under), sier at høgskolen har mange aktive studenter som deltar i styrer, råd og utvalg, men at hun er kjent med at det enkelte steder har gått litt langsomt å få studentrepresentanter på plass. Høgskolen vurderer nå ulike tiltak som kan bidra til høyere aktivitet.

(Foto: Sonja Balci/HiOA)

— Noen av tiltakene vi ser på er muligheten til å etablere et studiepoenggivende emne for tillitsvalgte, tilby studentene bredere opplæring i tillitsvalgtarbeid og å markedsføre og framsnakke betydningen av denne typen arbeid, sier hun.

Brattland understreker at studentenes stemme er viktig i en stor institusjon som HiOA.

— Vi oppfordrer studentene til å involvere seg i studentpolitisk arbeid. Det er også en fin mulighet til å få innsikt i høgskolen, knytte vennskap og nettverk. Aktive studenter lykkes dessuten godt med sine studier, sier hun.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS