Siden i fjor høst har Studentparlamentet ved (f.v.) Eline Stølan, Suzanne Nordgaard, Philip Stampe og Torbjørn Jonassen arbeidet for et eget studentombud ved høgskolen. Sist møte i høgskolestyret fikk de gjennomslag. Foto: Skjalg Bøhmer Vold
Siden i fjor høst har Studentparlamentet ved (f.v.) Eline Stølan, Suzanne Nordgaard, Philip Stampe og Torbjørn Jonassen arbeidet for et eget studentombud ved høgskolen. Sist møte i høgskolestyret fikk de gjennomslag. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Neste år kommer studentombudet

Som første høgskole i landet får HiOA eget studentombud fra 2015. Det uavhengige ombudet skal sikre studentenes rettigheter.

Publisert Oppdatert

Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) jubler for vedtaket som skal sikre studentenes rettigheter i større grad, selv om stillingen som studentombud har en prøvetid på to år. På høgskolens styremøtet 17. juni ble det, etter forslag fra studentrepresentant Øystein Fimland vedtatt at Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) skal få et eget studentombud i 100 prosent stilling fra januar 2015. Med dette blir HiOA landets første høgskole med et studentombud.

Skal sikre rettferdighet

Universitet i Oslo (UiO) var aller først ut i landet med et eget studentombud i 2013. Dette året har Universitet i Tromsø (UiT), Universitetet i Bergen (UiB) og nå Høgskolen i Oslo og Akershus fulgt etter. Nestleder i studentparlamentet, Torbjørn Jonassen (t.v. bildet over), mener høgskolen går foran som et godt eksempel for høgskoler uten studentombud.

— Det er kjempebra at det blir et eget studentombud i 100 prosent stilling på HiOA. Det viser at høgskolen ser alvorlig på saken og tar studentenes rettigheter seriøst, sier Jonassen.

Det er min erfaring at studenter ofte trenger bistand over tid.

Marianne Høva Rustberggard

Viktigheten av et studentombud ble listet opp som en egen sak i studentparlamentets handlingsplan i fjor høst. Siden det har de arbeidet for at høgskolen skal få en slik stilling.

Rådgiver for fortvilte studenter

— Med et studentombud sikrer man seg en raskere saksgang enn tidligere, en mer rettferdig saksbehandling og studentene får en fast person å forholde seg til i stedet for å bli sendt rundt i systemet, sier læringsmiljøansvarlig i Studentparlamentet, Philip Stampe (t.h. bildet over), som har vært med på å få vedtaket igjennom.

Fram til nå har studenter henvendt seg til fagpolitisk ansvarlig i Studentparlamentet med saker som vanligvis faller inn under studentombudets oppgaver. «Fagpolitisk ansvarlig i Studentparlamentet skal være et politisk verv, men er i dag i stor grad en rådgiver for fortvilte studenter», skriver parlamentet i sin rapport om behovet for et studentombud ved HiOA.

Lavterskeltilbud 

Et studentombudet skal være et lavterskeltilbud til studentene der de kan henvende seg til ombudet med saker som angår studiesituasjonen og få veiledende hjelp med saksbehandling og rettigheter, ifølge UiOs retningslinjer for studentombudet. Studentparlamentet ved HiOA ønsker å følge de samme retningslinjene for høgskolen.  

— Vi ønsker at Studentombudets mandat ved HiOA skal være basert på UiOs modell. Ombudet skal følge opp enkeltsaker, regelbrudd i systemet og sikre at praksis gjennomføres i tråd med regelverket, sier Jonassen.

Ombudet kommer eksempelvis til å ta for seg eksamenklager, og bistå studenter som føler seg urettferdig behandlet. Ombudet skal også informere studentene om rettighetene og pliktene deres.

— Det er viktig med en person som kan ivareta objektiviteten i sakene og følge opp studentene i vanskelige spørsmål i studiehverdagen, sier Jonassen.

Prorektor for utdanning og regional forvaltning, Olgunn Ransedokken (bildet over), mener det er viktig at studentene vet hvem de skal henvende seg til i slike vanskelig spørsmål. 

Prorektor: Et ombud til støtte og nytte

«Jeg håper at et slikt ombud kan være til støtte og nytte for studenter som trenger en nøytral og kompetent person å forholde seg til når de befinner seg i en vanskelig situasjon, der det går på usikkerhet fra studentens side på hvilke rettigheter hun har, eller hvordan forskrifter og lovverk skal tolkes,» skriver Ransedokken i en epost til Khrono.  

Fra 50 til 100 prosent

Administrasjonen innstilte på en 50 prosent stilling med studentombud overfor høgskolestyret i prøveperioden. Dette var ikke studentrepresentant i høgskolestyret, Øystein Fimland (bildet under), enig i og foreslo derfor derfor et vedtak om en stilling på 100 prosent, som styret sluttet seg til. 

— Vi trenger en 100 prosent stilling for å gjøre det skikkelig. Når UiO og UiB velger å ha et studentombud i 100 prosent stilling, så har vi helt sikkert behov for det samme, sier Fimland. 

Han ser på gjennomslaget som en stor seier for studentene nå rett før sommerferien. 

— Jeg er fornøyd med at jeg fikk styret med på å støtte studentene i denne saken, sier Fimland.

Brøt med studentenes rettigheter

Landets første studentombud, Marianne Høva Rustberggard ved Universitetet i Oslo er nå på ferie, men synes det er flotte nyheter om et studentombud for høgskolen.

— Jeg gleder seg til å kunne utveksle erfaringer med studentombudet ved HiOA. Forhåpentligvis kan jeg inspirere, bli inspirert av, og sammenlikne meg med høgskolens studentombud, skriver hun i en sms til Khrono. 

— Det er min erfaring at studenter ofte trenger bistand over tid. Noe av det viktigste ved stillingen, er at den er uavhengig, uttalte hun tidligere til Utropia. 

Over 50 henvendelser ved UiO

Hittil i år har hun fått over 50 henvendelser, som er over 30 flere enn ved samme tidspunkt i fjor. I en rapport der Rustberggard evaluerer sitt første halvår ved UiO, ble det avdekket  flere alvorlige saker, ifølge Universitas:

  • Brudd på taushetsplikten
  • Systematiske avslag på klager
  • Forskjellsbehandling
  • Uforsvarlig lang saksbehandlingstid

Ifølge rapporten har studenter også fortalt ombudet om «frykt for represalier», og at de opplever å bli tråkket på. «Enkelte har opplevd å bli kontaktet av enheten der de studerer og fått spørsmål om hva de ønsker å oppnå med å kontakte studentombudet», skriver Rustberggard i rapporten. 35 studenter skal ha vært i direkte kontakt med studentombudet om konkrete saker de første månedene, skriver avisen. 

Men dette er altså saker hos studentombudet ved Universitetet i Oslo. Hvilke saker som kommer opp ved høgskolen får vi ikke vite før i 2015. 

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS