Stryksjokk på spesial­­pedagogikk

Publisert   Sist oppdatert
Illustrasjonfoto. Foto: Shane Colvin / UiO
Illustrasjonfoto. Foto: Shane Colvin / UiO

OSLO. Studenter på utvalgte fag i spesialpedagogikk fikk i høst forsinket sensur på sine eksamener. Da resultatene fra faget som nå heter SPED3001 (tidligere SPED3000) kom, viste det seg at en av tre studenter hadde strøket, skriver Universitas.

Universitas har snakket med studenter på fagene som følers eg dårlig behandlet av Universitetet i Oslo. Både fordi sensur var forsinket, og at klagesaker tar lang tid, de opplever dårlig kontakt med studieveileder og de er i det hele tatt misfornøyd med universitetets håndtering av disse eksamene, sensur og klager.

Universitas har bedt om svar fra instituttet som er ansvarlig, og de gjengir skriftlige svar. Deriblant skriver instituttledelsen for Institutt for spesialpedagogikk (ISP):

«SPED3001 er et nytt emne som synes å være krevende for studentene. Når det gjelder endringer i strykprosent, så er det en økning som vi også så i fjor og på andre emner i samsvar med økte krav til studentene på alle nivåene.»

Og de legger blant annet til:

«Vi har gått nøye gjennom hvordan sensurering i emne SPED3001 er gjennomført. I samsvar med reglementet på UiO foreligger det en detaljert sensorveiledning for dette emne.»

(Eva Tønnessen / Khrono)