Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen har gitt HiOA og de andre høgskolene og universitetene i oppgave å foreslå sammenslåinger. Fristen er 1. november. Foto: Wanda Nathalie Nordstrøm
Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen har gitt HiOA og de andre høgskolene og universitetene i oppgave å foreslå sammenslåinger. Fristen er 1. november. Foto: Wanda Nathalie Nordstrøm

HiOA vil helst ikke fusjonere

Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) vil helst fortsette alene og bli et profesjonsuniversitet, men ser ikke bort fra at den kan bli nødt til å fusjonere med flere høgskoler. Universitetet i Oslo er ikke interessert i HiOA.

Publisert Oppdatert

Høgskoleledelsen ved HiOA har vært i samtaler med Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Høgskolen i Gjøvik og Høgskolen i Telemark  om sammenslåing, men vil helst fortsette på egenhånd. HiOA vil heller konsentrere seg om å ta ut gevinster av fusjonene som allerede er gjennomført og jobbe videre for å realisere ambisjonen om å bli et ledende profesjonsuniversitet.

Dette går fram av rektor Kari Toverud Jensen og høgskoledirektør Ann Elisabeth Wedøs (bildet under) forslag  til innspill til Kunnskapsdepartementets strukturmelding, som HiOA og andre universiteter og høgskoler må levere innen 1. november. Høgskolestyret skal diskutere og gjøre vedtak om innspillet på møtet 28. oktober.

Les også: Forslag til innspill til kunnskapsministeren fra HiOA

HiOA-ledelsen har også tatt initiativ til et møte med Universitetet i Oslo (UiO) om å slå sammen de to Oslo-institusjonene, men konstaterer at interessen ikke er gjensidig. Med andre ord er ikke UiO-ledelsen interessert i scenariet som HiOA kaller «Universitetet i Oslo og Akershus».

Vil satse på egen strategi

Forslaget til vedtak i høgskolestyret på HiOA tirsdag går derfor ut på at HiOA skal fortsette arbeidet med å realisere sin egen strategi og ambisjon om å bli et ledende profesjonsuniversitet. Likevel står det i forslaget til vedtak at dette må vurderes i lys av de andre strukturendringene som som kan komme nasjonalt.

Forslaget til innspill går også ut på at HiOA skal få nasjonalt ansvar for profesjonsutdanningene, konkretisert gjennom et nasjonalt kunnskapssenter. Videre ønsker HiOA at det blir satt ned en arbeidsgruppe som skal vurdere arbeidsdeling mellom institusjonene i Oslo-området og Østlandet. Her er høgskolen villig til å se på om det kan være gunstig å gi fra seg noen utdanninger, mot å få styrket andre utdanninger som støtter høgskolens strategiske målsettinger.

Et annet viktig punkt i forlaget til innspill fra HiOA er at strukturmeldingen skal åpne for at høgskolene igjen kan søke om universitetsstatus. Ifølge innspillet er det ikke noe poeng å opprettholde skillet mellom universiteter og høgskoler, men desto større poeng å sørge for høy kvalitet i profesjonsutdanningene. Her understrekes det at univetsitetssatsingen ved HiOA først og fremst er et virkemiddel for å oppnå høyere kvalitet på utdanning og forskning.

Fusjon kan likevel bli nødvendig

Selv om HiOA helst vil unngå flere fusjoner framover, åpner innspillet for at dette likevel kan bli nødvendig hvis fusjoner andre steder i landet endrer konkurransesituasjonen. Hvis for eksempel NTNU og Høgskolen i Sør-Trøndelag slår seg sammen, muligens inkludert høgskolene i Gjøvik, Narvik og Ålesund, kan det skape en konkurransesituasjon som gjør at HiOA likevel bør slå seg sammen med andre høgskoler på Østlandet. Det samme kan gjelde hvis alle høgskolene i Nord-Norge blir fusjonert inn i Universitetet i Nordland og Universitetet i Tromsø (bildet under). Høgskolen i Stord-Haugesund har signalisert at den ser til Universitetet i Stavanger, mens Universitetet i Bergen jobber for et tettere samarbeid med høgskolene på Vestlandet.

« Endret struktur i resten av landet kan skape en konkurransessituasjon på Østlandet som nødvendiggjør en strukturendring også i denne regionen, selv om dette, ihvertfall på kort sikt, ikke er nødvendig for kvaliteten på den enkelte institusjon. I en slik situasjon mener vi at en sammenslåing mellom HiOA og høgskolene i Buskerud/Vestfold, Telemark og Gjøvik er det mest nærliggende alternativet», står det i innspillet til Kunnskapsdepartementet.

Flercampusuniversitetet

Hvis HiOA skulle fusjonere med høgskolene i Buskerud/Vestfold, Telemark og Gjøvik, ser HiOA både fordeler og ulemper med dette. Svakhetene er blant annet at det ville blitt hele 12 ulike studiesteder, en lite effektiv struktur, svak felles identitet og ressurskrevende fusjonsprosesser. Fordelene er  blant annet at flere like fagmiljøer kan styrke og utfylle hverandre, og at disse høgskolene har en likere profesjonsrettet profil, regional rolle og felles ambisjon om universitetsstatus.

HiOA ber derfor Kunnskapsdepartementet (KD) om å vurdere høgskolens innspill i lys av hva institusjonene i andre deler av landet spiller inn. I innspillet står det at hvis KD  skulle komme fram til at en sammenslåing av flere av høgskolene på Østlandet er nødvendig gitt endringene i den nasjonale strukturen forøvrig, så bør HiOA og høgskolene i Buskerud/Vestfold, Telemark og Gjøvik bli invitert til videre samtaler om sammenslåing.

Ikke gjensidig interesse

HiOA har også vurdert styrker og svakheter ved en sammenslåing med Universitetet i Oslo. Det blir framhevet som en styrke at det ville skape én, stor og robust universitetsinstitusjon i Oslo, og at de to partene ville utfylle hverandre. På minussiden  kommer at det blir en svært stor og bred organisasjon, som ville gitt stordriftsulemper, mindre effektivitet og større andel administrativt ansatte. Dette alternativet er ikke videre utdypet i innspillet, og det konstateres bare kort at interessen for dette alternativet ikke er gjensidig.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS