Rektor Marit Boyesen leder i dag sitt siste styremøe ved Universitetet i Stavanger. Fra august overtar Klaus Mohn. Foto: Siri Øverland Eriksen
Rektor Marit Boyesen leder i dag sitt siste styremøe ved Universitetet i Stavanger. Fra august overtar Klaus Mohn. Foto: Siri Øverland Eriksen

Direkte fra styremøtet ved Universitetet i Stavanger

Direkte. Det holdes møte i styret for Universitetet i Stavanger torsdag 13. juni 2019. Møtets tarter 10.00 og du kan følge det her.

Publisert Oppdatert

(Du ser møtet nederst i denne saken, under dagsorden)

Saksliste

US 52/19 Godkjenning av innkalling og saksliste til styremøte 13.06.2019

US 53/19 Godkjenning av møtebok fra styremøte 09.05.2019

Strategi

US 54/19 Arbeidet med å legge til rette for en medisinutdanning ved UiS

Utdanning

US 55/19 Orientering om søkertall for UiS 2019

US 56/19 Revidert kvalitetssystem og NOKUTs tilsyn med de systematiske kvalitetsarbeidet ved UiS høsten 2019

US 57/19 Dekanvedtak om endring, etablering og nedlegging av studier – orientering til styret

US 58/19 Studentmobilitet ved UiS

US 59/19 Læringsmiljøprisen 2019 (unntatt offentlighet, offl §11)

Forskning

US 60/19 Revidert forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.)

US 61/19 Revidert versjon av forskrift for graden dr.philos ved UiS

US 62/19 Forskningsbasert innovasjon og TTO-virksomhet 2018

Økonomi

US 63/19 Foreløpig budsjettfordeling 2020

US 64/19 Prognoser for 2019-2022

US 65/19 Regnskapsrapport 1. tertial

HR

US 66/19 Nytt personalreglement – delegering av ansettelsesmyndighet

US 67/19 Lønnsoppgjøret i staten- lokale lønnsforhandlinger 2019

US 68/19 Kunngjøring av ledig stilling som senterleder ved Kunnskapssenteret for utdanning (behandlet skriftlig ved sirkulasjon)

Diverse saker

US 69/19 Tildeling av graden philosophiae doctor til styremøte 13.06.19

US 70/19 Orienteringssaker til styremøte 13.06.2019

Eventuelt

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS