Sogn og Fjordane og Volda samsnakker

I dag samsnakker styrene for høgskolene i Volda og Sogn og Fjordane. Samsnakkingen sendes direkte og på slutten av dagen skal de to rektorene komme med felles uttalelse.

Publisert   Sist oppdatert

(Øverst kan du se sendingen fra samsnakkingen)

Styrene for Høgskulen i Volda og Høgskulen i Sogn og Fjordane har i dag felles seminar, kombinert med styremøter midt på dagen.

Rundt 13/13.30 er det lagt opp til at rektorene Johann Roppen og Rasmus Stokke skal samrå seg og komme med en felles uttalelse.

Program:

  • 09.00: Seminarstart: Struktursaka sett frå Sogn og Fjordane (rektor Rasmus Stokke). Struktursaka sett frå Volda (rektor Johann Roppen)
  • 09.30: Ordet fritt. Ordstyrar: Trond Ueland, styreleiar HiSF.
  • 11.00: Pause
  • 11.15: Separate styremøte med arbeidslunsj. Struktursaka vert handsama som første sak av begge styra
  • Kl 13.00-13.30: Felles pause. Rektor/styreleiar (Sogn og Fjordane) og rektor/direktør (Volda) samrår og kjem med fråsegn.
  • 13.30- ca 15.00 Styremøta held fram med andre saker.