europaforskning

Skjebnen til Arena-senter utsatt etter kritikkfylt møte

Styret ved SV-fakultetet ved Universitetet i Oslo vil har grundigere bakgrunn før de beslutter hva som blir skjebnen til Arena senter for europaforskning.

Leder Daniel Naurin ved Arena senter for europaforskning er fornøyd med at styret ved SV-fakultetet på UiO ville ha mer utredning før de beslutteren videre løsning for senteret.
Leder Daniel Naurin ved Arena senter for europaforskning er fornøyd med at styret ved SV-fakultetet på UiO ville ha mer utredning før de beslutteren videre løsning for senteret.
Publisert Oppdatert

Arena senter for europaforskning er en varm potet på Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo. Etter et kritisk styremøte i dag, der mange medlemmer av fakultetsstyret var kritiske til hvordan saker var utredet, blir en avgjørelse om senterets videre skjebne utsatt for å utrede et beslutninggrunnlag bedre. Neste styremøte er i mars 2021. Men det er ikke formelt besluttet når en ny behandling kan komme på sakskartet.

På den ene siden får senteret gode skussmål for faglig nivå og vitenskapelig produksjon. På den andre siden drog senteret med seg et opparbeidet underskudd på 8,5 millioner kroner inn i 2020.

Mesteparten av dette stammer fra 2014 og tidligere, og senterets økonomi er slik at det med dagens tall vil ta lang tid å redusere det akkumulerte underskuddet.

Samtidig er også underskuddet redusert i løpet av 2020 til minus 7,1 millioner kroner.

Alternativ å avvikle

Dekan og øverste leder ved fakultetet, Anne Julie Semb, hadde til dagens styremøte laget et notat som pekte på ulike løsninger, der den mest dramatiske innebærer avvikling av senteret. I saksdokumentene lå også et notat fra senterleder Daniel Naurin.

Løsningene for videre drift handlet om å lage en langsiktig reduksjon av akkumulert underskudd, økning av basisbevilgningen til senteret enten gjennom å tillegge senteret undervisning eller gjennom en generell styrking av basisbevilgningen som ville gå på bekostning av andre institutter ved fakultetet.

I styremøtet mente flere styremedlemmer at saken ikke var godt nok utredet til å ta en såpass viktig beslutning. Dette handlet om implikasjonene av de ulike løsningsalternativene faglig og økonomisk i sammenheng.

— Det er vanskelig for oss som styre å ta stilling til senterets fremtid bare basert på noen millioner hit og dit. Senteret er kommet veldig godt ut faglig, samtidig som fakultetet har et stort underforbruk av midler i 2020. For meg blir dette beslutningsgrunnlaget prematurt, sa professor og fakultetsstyremedlem Ann Helen Bay.

Professor og styremedlem Ann-Helén Bay gikk sterkt imot nedlegging av senteret for europaforskning ved UiO.
Professor og styremedlem Ann-Helén Bay gikk sterkt imot nedlegging av senteret for europaforskning ved UiO.

Vil frede senterleder

Hun mente også at den relativt nytilsatte senterlederen Daniel Naurin måtte «fredes» i en periode. Både for å få vist hva han er god for og kunne bidra til et bedre beslutningsunderlag. Bay fikk gehør fra flere andre styremedlemmer.

Caroline Hals uttrykte overraskelse over at avvikling overhodet var et av alternativene.

— Dette var noe vi behandlet i 2019. Vi ønsket ikke avvikling da og vi ønsker det ikke nå, sa Hals som mente at alternativene som handlet om videre drift med en styrket økonomi måtte utredes bedre.

Dekanen fikk motbør

Flere styremedlemmer viste til dialogen som hadde vært mellom fakultetsledelsen og ledelsen i Arena senter for europaforskning.

Anne Julie Semb, dekan SV-fakultetet, UiO
Anne Julie Semb, dekan SV-fakultetet, UiO

— Dialogen viser tydelig at det her ikke har vært tilstrekkelig grad av involvering og samarbeid i saksforberedelsen, sa Helene Sjursen som er styrerepresentant for de vitenskapelige ansatte.

Dekan Anne Julie Semb minnet styret om at selv om det var et stort underforbruk ved fakultetet i 2020 (over 200 mill), er det ikke slik at det ikke finnes en alternativ bruk av penger i forhold til å slette et opparbeidet underskudd ved Senter for europaforskning.

— En slik ettergivelse vil alltid gå ut over noe annet ved fakultetet, sa dekanen.

Etter betydelig motbør i styret avsluttet hun saken ved å varsle at den vil utredes slik styret ønsker og at første mulighet til videre behandling er på møtet i mars 2021.

Senterlederen i ARENA, Daniel Naurin, skriver i en melding etter styremøtet at han er glad for støtten som kom fra flere styremedlemmer.

Powered by Labrador CMS