universtitetet i bergen

Skal ha korona-styremøte

Styret ved Universitetet i Bergen skal ha ekstraordinært møte for å diskutera problemstillingar knytt til korona-utbrotet.

Tre herrar djupt konsentrerte over kvar sin telefon. Måndag skal heile universitetsstyret ved Universitetet i Bergen logga seg på same digitale møte. Dette er assisterande universitetsdirektør Tore Tungodden, universitetsdirektør Kjell Bernstrøm og rektor Dag Rune Olsen.
Tre herrar djupt konsentrerte over kvar sin telefon. Måndag skal heile universitetsstyret ved Universitetet i Bergen logga seg på same digitale møte. Dette er assisterande universitetsdirektør Tore Tungodden, universitetsdirektør Kjell Bernstrøm og rektor Dag Rune Olsen.
Publisert Oppdatert

Måndag skal universitetetsstyret ved Universitetet i Bergen (UiB) samlast på den digitale plattforma Teams for å ha ekstraordinært styremøte.

Møtet vert strøyma, og du kan sjå det direkte her:

På dagsorden står tre saker:
S 30/20 Orientering om universitetets beredskapsarbeid i forbindelse med koronaviruspandemi (COVID-19)
S 31/20 Midlertidig forskrift om tillegg til grads- og studieforskriften - Tiltak knyttet til koronaviruset
S 32/20 Muntlig orientering om prosessen med utlysning av stilling som universitetsdirektør

Ei veke inn i krisa

— No er me ei veke inn i koronakrisa. UiB har stengt campus og lagt om undervisninga. Universitetsstyret er det øvste organet vårt, og skal få ei orientering om kva utfordringar me har møtt, og korleis dei er handtert.

Det seier rektor Dag Rune Olsen, som sjølv sit i heimekarantene etter ei utanlandsreise.

Styret vert orientert om dei tiltaka UiB har sett i gang, mellom anna arbeidet med å henta heim tilsette og studentar frå utlandet. Det vert òg skildra korleis det er lagt til rette for at tilsette skal arbeida heimefrå, og at det er kjøpt inn nye, berbare datamaskiner.

Me vil òg orientera om korleis redusert tilgang til campus påverkar forskinga vår.

Dag Rune Olsen, rektor UiB

Tenkjer mot studiestart

Rektor har, på fullmakt, fastsett ei ny forskrift om opptak og vurdering. Der heiter det mellom anna at studentar som manglar forkunnskapskrav hausten 2020 likevel kan få halda fram med studiet sitt, og at studentar som av grunnar knytt til korona-utbrotet ikkje kan få gjennomført praksis, likevel skal kunne få vurdering i emnet. Denne forskrifta skal styret handsama.

— Me vil òg orientera om korleis redusert tilgang til campus påverkar forskinga vår. Men det er ikkje eit akutt problem, seier Olsen.

Viserektor for utdanning, Oddrun Samdal, har sagt at UiB no legg til rette for at alle eksamenar dette semesteret skal gjennomførast digitalt, og som heimeeksamen. Campus er i utgangspunktet stengt fram til 26.mars, men helseminister Bent Høie har sagt at perioden kan verta utvida.

— Me legg planar heilt fram til sommaren, og må òg snakka om korleis studiestart i august kan verta, seier Olsen.

— No skal universitetsstyret få testa det alle andre driv med; digitale møte. Det kan kanskje verta spanande?

— Lat oss håpa at det ikkje vert det, humrar Olsen.

Powered by Labrador CMS