Steinar Kristoffersen overtok som ny rektor ved Høgskolen i Molde 1. august. Her ved studiestart i Molde 16. august. Foto: Arild J. Waagbø
Steinar Kristoffersen overtok som ny rektor ved Høgskolen i Molde 1. august. Her ved studiestart i Molde 16. august. Foto: Arild J. Waagbø

Molde fortsetter med å utrede NTNU-fusjon

Høgskolen i Molde får penger til å utrede fusjon, enten det blir med NTNU eller en annen institusjon.

Publisert Oppdatert

Fusjonene i universitets- og høgskolesektoren stort sett har falt på plass, men som veggpryd står Høgskolen i Molde igjen, kun sammen med Høgskolen i Østfold og Høgskulen i Volda. 

Nå får Høgskolen i Molde 2,3 millioner kroner fra Kunnskapsdepartementet for å utrede muligheten for fusjon med NTNU eller eventuelt andre universiteter eller høgskoler.

Til NTNU først

Rektor Steinar Kristoffersen ved Høgskolen i Molde (bildet under) viser til at høgskolestyret har vedtatt at høgskolen skal gå samlet videre, og at NTNU er den mest naturlige fusjonspartneren.

Vi har forståelse for at NTNU akkurat nå er inne i en krevende periode, delvis som en følge av de fusjonene de allerede har vedtatt.

Steinar Kristoffersen

Kristoffersen ble valgt til rektor i vår og overtok 1. august,  etter at Hallgeir Gammelsæter trakk seg fra jobben to år før åremålet gikk ut.

— Vi  arbeider videre i tråd med tidligere beslutninger fattet av høgskolestyret. Først og fremst er vi opptatt av hvordan virksomheten i Molde bør utvikles videre, på bakgrunn av de store endringene som skjer innenfor vår sektor – ikke bare i Norge, sier Kristoffersen til Khrono.

Ved studiestart 16. august sa han også klart fra om at han mener at høgskolen bør fusjonere.

— Vårt styre har to ganger pekt på NTNU som mest aktuelle partner og vi skal forfølge det sporet for å se om det er aktuelt. Dersom vi kommer frem til en avtale med NTNU som gjør at vi kommer styrket ut, vil jeg jobbe for det, sa han, ifølge NRK Møre og Romsdal.

Krevende for NTNU

— Vi har forståelse for at NTNU akkurat nå er inne i en krevende periode, delvis som en følge av de fusjonene de allerede har vedtatt. Vi kommer ikke til å opptre på en måte som gjør dette mindre oversiktlig for de som jobber med å få dette på plass, sier han til Khrono.

Han understreker at bevilgningen på 2,3 millioner kroner ikke begrenser høgskolen til kun å se mot NTNU.

— Begge parter står fritt til å søke de beste samarbeidskonstellasjonene for å styrke undervisningen og forskningen som vi forvalter hos oss i dag. Men før vi har funnet ut at NTNU ikke er detvil Høgskolen i Molde dedikere seg til å undersøke til fulle hvilket potensiale som ligger i et utvidet og forpliktende samarbeid med NTNU, sier han.

Oppmuntrer til fusjon

Statssekretær Bjørn Haugstad i Kunnskapsdepartementet mener det er positivt at Høgskolen i Molde utreder fusjon, enten med NTNU eller andre.

(Foto: Siri Øverland Eriksen)

— Ved at høgskoler og universiteter slår seg sammen, står de sterkere. Det gjør at de kan tilby utdanning av enda høyere kvalitet og sterkere faglig fellesskap for de ansatte. Vi mener det er veldig fornuftig at Høgskolen i Molde nå vil gjennomføre en utredning av hvordan av virksomheten i Molde bør utvikles videre, sier statssekretær i Kunnskapsdepartementet Bjørn Haugstad i en pressemelding.

— Dette arbeidet ønsker regjeringen å støtte med 2,3 millioner kroner. Jeg håper Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk, nå vil ha gode og grundige prosesser når den skal se på ulike alternativer for veien videre for høgskolen, sier Haugstad.

En viktig avgjørelse

Han viser til at styret ved høgskolen har sagt at den viktigste oppgaven i 2017 blir å ta en endelig avgjørelse om hva de vil videre med tanke på mulige sammenslåinger.

Sammenslåing med NTNU er et av alternativene høgskolen ønsker å utrede.

— Det blir interessant å se hva en slik utredning viser, men også andre alternativer bør vurderes. En eventuell sammenslåing av Høgskolen i Molde og en annen institusjon bør uansett ha som mål å gi bedre kvalitet, og å gjøre den viktige rollen høgskolen har i samfunnet enda tydeligere, presiserer Haugstad.

Har hatt møter

I løpet av våren har alle de tre faglige avdelingene ved Høgskolen i Molde hatt kontakt med respektive fagmiljøer ved NTNU, går det fram av styrepapirer til en strategisamling styret hadde 8. juni.

«Slik høgskoledirektøren tolker informasjonen fra disse møtene er miljøene avventende, på begge sider, men ser mange samarbeidsmuligheter og mener det er klima for videre samtaler», heter det i styrepapirene.

Der står det også at høgskoledirektøren hadde et møte med NTNU-rektor Gunnar Bovim 3. mai, der Bovim bekreftet det han har sagt tidligere om at det er en forutsetning at fagmiljøene ved NTNU og Høgskolen i Molde finner hverandre. Bovim framhevet spesielt logistikkmiljøet, men også helsemiljøet.

Modell av Ålesund og Gjøvik

«Han (Bovim red.anm.) kan ikke ta en sak til sitt styre uten at det er vilje i disse fagmiljøene. Når det gjelder organisering ved en eventuell fusjon peker han på hva de har gjort i Ålesund og Gjøvik, der de har egne viserektorer. Eget fakultet er ikke aktuelt, men de har flere institutt på campusene. En eventuell fusjon må være faglig begrunnet, ikke geografisk.», heter det i styrepapirene.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS