Kjønnsstudier

Romania med forbud mot studier av kjønnsidentitet

Studenter mener parlamentet fører utdanningen «tilbake til middelalderen».

Parlamentet i București skal ha fattet vedtaket tirsdag uten offentlig debatt.
Parlamentet i București skal ha fattet vedtaket tirsdag uten offentlig debatt.
Publisert Oppdatert

— Det er absurd å fortelle studenter at de ikke har lov til å studere et spesielt tema, det er komplett absurd.

Dét sier Florina Presadă til Khrono på telefon fra București etter at parlamentet i Romania denne uka vedtok å forby studier rundt kjønnsidentitet, gjennom en endring av utdanningsloven.

Presadă er medlem av det rumenske senatet for partiet Uniunea Salvați România (USR). Hun var en av 22 som stemte mot lovendringen, som ble vedtatt av et flertall på 81.

Lovendringen fordømmes nå av både menneskerettighetsgruppe, akademikere og studenter, melder flere medier. Den ble vedtatt uten politisk debatt, melder Reuters.

Med denne lovendringen forbys alle utdanningsinstitusjoner i landet å formidle «theories and opinion on gender identity according to which gender is a separate concept from biological sex».

Mener det truer universitetenes autonomi

For at lovendringen skal tre i kraft må den godkjennes av president Klaus Iohannis. Presadă er en av mange som de siste dagene har henvendt seg til presidenten med en bønn om at han skal stanse loven.

Senatoren advarer for det første presidenten mot å godkjenne brudd på grunnloven.

— Vi har noen krav til hvordan en lov skal utformes, den må være klar og forutsigbar, dette er verken klart eller forutsigbar, sier hun.

Det handler dessuten om hvem som skal bestemme hva det undervises i, sier hun.

— Parlamentet skal ikke fortelle universitetene hva de skal undervise i, vi har autonomi for universitetene. Dette er brudd på prinsipper om ytringsfrihet, meningsfrihet og universitetenes autonomi.

Protester fra universitetene

Euronews melder at vedtaket nå fordømmes også fra flere institusjoner innen høyere utdanning.

De siterer blant annet Universitetet i București som i en uttalelse skriver at «det bryter med grunnleggende rettigheter i landets grunnlov og internasjonale konvensjoner landet har signert». De siteres også på at lovteksten ikke har «noe vitenskapelig grunnlag og er et åpenbart eksempel på innblanding i utdanning og ytringsfrihet».

Et annet universitet, Babes-Bolyai, siteres av samme kilde på at de er overrasket over at en akademisk teori kan forbys med lov.

Flere professorer skal ifølge Euronews ha varslet at de ikke vil følge lovgivningen.

Mener det bryter Istanbul-konvensjonen

Florina Presadă sier til Khrono at hun og partifellene stemte mot loven også fordi det trengs mer undervisning i kjønnsstereotypier og kjønnsroller i Romania, og en debatt om konsekvensene av kjønnsstereotypiene.

Senatoren peker på vold mot kvinner både i og utenfor hjemmet som eksempel.

— Vi har en normalisering av vold mot kvinner i det rumenske samfunnet, vi må kjempe mot det, sier hun og retter fingeren mot representanter for påtalemyndigheter, politi og sosialtjeneste som lemper skylden over på ofre for volden.

— Det kommer fra et syn om at kvinner og menn skal opptre på en bestemt måte. Disse kjønnsrollene er diskriminerende for begge kjønn, og holder kvinner i en situasjon som setter livene deres i fare, sier hun.

Det er brudd på Istanbul-konvensjonen, sier hun og peker på Europarådets konvensjon om forebygging og bekjemping av vold mot kvinner, som ble ratifisert av Romania i 2016.

— Om dette blir lov kan vi ikke undervise politi, jurister eller sosialarbeidere om om kjønnsteorier, sier hun.

Titusener bak opprop

Presadă sier de har god grunn til å tro at presidenten ikke vil godkjenne loven. Beslutningen kan komme raskt.

President Klaus Iohannis har også fått i fanget et opprop lansert av Den nasjonale alliansen av studentorganisasjoner, som fredag morgen var signert av nær 45.000 personer. Torsdag protesterte også flere hundre utenfor presidentpalasset.

De mener loven vil føre landet inn i en konservativ vei som i nabolandene Ungarn og Polen og at den er «et direkte angrep på transkjønnede».

I nabolandet Ungarn har den akademiske friheten lenge stått under press. Vedtaket i det rumenske parlamentet kommer mindre enn to år etter at regjeringen i nabolandet Ungarn implementerte det som i praksis var et forbud mot kjønnsstudier. Den gang førte til det protester langt utenfor Ungarns grenser.

Saken er omskrevet og oppdatert, blant annet med sitater fra Florina Presadă, fredag 14.50.