Trakassering

Rapporterer om trusler og trakassering fra studenter

Universitetslærere mottar hatmailer og trusler fra studenter, melder svenske læresteder. Noen sier det øker. Så hva med Norge?

— Dette er et problem og jeg har vanskelig for å se at det kommer til å bli mindre framover, sier sikkerhetssjefen ved Malmö universitet.
— Dette er et problem og jeg har vanskelig for å se at det kommer til å bli mindre framover, sier sikkerhetssjefen ved Malmö universitet.
Publisert Oppdatert

Brussel/Bergen (Khrono): Hatefulle meldinger. Regelrette trusler. Studenter som truer med å ta sitt eget liv om de ikke får bestått. Vektere utenfor forelesningssaler.

Dette er en del av virkeligheten svenske universitetslærere rapporterer om.

Det er avisa Dagens Nyheter (DN) som forteller om truslene og trakasseringen. Avisa har vært i kontakt med 24 av 31 offentlige læresteder i Sverige. Av disse oppgir 20 at de har tilfeller der forelesere har mottatt trusler eller blitt trakassert av studenter.

Det varierer fra institusjon til institusjon hvor stort omfanget er, skriver de.

Oppfordres til å ha kontordøra åpen

Noen læresteder sier det skjer sjelden. Andre sier at det øker, deriblant sikkerhetssjef Lars-Ingmar Olsson ved Malmö universitet, som oppgir til den svenske avisa at de får inn under ti slike saker i året.

— Dette er et problem og jeg har vanskelig for å se at det kommer til å bli mindre framover, sier han til avisa. Olsson sier også at det kan ta lang tid før ting kommer på hans bord, og at han tror mørketallene er ganske store.

Sikkerhetssjefen ved Karlstads universitet sier til samme avis at «det er ikke kjempevanlig, men det skjer ofte nok til at det er et problem».

En typisk situasjon kan ifølge avisa være at en student er misfornøyd med karakterer eller undervisning, det baller på seg og ender med hatefulle meldinger.

Avisa forteller at Malmö universitet i ekstremtilfeller har ansatt vektere som plasseres utenfor enkelte forelesningssaler. De forteller også om Mälardalens högskola, der lærere oppfordres til å ha kontordøra åpen om de skal møte studenter som tidligere er blitt oppfattet som truende, eventuelt å ta med seg en kollega.

Det er ikke snakk om drapstrusler altså, men at de for eksempel kaller underviser idiot og den typen ting.

Bård Martin Tollefsen, NMBU

Utdanningslederen ved høgskolen sier at arbeidet med sikkerhet er blitt mer aktuelt og at de «prater oftere om å unngå å jobbe alene».

Trusler på epost og verbalt

Så hva med Norge? En rask ringerunde viser for det første at det er begrenset med oversikt. Flere svarer at de rett og slett ikke har oversikt, eller at oversikten kan ligge hos ledere på de ulike fakultetene.

Noen svarer at de er kjent med noen tilfeller.

Sikkerhetsleder ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Bård Martin Tollefsen, forteller at de har hatt null til ett tilfelle av denne typen oppførsel i året.

— Det er ikke snakk om drapstrusler altså, men at de for eksempel kaller underviser idiot og den typen ting, og at de ønsker en annen underviser, sier han til Khrono.

— Det var et tilfelle hvor studenten mente at den ansatte oppførte seg rasistisk, sier han.

De siste årene har det vært tre tilfeller. To av truslene ble sendt på epost. Den tredje gangen kom trusselen verbalt. Tollefsen forteller at alle tilfellene har blitt håndtert gjennom en samtale med studenten.

— Da har det ordnet seg. Det kan jo skje at man bare ikke tåler ansiktet på hverandre. Men vi har vært heldige her. Det har ikke vært store ting. Studentene har i ettertid fullført graden sin, sier han.

UiT: «Har erfaring med denne typen oppførsel»

— Det enkle svaret er ja, vi har erfaring med denne typen oppførsel, sier organisasjons- og økonomidirektør ved UiT Norges arktiske universitet, Odd Arne Paulsen, etter at han har sjekket ut tematikken.

Ved UiT har de i 2019 registrert 19 tilfeller under det de klassifiserer som «varsel om trakassering, vold, trusler eller annen utilbørlig adferd».

UiT sine systemer fanger imidlertid ikke opp i hvilken relasjon trakasseringen eller truslene har foregått i. Dermed kan disse 19 tilfellene også handle om trakassering og trusler fra ansatt til student eller mellom ansatte og studenter.

Det har kommet slike varsler ved seks av universitetets ni enheter, og 11 av tilfellene er registrert ved Det helsevitenskapelige fakultet.

— Det jeg kan si er at det har vært circa ett til to tilfeller ved universitetsbiblioteket i Tromsø der en student har vært truende overfor en biblioteksansatt. Man har ansett dette som tilfeller der studenten ikke har vært i mental balanse, sier Paulsen til Khrono.

— Vi må tåle litt som forelesere

Kari Kildahl, som er institusjonsansvarlig for skikkethetsvurdering ved OsloMet, forteller hun ved et tilfelle fikk melding om en student som var uenig med foreleser og sendte en «veldig ufin melding».

— Han mente foreleseren indoktrinerte dem og brukte veldig stygg ordbruk i meldingen. Vi hadde lange samtaler med studenten, han skjønte at han gikk over streken og la seg flat. Han gjorde så vidt vi vet ikke noe slik igjen, sier hun.

Dette er det eneste tilfellet hun kjenner til ved OsloMet siden 2014. Hun legger til at dekanene eventuelt kan ha bedre oversikt.

— Som forelesere og veiledere i samtaler med enkeltstudenter opplever vi studenter som er fryktelig uenige og kan bruke et ufint språk, men jeg tenker vi må tåle litt som forelesere, sier Kildahl.

«Ikke kjent med slike tilfeller»

Et fåtall av de svenske lærestedene, 4 av 24, deriblant Karolinska institutet og Luleå tekniska universitet, sier de ikke er kjent med trusler og trakassering av lærere.

Også i Norge sier flere at de ikke er kjent med slike saker.

Han mente foreleseren indoktrinerte dem og brukte veldig stygg ordbruk i meldingen.

Kari Kildahl, OsloMet

— Det er ukjent for meg at vi har sånne typen problemstillinger med en sånn alvorlighetsgrad, sier personal- og organisasjonsdirektør ved Universitetet i Sørøst-Norge, Elisabeth Ernø Borhaug til Khrono.

Gunnar E. Christensen, som er prorektor for fagressurser og HR ved Norges Handelshøyskole, sier han ikke kan komme på en eneste sak han har fått vite om hvor en student anklages for å ha trakassert en lærer. Han forteller at han har hørt om tilfeller der en student har tatt til tårene for å få bedre karakterer, og sier han selv har erfaring med dette fra forskningsopphold i USA.

Seksjonssjef Hilde Apneseth i HMS-seksjonen ved NTNU sier hun ikke har oversikt over dette og derfor ikke har noen formening om hvorvidt det er et stort problem.

Universitetet i Oslo svarer i en kort melding at «Vi er ikke kjent med slike tilfeller hos oss».

Khrono har også vært i kontakt med andre universiteter og høgskoler. Flere har varslet at de vil undersøke nærmere.

Følte seg mobbet av studenter i Volda

Mens flere læresteder sier de ikke er kjent med trusler og trakassering av universitetslærere, eller har få slike saker, er dette et kjent problem fra skolene.

Fra Oslo-skolen har det vært rapportert om flere slike tilfeller. En rapport fra Utdanningsetaten i Oslo advarte i fjor mot en økning i trusler mot lærere ved skolene i hovedstaden. Ifølge rapporten hadde 1383 ansatte, 8,8 prosent, vært utsatt for vold eller trusler året før, mot 1164 i 2017.

Selv om det varsles om få slike saker i høyere utdanning, viste en sak fra Sunnmørsposten i 2003 at det skjer. Avisa rapporterte at lærere ved Høgskolen i Volda følte seg mobbet av studentene.

Ingen av lærerne ville stå fram med sine historier. Til avisa fortalte de likevel om studenter som ble stadig frekkere, om ufin språkbruk og studenter som kommenterte utseende og klær hos lærerne. En lærer var blitt karakterisert som «et forferdelig menneske», en annen som «inkompetent».

Det har også vært tilfeller av trusler som ikke nødvendigvis er rettet mot lærerne. I fjor ble det kjent at navngitte personer i toppledergruppen ved Handelshøyskolen BI hadde mottatt anonyme og truende eposter. Truslene ble anmeldt, og skal ha kommet fra en tidligere student.

I en annen sak ble en student ved BI tidligere i år dømt til 30 dagers ubetinget fengsel for drapstrusler mot medstudenter.

— Lettere å utvise en student som har jukset

I Sverige er det ikke bare lærestedene som rapporterer om trusler og trakassering. Dagens Nyheter har også snakket med kommunikasjonssjef Jon Stenbeck i fagforbundet SULF, som organiserer universitetslærere og forskere i Sverige. De får inn flere samtaler og spørsmål om trusler og trakassering, de blir blant annet oftere kontaktet av medlemmer som underviser innen fag som teologi og statsvitenskap.

Det er lettere å utvise en student som har jukset enn en som har truet en annen student eller lærer.

Jörgen Svensson, Göteborgs universitet

Forskerbundet kan derimot ikke melde om dette i Norge.

Svenskene har ingen samlet statistikk som kan vise hvor stort problemet er. DN viser til at lærestedene har en egen Disciplinnämnd, som har mulighet til å utvise studenter inntil et halvår.

— Det er lettere å utvise en student som har jukset enn en som har truet en annen student eller lærer, sier sikkerhetssjefen ved Göteborgs universitet til DN og etterlyser en gjennomgang av landets Högskoleförordning.

Universitetet varslet i fjor om økning i trusler og hatefulle kommentarer.

— Lærerne er ganske helt redde, sier sikkerhetssjefen ved universitetet til DN.

Powered by Labrador CMS