Studiedirektør Marianne Brattland sier at det trengs mer tid før fakultetene kan få delegert myndighet til å godkjenne innholdet i masterstudiene. Foto: Skjalg Bøhmer Vold
Studiedirektør Marianne Brattland sier at det trengs mer tid før fakultetene kan få delegert myndighet til å godkjenne innholdet i masterstudiene. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Utsetter fullmakt til fakultetene et halvt år

Større myndighet til fakultetene ved HiOA er utsatt med et halvt år. Først da kan de få myndighet til selv å bestemme innholdet i masterstudiene sine.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

På et ekstraordinært høgskolestyremøte som ble arrangert på epost i forrige uke, ble det vedtatt at fakultetene likevel ikke får delegert myndighet til å godkjenne programplaner og emneplaner for sine masterstudier fra 1. august.

I stedet utsettes delegering av myndighet til 1. januar 2016. 

Høgskolestyret vedtok på sitt møte 18. desember ifjor at de fakultetene som har doktorgradsprogrammer, selv skulle få bestemme innholdet i masterstudiene fra 1. august i år. Dette skjedde som en følge av den store underveisevalueringen som NIFU gjorde av HiOA, der en av konklusjonene var at mer myndighet burde overføres fra sentralt hold til fakultetene.

I dag er det slik at det sentrale studieutvalget ved høgskolen fastsetter programplaner og emneplaner for masterprogrammene.

Ukjent med utsettelse

Dette er ikke noe som haster, og vi ønsker å bruke den nødvendige tiden for å få en god prosess.

Marianne Brattland

Utsettelsen kommer, etter det Khrono kjenner til, overraskende på fakultetsadministrasjonene, og det har heller ikke blitt lagt ut noen saksdokumenter i forbindelse med styremøtet som ble holdt på epost i perioden 23. juni til 26. juni.

I protokollen fra møtet står det at høgskolestyret gjorde et enstemmig vedtak, datert 26. juni. Alle 11 styremedlemmer sluttet seg vedtaket om utsettelse.

Trengte mer tid

Studiedirektør Marianne Brattland forklarer behovet for utsettelse med at utvalgsstrukturen og rollene som prodekaner ved høgskolen er forlenget ut året, og dessuten at det er en del formaliteter som må på plass før delegering av myndighet kan skje.

— Det er ingen dramatikk i dette. Vi hadde behov for å se dette i sammenheng med utvalgsstrukturen, og mener det er riktig at det nye rektoratet får sett helheten. Dette er ikke noe som haster, og vi ønsker å bruke den nødvendige tiden for å få en god prosess, sier hun.

I saksframlegget står det at vedtaket om delegering av myndighet til fakultetene krever en revisjon av HiOAs forskrift om studier og eksamen, og den reviderte forskriften må vedtas i styret. Ifølge sakspapirene er dette et større arbeid.

Gjelder tre av fire

Dessuten har rektor bestemt, i et beslutningsnotat fra 21. mai i år, at det sentrale studieutvalgets funksjonsperiode skal forlenges fram til 31. desember 2015. Begrunnelsen er at det nye rektoratet skal få anledning til å vurdere dagens utvalgsstruktur. I tillegg har flere fakulteter valgt å forlenge sine eksisterende utvalg ut året i påvente av styrets endelige vedtak om utvalgsstruktur.

Tre av fakultetene på HiOA har egne doktorgradsprogrammer, det vil si alle unntatt Fakultet for teknologi, kunst og design. 

Følger NIFU

Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) anbefalte i sin evalueringsrapport at fakultetene skulle få større faglig ansvar. Dette kom også tydelig fram som et ønske i høringsrunden om NIFU-rapporten. Dette var bakgrunnen for vedtaket som ble gjort i høgskolestyret 18. desember. I saksframlegget til dette møtet står det at delegasjon vil være begrenset til de masterstudiene som høgskolen kan opprette uten egen akkreditering fra Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) og godkjenning fra Kunnskapdepartementet, det vil si masterstudier på områder der høgskolen har egne doktorgradsprogrammer.

«Det synes rimelig at den faglige godkjenning av programplaner og emneplaner på disse legges til fakultetene som har kompetansen på feltet», står det i saksdokumentene.

Godkjenning av program og emneplaner på doktorgradsnivå skal derimot beholdes på institusjonsnivå og foretas etter en samlet vurdering i sentralt doktorgradsutvalg og det sentrale studieutvalget.


 

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS