NIFU anbefaler å slå sammen sentrale utvalg på HiOA til et nytt strategisk høgskoleutvalg. Her fra første møte mellom NIFU og høgskoleledelsen. Foto: Skjalg Bøhmer Vold
NIFU anbefaler å slå sammen sentrale utvalg på HiOA til et nytt strategisk høgskoleutvalg. Her fra første møte mellom NIFU og høgskoleledelsen. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Uenighet om ett nytt kjempeutvalg på topp

Det er full sprik blant fakultetene ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) på forslaget om et nytt, felles strategisk høgskoleutvalg som skal erstatte flere av dagens sentrale utvalg.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I sin sluttrapport om organisasjonen på høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA), anbefaler NIFU at dagens fire sentrale faglige utvalg på HiOA slås sammen til ett stort, strategisk høgskoleutvalg, eller det som NIFUs utreder har kalt et «senat eller overhus».

«Dette nye utvalget skal i mye høyere grad enn i dag jobbe helhetlig med strategier for utdanning, forskning og arbeidslivsrelevans og skal være rådgivende overfor rektor. Siden det nye utvalget dekker alle kjerneaktivitetene, anser vi også at det nye utvalget har en styrket rolle ovenfor ledelsen som en rådgivende organ med faglig tyngde og forankring i organisasjonen», står det i NIFUs anbefaling.

Det nye utvalget skal erstatte studieutvalget, FoU-utvalget, internasjonalt utvalg og, på sikt, også doktorgradsutvalget på institusjonsnivå.

Overhus eller senat

NIFUs Kyrre Lekve sa tidligere i år i et intervju med Khrono at det sentrale utvalget vil fungere som et overhus eller et senat. 

Les også: Overrasket over at så mange har piggene ute

Det strategiske høgskoleutvalget skal være et rådgivende, og ikke besluttende, utvalg på tvers av alle fakulteter og enheter. Utvalget er tenkt å være rådgivende overfor ledergruppa, uavhengig om HiOA velger enhetlig eller delt ledelse.  

— Det strategiske høgskoleutvalget vil fungere mer som et overhus eller et senat, med et representativt utvalg av medlemmer. Og de skal være et rådgivende organ overfor ledergruppa. Det betyr at de mindre viktige sakene som er blitt behandlet i de andre fagutvalgene må delegeres til administrative avgjørelser, ellers vil det bli altfor stor saksmengde i det strategiske hovedutvalget, sa Lekve til Khrono den gangen.

Lekve ser for seg at dette utvalget skal ledes av en av prorektorene - avhengig av hvilket hovedfokus man skal ha - eller eventuelt en ekstern leder, og han mener at det er viktig at alle faggrupper samles på tvers.

Sprikende mottakelse

Høringsuttalelsene fra fakultetene viser at Fakultet for samfunnsfag (SAM) applauderer forslaget, Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) er litt lunkent for, mens Fakultet for helsefag og Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) er mot. Det er likevel tildels betydelig uenighet internt på fakultetene.

Fristen for å sende inn de endelige høringsuttalelsene er torsdag klokken 12. I tillegg til fakultetene skal sentrene (Senter for profesjonsstudier og Senter for velferds- og arbeidslivsforskning), Studentparlamentet, tjenestemannsorganisasjonene og hovedverneombudet uttale seg.

Les også: Tre av fire fakultetet sier de ønsker tilsatt rektor

— Blir uhåndterlig

Ifølge høringsutkastet fra Fakultet for helsefag, som fakultetsstyret ga sin tilslutning til i møtet 4. november, vil et nytt sammenslått strategisk høgskoleutvalg bli for stort og uhåndterlig. Videre frykter fakultetet at personene som skal sitte i utvalget ikke har kompetanse eller interesse som strekker seg over hele utvalgets saksområde.

«Vi er ikke overbevist om at oppretting av et sentralt høgskoleutvalg på bekostning av de fire nåværende utvalgene er rett grep, men her er det interne høringsuttalelser til støtte for begge syn»står det i fakultetets felles uttalelse.

Konklusjonen er at fakultetet ikke støtter et nytt felles sentralt utvalg, selv om uttalelsen viser at fakultetet heller ikke er fornøyd med dagens utvalgsstruktur. Det mener de kan henge sammen med at mandatene ikke er blitt «tilstrekkelig avstemt og ettersett i tiden etter fusjonen», som det står i uttalelsen.

LUI er heller ikke entusiasmen stor for NIFUs anbefaling om et sentralt, strategisk høgskoleutvalg. To av LUIs institutter er for, mens de to andre instituttene, fakultetsadministrasjonen og fakultetsstyret er mot. Hovedargumentet mot er at et slikt utvalg vil skape uklar rollefordeling i forhold til høgskolestyret.

«Høgskolestyret har i høyeste grad strategisk ansvar. Om strategisk ledelse skal styrkes i hele institusjonen, er det ikke å anbefale at et utvalg skal være mer strategisk enn de andre», står det i LUIs uttalelse.

Entusiasme på SAM

På Fakultet for samfunnsfag, derimot, er entusiasmen for NIFUs forslag om et strategisk høgskoleutvalg mye større. Ifølge utkastet til uttalelse vil et slikt utvalg - med underutvalg - bidra til samhandling og koordinering. Videre mener fakultetet at utvalget vil understøtte rektor i den faglige ledelsen og styringen av høgskolen, og se utdanning, forskning, internasjonalisering og arbeidslivsorientering under ett.

SAMs høringsuttalelse skal diskuteres på fakultetsstyremøtet som er torsdag, samme dag som høringsfristen.

NIFU skisserer en ordning med operative underutvalg som ivaretar spesialområdene. I høringsuttalelsen presiserer SAM at det i praksis bør være underutvalgene som har jevnlige møter og behandler saker på sine respektive områder, mens det strategiske høgskoleutvalget har færre samlinger der områder på tvers av studier og FoU behandles.

Redd for gigantutvalg

Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) er også tilhenger av et nytt, strategisk høgskoleutvalg, slik NIFU anbefaler, men sier at det er viktig at utvalget ikke blir for gigantisk.

«Vi tror det er viktig å ha et strategisk høgskoleutvalg. Men man må passe på at dette ikke blir for gigantisk, slik at man må ha mange underutvalg og dette bare blir et nytt byråkrati. Kanskje man heller skulle hatt et mindre strategisk høgskoleutvalg med de viktigste aktørene som faste medlemmer og andre innkalt etter sak», står det i uttalelsen fra TKD.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS