Fakultetene vil at rektor på Høgskolen i Oslo og Akershus, Curt Rice, bare skal ha en direktør på toppen, mens stemningen i administrasjonen på høgskolen heller mot to direktører. Foto: Skjalg Bøhmer Vold
Fakultetene vil at rektor på Høgskolen i Oslo og Akershus, Curt Rice, bare skal ha en direktør på toppen, mens stemningen i administrasjonen på høgskolen heller mot to direktører. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Uenighet om antall direktører

HiOA-rektor Curt Rice er både faglig og administrativ toppsjef, men det er uenighet om hvor mange direktører han bør ha under seg.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Etter at Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) innførte en enhetlig ledelsesmodell 1. august i år forsvant stillingen som høgskoledirektør.

Direktøren de forrige fire årene, Ann Elisabeth Wedø, innstilte på å legge ned sin egen stilling og forsvant selv over til ny toppjobb i Sykehusbygg i Trondheim. Spørsmålet nå er hvem som skal gjøre jobben hun gjorde.

Delte meninger

Nå har saken vært ute på høring, og meningene er delte om hvor mange direktører høgskolen trenger framover. Noe av jobben som høgskoledirektøren før hadde er lagt under de to prorektorene, henholdsvis forskningsadministrasjon og studieadministrasjon. Spørsmålet som gjenstår er hvor mange direktører det trengs for resten, blant annet økonomi, eiendom, it, kommunikasjon og samfunnskontakt.

Høringen viser at de fire fakultetene mener at det bør være én direktør for alle disse områdene, mens de fleste berørte avdelingene i administrasjonen som har uttalt seg mener at de bør deles på to direktører -  en for teknologi og infrastruktur og en annen for organisasjon og virksomhetsstyring. Dette er kalt modell A i høringsnotatet, som ble sendt ut før sommeren.

En eller to direktører

Anne Christel Johnsgaard (bildet under) er programansvarlig for innføring av nytt styringssystem på høgskolen. Hun sier dette om høringsresultatene:

— Det er riktig at fakultetene ønsker én direktør, mens de fleste berørte avdelinger i administrasjonen ønsker modell A, bekrefter hun.

Ifølge modell A vil direktøren for teknologi og infrastruktur ha ansvar blant annet for it, eiendom, sikkerhet, og dokumentasjons- og informasjonsforvaltning. Direktør for organisasjon og virksomhetsstyring vil ha ansvar for blant annet økonomi, HR og samfunnskontakt og kommunikasjon.

Johnsgaard sier at det i denne omgangen ikke ble sett nærmere på hvordan resurser, ansvar og arbeid skal fordeles mellom de ulike delene av administrasjonen og på tvers.

Her er alle høringssvarene (intern lenke)

— Det er naturlig nok mange av høringsinstansene som nevner behovet for å se på dette, både mellom de enkelte avdelinger og studie- og FoU-administrasjonen. Dette blir eventuelt en jobb når nye direktører er på plass, sier hun i en epost til Khrono.

Skal bli universitet

Blant de som ikke synes forslaget om to direktører er godt, er Fakultet for samfunnsfag. I høringsuttalelsen, som ble behandlet på det første møtet i fakultetsrådet i høst, og er undertegnet dekan Dag Jenssen, står det at HiOA bør ha færre administrative skillelinjer og økt koordinering.

«NIFUs evaluering pekte på at samhandling på tvers av seksjoner og nivåer er en særlig utfordring ved HiOA.  Vi går inn i en periode med forsterket universitetssatsing og et viktig arbeid for å heve kvaliteten på både utdanning og forskning», står det i uttalelsen.

Kunstig todeling

På denne bakgrunn mener Fakultet for samfunnsfag at det bør være en felles direktør for de delene av administrasjonen som ikke hører inn under prorektorene. Under denne direktøren skal det så være fagdirektører med ansvar for hvert sitt område, for eksempel økonomi.

«Dersom disse ulike og svært sentrale administrative områdene deles på to direktører blir det rektor som må binde sammen disse vitale områdene. Vi ser det som mer hensiktsmessig at denne rollen forvaltes av en direktør for virksomhetsstyring», står det i uttalelsen fra dekan Dag Jenssen.

Han sier videre at en todeling vil være kunstig og hindre god informasjonsflyt og samhandling. Videre mener han at det vil være bedre med fagdirektører på hvert område, som økonomi og HR, og som kjenner sine områder godt.

Til høgskolestyret

Spørsmålene om antall direktører var oppe på rektors ledermøte tirsdag 16. september og skal orienteres om på informasjons- og drøftingsmøtet med tillitsvalgte neste uke. Så er planen at saken skal avgjøres i høgskolestyret 27. oktober.

Høringsnotatet ble sendt ut 9. juni med høringsfrist 25. august. Flere av høringsinstansene påpeker at dette var altfor stram tidsfrist, gitt ferieavvikling og studiestart, og de har derfor ikke fått hentet inn uttalelser fra de ulike enhetene på fakultetene.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS