Etter å ha tvilt seg fram i flere år, vil professor Steinar Stjernø heller ha ansatt enn valgt rektor ved HiOA. Foto: Skjalg Bøhmer Vold
Etter å ha tvilt seg fram i flere år, vil professor Steinar Stjernø heller ha ansatt enn valgt rektor ved HiOA. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Stjernø etterlyser bedre ledelse ved høgskolen

Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) har ikke greid å skaffe seg de lederne den fortjener, mener professor i sosialfag, Steinar Stjernø.

HiOA er en av de viktigste institusjonene i landet, ifølge Steinar Stjernø. Men han mener at høgskolen, som før 2011 var Høgskolen i Oslo, de siste 20 årene har hatt en ledelse som ikke matcher denne posisjonen. Selv var han rektor på Høgskolen i Oslo fra 1995-2000.

— Høgskolen trenger en ledelse som evner å representere den på en god måte utad, som er sterk i forhold til administrativ ledelse, og som kan stå i en støyt både innad og ikke minst utad, sier han.

Derfor mener han at tilsatt rektor er bedre enn valgt. Dette er et av spørsmålene i NIFU-rapporten «HiOAs organisasjonsdesign for fremtiden», som ble debattert på et et seminar på Fakultet for samfunnsfag fredag, dagen etter at den ble offentliggjort.

Les også:

Høgskolen trenger en ledelse som evner å representere den på en god måte utad, som er sterk i forhold til administrativ ledelse, og som kan stå i en støyt både innad og ikke minst utad.

Steinar Stjernø

På seminaret lot Stjernø seg overtale til å si hva han mener om spørsmålet om hvordan rektor bør rekrutteres.

— Det har vært en lang prosess for meg å komme fram til dette standpunktet. Jeg har tvilt i flere år, men erfaringen viser at HiOA ikke har greid å få de beste lederne som fyller de krav høgskolen bør stille, sa han.

De gode lederne finnes

Ifølge Stjernø er det fullt mulig å finne ledere som har lang ledererfaring, tilstrekkelig akademisk kompetanse, som kan profilere HiOA og stå i utdanningspolitiske debatter.

— Jeg sier ikke at det er lett, men de finnes faktisk der ute, sier han.

Stjernøs erfaring er at det er vanskelig å få kvalifiserte folk internt på HiOA til å stille til rektorvalg.

— Jeg har selv prøvd å overbevise folk med høy akademisk kompetanse til å stille opp, men det har de ikke ønsket. Det er en reell fare for at dette kommer til å fortsette, sa Stjernø, og la til at han mener at HiOA har fått bedre dekaner etter at disse ble tilsatt i stedet for valgt.

Valgt eller tilsatt rektor var ett av spørsmålene som var til debatt på seminaret på Fakultet for samfunnsfag.

Les også: NIFUs sluttrapport om HiOAs framtidige organisering

Valgt eller ansatt rektor?

Professor Ragnar Audunsson ved Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag sa at han har sansen for en hybridløsning, der rektor først blir valgt av de ansatte og deretter tilsatt av høgskolestyret. En slik modell er i bruk på Norges miljø- og biovitenskapelige universitet i Ås. Professorkollega Robert W. Vaagan ved Institutt for journalistikk og mediefag var derimot ikke i tvil i det hele tatt om hva han mener er best - en valgt rektor.

— Jeg vil at vi skal fortsette å ha den prosessen for å gi legitimitet til rektor, og også fordi det er en mye mer åpen, demokratisk prosess enn en tilsetting, mente han.

(Kyrre Lekve presenterer NIFU-rapporten på oppstartsseminar på Fakultet for samfunnsfag, med rektor Kari Toverud Jensen, høgskoledirektør Ann Elisabeth Wedø og dekan Dag Jenssen på første benk.)

I NIFU-rapporten er et av hovedfunnene at HiOA har en svært todelt ledelse og at det er stor avstand mellom faglig og administrativ ledelse. NIFU tar ikke stilling til om høgskolen bør fortsette med todelt ledelse, der rektor er valgt og høgskoledirektør er tilsatt,  eller om det heller bør innføres en enhetlig ledelse, der rektor er tilsatt og har både det faglige og det administrative ansvaret. Likevel sies det tydelig at hvis målet er å minske todelingen, taler det i retning av enhetlig ledelse.

— Dette er et av de store stridsspørsmålene, som alle mener noe om. De organisatoriske endringene vi foreslår kan gjennomføres uavhengig av hvilken modell som velges, så dette blir opp til HiOA å finne ut, sa NIFUs assisterende direktør Kyrre Lekve under seminaret.

Les også:

Han sa at det andre store stridsspørsmålet er forslaget om at de faglige utvalgene på sentralt hold skal erstattes av et stort, strategisk høgskoleutvalg.

— Dette er de to spørsmålene som det ligger an til mest strid om, og de andre forslagene våre er mindre kontroversielle, sa han.

Overføring av makt

Et av forslagene fra NIFU  er å overføre mer makt fra fellesadministrasjonen til fakultetene og instituttene, spesielt når det gjelder å utvikle studietilbudet både på bachelor- og masternivå. Dette tok flere til orde for under seminaret.

— Fakultetene våre er veldig store, og det er ingen grunn til at ikke alt fra tilsettinger, opptak til master og endring av studieplaner kan skje på fakultetene. Det bør heller være sånn at det må foreligge en klar og god grunn til at noe skal være sentralisert, mente førsteamanuensis Erik Døving ved Institutt for økonomi og administrasjon.

Hans kollega Kristel Skorge ved Institutt for offentlig administrasjon og velferd mente at fakultetene og instituttene bør få en viktigere rolle i den strategiske utviklingen av høgskolen.

Mer moderne strategiutvikling

— HiOA burde hatt et tydeligere og mer moderne grep om strategiutvikling og strategisk ledelse. I dag bærer institusjonen preg av tanken om at strategi utvikles på toppen, for så å implementeres lenger nede. I stedet bør man heller anvende et innovasjonsperspektiv - at utviklingen skjer i samhandling med de som produserer varer og tjenester og som vet noe om hvordan studentene tenker og hva praksisfeltets behov er.  Det vil gi en mer dynamisk utvikling, og jeg er glad for at NIFU-rapporten tar dette på alvor, sa hun.

Høringsrunde

NIFU-rapporten skal debatteres på alle fakultetene den nærmeste tiden. Forslagene skal på høring fra 3. september til 13. november, før høgskolestyret skal gjøre vedtak om hvilke endringer som skal gjøres på sitt møte 19. desember. Vedtatte endringer skal gjennomføres fra 1. august 2015.

Få med deg: Se opptak av innledning og spørsmål på informasjonsmøter her

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS