kvalitet

Nye styrer for Nokut og Diku

Kunnskapsdepartementet har oppnevnt nye styrer for sine to ulike kvalitetsorgan.

Kunnskapsdepartementet har gjenoppnevnt Lise Iversen Kulbrandstad som styreleder i Nokut.
Kunnskapsdepartementet har gjenoppnevnt Lise Iversen Kulbrandstad som styreleder i Nokut.
Publisert Oppdatert

Kunnskapsdepartementet har oppnevnt nye medlemmer til styrene for Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga (NOKUT) og Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku).

Begge styrene er oppnevnt for perioden 2021 til 2024.

Fakta

Styret for Diku fra 1. januar 2021

Styret i Diku (Direktoratet for internasjonalisering og kvalitet i utdanningen) vil ha følgeade sammensetning fra 1. januar 2021:

 • Kristin Margrethe Flornes, konserndirektør, styreleder
 • Pål A. Pedersen, professor
 • Cecilia Roos, professor
 • Atle Simonsen, daglig leder

Varamedlemmer

 • Christin Kristoffersen, student
 • Magne Frostad, professor

I tillegg kommer representantene fra de ansatte og en student. Styret velger selv sin egen nestleder.

— Jeg er veldig glad for at vi har fått på plass nye styremedlemmer i Nokut og Diku. Økt kvalitet og internasjonalisering i høyere utdanning blir stadig viktigere, så jeg vil ønske de nye medlemmene lykke til med arbeidet, sier forskings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H), i en pressemelding.

Nytt styremedlem i Diku er tidligere statssekretær i Kunnskapsdepartementet og Finansdepartementet, Atle Simonsen (Frp), melder regjeringen på sine nettsider.

Simonsen har en bachelorgrad i økonomi frå Universitetet i Stavanger.

Kulbrandstad gjenoppnevnt

Kunnskapsdepartementet har gjenoppnevnt Lise Iversen Kulbrandstad som styreleder i Nokut. I tillegg kommer tre nye medlemmer og nye ansattrepresentanter inn i styret.

Lise Iversen Kulbrandstad er professor i norskdidaktikk og leder av Ph.d. i profesjonsrettede lærerutdanningsfag ved Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet. Hun har ledet Nokuts styre siden 1. januar 2017. Perioden hun nå tar fatt på varer ut 2024.

— Jeg er veldig glad for å kunne få fortsette som styreleder i en periode til. NOKUT skal bidra til at vi alle kan ha tillit til kvaliteten i norske utdanningstilbud og til godkjent utenlandsk utdanning. Det er et viktig samfunnsoppdrag som engasjerer meg. Jeg har lært å kjenne NOKUT som en høykompetent og nyutviklende organisasjon og gleder meg til å styrke og videreutvikle samarbeidet med ledelsen og den øvrige administrasjonen, og ikke minst med det nye styret, forteller Kulbrandstad, i samme pressemelding.

Tre nye medlemmer i Nokut

Fakta

Nokuts styre fra 1. januar 2021

NOKUTs styre vil ha følgende sammensetning fra 1. januar 2021

 • Lise Kulbrandstad, professor, styreleder
 • Saira Basit, visedekan/assisterande avdelingssjef
 • Øystein Eriksen Søreide, administrerende direktør
 • Svein Harald Larsen, fagsjef
 • Stina Vrang Elias, adm. direktør
 • Jan I. Haaland, professor
 • Aleksander Thiren Sriskantarajah, student
 • Wictor Østvand Jensen, student

Varamedlemmer

 • Randi Skår, dekan
 • Tormod Skjerve, seniorrådgiver
 • Johans Tveit Sandvin, professor
 • Alva Amalie Talsnes Eide
 • Harald Widding, student

Ansattrepresentanter

 • Anne-Kari Gulliksen
 • Aslaug Louise Slette, første vara
 • Erik Audensen, andre vara

De nye styremedlemmene Kunnskapsdepartementet har oppnevnt er Saira Basit, visedekan/assisterande avdelingssjef i fagstaben ved Forsvarets høgskole, Øystein Eriksen Søreide, administrerende direktør i Abelia, og Wictor Østvand Jensen, student og leder av Organisasjon for norske fagskolestudenter.

Nokuts ansatte har valgt Anne-Kari Gulliksen fra utenlandsavdelingen som deres representant i styret, med Aslaug Louise Slette fra tilsynsavdelingen og Erik Audensen fra utenlandsavdelingen som varaer.

Styret har det overordnede ansvaret for Nokut og vedtakene som fattes av organet. Styret blir oppnevnt av Kunnskapsdepartementet for en periode på fire år, med unntak av studentene som oppnevnes for halvannet år.

Powered by Labrador CMS