Norges Idrettshøgskole avlyser undervisning

All undervisning med fysisk oppmøte på Norges Idrettshøgskolw avlyses fra og med 13.mars til og med 22.mars. Dette skjer på grunn av utviklingen av Korona-utbruddet. Det skriver NIH på sine nettsider.

Fra mandag 23.mars skal all undervisning tilbys digitalt, dersom dette ikke er mulig, vil undervisningen bli avlyst. Dette tiltaket vil gjelde fram til påsken. Alle ordinære skoleeksamener vil for vårsemesteret bli omgjort til hjemmeeksamen.

Videre skriver NIH at studenter som er i praksis, skal fortsette ut praksisperioden og skal følge de rådene og retningslinjene som gjelder på praksisstedet.

Ansatte ved høgskolen oppfordres til å jobbe hjemmefra, dersom arbeidet ikke krever fysisk tilstedeværelse.

(Anne Skifjeld / Khrono)