Norge-Amerika Foreningen og Norwegians Worldwide fusjonerer

Båndene til Nord-Amerika blir styrket, heter det i en pressemelding.

Norge-Amerika Foreningen (NORAM) har i mer enn 100 år arbeidet for akademisk utveksling mellom Norge og Nord-Amerika. Nå fusjonerer NORAM med sin søsterorganisasjon Norwegians Worldwide (NWW) for å skape en felles robust organisasjon for å styrke forholdet mellom Norge og USA/Canada.

Den fusjonerte organisasjonen får navnet Norge-Amerika Foreningen.

Norge-Amerika Foreningens formål er å fremme transatlantisk samarbeid gjennom akademisk og kulturell utveksling som sikrer livslang læring.

Foreningen skal arbeide for:

  • Skoleelever: Fremme norsk språk, kultur og friluftsliv gjennom videre drift av Norgesskolen, en sommerskole i Telemark for elever med tilknytning til Norge, bosatt i utlandet.
  • Studenter: Fortsette arbeidet med å formidle stipender fra Norge-Amerika Stiftelsen og samarbeidende stiftelser i USA, tilby gratis veiledning om studiemuligheter i Nord-Amerika og Norge, og gi oppdatert informasjon til elever, studenter og rådgivere over hele landet.
  • Alumni: Etablere nye arenaer og nettverk for å fremme livslang læring.
  • Nettverk: Styrke og utvikle nettverket i Nord-Amerika for medlemmer og alumni, og med samarbeidsorganisasjoner og universiteter.

— De historiske og politiske bånd mellom Norge og Nord-Amerika er sterke. Vi har et felles verdigrunnlag, og kulturell utveksling er viktigere enn noensinne. Ved å fusjonere, når vi ut til mange flere i vårt arbeid for å sikre livslang læring på begge sider av Atlanterhavet, sier Peder Chr. Løvenskiold, President i Norge-Amerika Foreningen.

NWW og NORAM er søsterorganisasjoner, og skal sammen ivareta en mer enn 100-årig historikk blant annet gjennom en videreføring av samarbeidet med Norsk Utvandrermuseum, American Scandinavian Foundation og andre organisasjoner.

Norge-Amerika Foreningen fortsetter som en medlemsforening, der alle med interesse for transatlantisk samarbeid er velkommen, kommer det fram i pressemeldingen.

(Amanda Schei / Khrono)

Kortnytt
Powered by Labrador CMS