Kortnytt

Nord starter ny nettbasert havutdanning

Nord universitet vil tilby nettbasert etter- og videreutdanning i havbruk fra januar i 2021. I første omgang i Ytre Namdal.

Nylig ble det kjent at Nord universitet får 2,3 millioner kroner i prosjektstøtte til Akvafleks, som er et fleksibelt utdanningstilbud innen havbruk.

Går alt som det skal, vil ansatte i havbruksnæringen i Ytre Namdal kunne velge mellom tre ulike årsstudium fra januar neste år; produksjonsbiologi, fiskehelse og vannkjemi og vannbehandlingsteknologi, skriver Nord universitet på sine nettsider.

Ønsker å utvide tilbudet etterhvert

— Oppdrettsnæringen vil bestå som en viktig næring i Norge, og et slikt tilbud vil være av stor betydning i mange år fremover. Det betyr at flere i Norge får muligheten til å ta en utdanning i havbruk, sier førsteamanuensis Grete Lysfjord ved Nord universitet.

Universitetet vil gjennom Akvafleks tilby flere fleksible og nettbaserte studium innen havbruk, med en kombinasjon av digitale og fysiske samlinger.

— Etterhvert ønsker vi å utvide emnene til også å gjelde økonomi, ledelse, kvalitetsledelse og HMS. Klarer vi det betyr det at vi på lengre sikt kan tilby et nettbasert tverrfaglig årsstudium i havbruksdrift, og det til en stor distriktsnæring i grønn omstilling med stort kompetansebehov, sier Lysfjord.

En region med mye havbruk

Nord universitet skriver at deres fakultet for biovitenskap og akvakultur i mer enn 15 år har tilbudt etter- og videreutdanning til havbruksnæringen. Over 500 ansatte i næringen har i løpet av disse årene nytt godt av tilbudet, og til sammen fullført over 20 000 studiepoeng.

I Regionen Ytre Namdal foregår det mye havbruk.

— I denne regionen bor det omtrent 10 000 mennesker, og om lag 450 personer jobber direkte med akvakultur. I tillegg er svært mange knyttet opp mot leverandør- og servicenæringa, sier Lysfjord.

Studiet vil foregå på nett i kombinasjon med noen få fysiske samlinger. Studiet vil finansieres på ordinært vis gjennom semesteravgift.

(Amanda Schei / Khrono)

Powered by Labrador CMS