Vi må innse vår nasjons begrensninger

Publisert - Sist oppdatert

Ny-gjenvalgt leder av ANSA, Ole Kristian Bratset, mener godkjenning av utenlandsk utdanning har vært problematisk i 61 år. Han vil gjøre det enklere for studenter å dra ut enn å bli hjemme.

Hadeland/Oslo, (Khrono): I fjor hadde han tre konkurrenter til ledervervet i ANSA, organsisasjonen for de som vil eller som studerer i utlandet.

Tradisjonen tilsier at potensielle ledere skal være blink for kakekasting. I fjor var det tre andre til å ta «kakestøyten». I år er det bare Ole Kristian Bratset som stiller som lederkandidat. Og han er den andre lederen som tar gjenvalg siden tidlig på 90-tallet.

Khrono besøker ANSAs sommerkonferanse den kvelden det er rebusløp og en av postene er kakekasting.

Bratset forteller at de forskjellige gruppene lager kaker, med muligheter for heller utradisjonelle ingredienser. Gjerne våt kattemat, sursild og makrell i tomat.

Vi må innse våre begrensninger som nasjon. Selv om våre universiteter er gode, så kan det fort være elite-universitetene utenlands som tilbyr de beste
masterne.

Ole Kristian Bratset
Leder, ANSA

Jeg tror nok at 800.000-900.000 kroner i studielån vil bli mer og mer vanlig.

Ole Kristian Bratset
Leder, ANSA

— Det er fascinerende hvordan lagene forsøker å putte i det de tror er verst, men mens silden treffer deg og faller på bakken, så klistrer syltetøyet seg til deg, størkner, og så tiltrekker det veps, sier han.

Må bli enklere å studere ute

Men fra kaken til saken:

— Hva er den magiske løsningen - dersom du hadde fått viljen din, hvordan ville utenlandsstudier foregått?

— Det ANSA har ønsket helt siden opprettelsen for 61 år siden har vært at det ikke skal være mer upraktisk å studere ute enn hjemme, sier Ole Kristian Bratset.

— Hvorfor skal studenter gidde å reise ut for å ta hele eller deler av utdanningen sin?

— Vi blir en mer og mer internasjonalisert verden, sier han, og fortsetter:

— Vi er et lite land og må rendyrke det vi er best på. Å reise ut og hente hjem kunnskapen vi ikke har. Det er dette vi har gjort med oljeindustrien.

Språk er viktig

Bratset mener språk er en viktig årsak også, fordi språk ikke bare er språk.

— Det er kultur også. Man kan lære språk her hjemme, men ikke hvordan man snakker sammen og èr sammen. Det er veldig viktig i Asia, og i eksempelvis Tyskland også.

Han minner om at man kan få studiestøtte til språkopplæring i forkant av utenlandsstudier også.

— Vi merker at folk har hastverk med å bli ferdigutdannet.

Kan la være, men ikke av mangel på mulighet

ANSA-leder Ole Kristian Bratset sirkler tilbake til spørsmålet om hvorfor noen skal gidde å studere i utlandet.

— Det spørsmålet der er nesten det vi må øve oss mest på. Det egentlige spørsmålet er jo hvorfor du som student skal bli hjemme? Det er ikke like åpenbart for alle - da hadde jo flere reist ut.

Han mener ikke at alle skal reise ut, men at ingen skal la være av mangel på mulighet.

— Det finnes masse gyldige grunner, men informasjon og mulighet skal ikke være blant dem.

Han viser til at det jo ligger en egeninteresse for institusjonene i å sikre sin egen rekruttering.

— Men vi må innse våre begrensninger som nasjon. Selv om våre universiteter er gode, så kan det fort være eliteuniversitetene utenlands som tilbyr de beste masterne, sier han, og tegner et bilde:

— Dersom norske fotballklubber mister masse talent til engelske klubber så er jo det egentlig positivt for norsk fotball, og et kompliment for det man har fått til. Det samme er tilfellet om norske talenter kommer inn på Harvard - da har en fått en god grunnmur fra en norsk utdanningsinstitusjon.

Kan få 1,3 millioner i studielån

— Er støtteordningene gode generelt?

— Nei, og det henger litt sammen med språk. I Norge kan man primært engelsk, og skolepengene i engelskspråklige land gjør det veldig dyrt, sier han.

Med en ny studielåneordning, som muliggjør studier på de aller dyreste universitetene, kan man komme opp i 1,3 millioner i rent studielån, på fem års studier.

— Det er de færreste det vil gjelde, men jeg tror nok at 8oo.000-900.000 kroner i studielån vil bli mer og mer vanlig, sier han, og fortsetter:

Vil fikse problemene med autorisasjon

— Det kan ikke være oppimot en million kroner i forskjell mellom å studere ute og studere hjemme, fortsetter han.

— Det kan koste litt mer, men vi vet at studenter fra lavinntektshjem har en aversjon mot å ta opp lån, og da forsterkes skillelinjene i samfunnet av et ytterligere lånebehov.

Lørdag ettermiddag ble Bratset gjenvalgt som leder av ANSA. Han forteller om en priviligert jobb. Han har besøkt 18 land på ett år.

— Hva håper du å få til det neste året?

— Hovedmotivasjonen min er å jobbe med mer langsiktige ting - strategiplanen som går ut i 2018, heve stipendandelen for bachelorstudenter, og fikse autorisasjonsproblemer, sier han, og forklarer:

— I fjor gjaldt det medisinutdanning i Polen, i år er det psykologi. Dette har vært problematisk i 61 år, i hele ANSAs eksistens. Det er helt uakseptabelt når en utdanning har vært godkjent i 13 år, det ikke har skjedd endringer i Norge eller ved utdanningen, men så er den plutselig ikke godkjent.

Vil ha «opt-out»

— Og så vil vi ha opt-out på utveksling, sier han om konseptet der man velger bort utveksling, i stedet for å aktivt måtte oppsøke det.

— Utveksling på bachelor sørger gjerne for at at flere tar masteren ute. Universitetet i Bergen skal i gang med en pilot på det nå.

Ifølge Bratset er det mellom 11 og 15 prosent av studenter i Norge som enten studerer ute eller tar utvekslingsopphold i løpet av studiene.

— Hovedårsaken til at vi vil ha opt-out er fordi prosesser på institusjonene må tilrettelegge for utveksling. Dersom det legges opp til utveksling må man tilby helt andre tjenester, som vil gjøre det mye enklere å reise ut.

— Hvilket parti er best på høyere utdanning?

I likhet med NSO-leder Beldo mener jeg at begge sider har vært ganske flinke, svarer han, og unnskylder:

— Det er vanskelig å kåre noen vinner, både fordi vi skal være partipolitisk nøytrale, men også fordi partiene har så ulike prioriteringer - og det blir vanskelig å skulle velge mellom dem på generelt grunnlag.

Sjømannskirken et lim for nordmenn

En av de andre postene på rebusløpet er det prestene som står for.

ANSA har et tett samarbeid med Sjømannskirken, helt sekulært, sier Bratset.

Han forteller at det mange ikke vet er at Sjømannskirken er ganske ledende på beredskap for nordmenn i utlandet.

— Statoil har også beredskapsavtale med Sjømannskirken og betaler en del for det, mens det for oss som frivillig organisasjon er kostnadsfritt. Når våre tillitsvalgte lokalt i utlandet har organisasjonskurs, så stiller Sjømannskirken opp.

Bratset sier at Sjømannskirken blir et naturlig samlingspunkt for utenlandsstudenter, og at de har ressurser som gjør at de kan være mer operative på beredskap enn ANSA har mulighet til.

— Jeg lurer på hvor mange av de 19- til 25-åringene som får hjelp hos Sjømannskirken i utlandet som ville gått til en prest her hjemme, sier Bratset.

Fakta

Ole Kristian Bratset

Leder for ANSA (Association of Norwegian Students Abroad) på andre året.

Alder: 24.

Utdanning: Har «bachelor+1år»-master i historie og politikk ved universitetet i Edinburgh.

Født: Lier.

Hvilken bok leste du sist, og hvorfor? «The Irish Brotherhood», boken om John F. Kennedy sine nærmeste støttespillere og medarbeidere, og hvordan de tok ham fra å være militærveteran til presidentkandidat. Jeg leste den fordi valgkamp interesserer meg veldig mye.

Del en kulturopplevelse som har gjort inntrykk på deg: Jeg er Moldesupporter og håpet at de skulle møte et skotsk lag da jeg studerte der. De gjorde det året etter, og Molde vant da 0-1. Det var bortetilskuerrekord, 1100 Moldesupportere, hadde reist bort... Det var utrolig stort.

Hva gjør du om 10 år? Forhåpentligvis kan jeg på en eller annen måte leve av å arbeide med politikk.

Fakta

Studentledere 2017

  • Følg Khronos serie med intervjuer med studentlederne ved landets høgskoler og universiteter:

Mats Johansen Beldo, leder av Norsk studentorganisasjon: Vi kan gå glipp av fremtidige statsministere

Jens Lægreid ved Universitetet i Oslo: Vil gjøre studiehverdagen til mer enn bare bøker

Håkon Randgaard Mikalsen ved Universitetet i Bergen: Tar gjerne Brækhus som neste kunnskapsminister

Marte Øien ved NTNU: Vil teste automatisk begrunnelse på NTNU

Kevin Hovdahl Holmli ved Nord universitet: Heller ett universitet i sør enn ett universitet i nord

Jørgen Sjøberg ved Universitetet i Stavanger: Trakassering underbygger behovet for en læringsmiljølov

Simen Oftedahl ved Høgskolen i Sørøst Norge: Dagens studiestøtte er god nok

Ole Kristian Bratset i Association of Norwegian Students Abroad (ANSA): Vi må innse vår nasjons begrensninger

Rune Keisuke Kosaka ved Høgskolen i Oslo og Akershus: Denne sommeren har vist at studentenes vern bør styrkes

Gaute Myhren Kornberg ved Høgskolen i Innlandet: Innlandet-studentar for automatisk grunngjeving

Nikolai Refshal Hansen ved Høgskolen i Østfold: Det er viktigere med bunnsolide bachelorer enn målløse mastere

Kai Steffen Østensen ved Universitetet i Agder: Heltidsstudenten kan bety et helt nytt kunnskaps-Norge

Jonas Wettre Thorsen ved NMBU: Vil ha rom for mer risiko i forskningen

Karoline Kongshaug ved NHH: Heller god høgskole enn et middels universitet

Håvard Bjørnerem ved Høgskulen i Volda: Volda-studenter klarer seg med studiestøtten

Andreas Kustås ved Handelshøyskolen BI: Nyttig med arbeid utenom studiene

Svend Sondre Frøshaug ved Norges Idrettshøgskole: Krever mer praksis på alle studieretninger

Jonas Oliver Hui Dahl ved Høgskulen på Vestlandet: Å bli lærd er en heltidsjobb

Fakta

Om ANSA

ANSA - Association of Norwegian Students Abroad.

Organisasjonen for norske studenter i utlandet.

Har siden 1956 arbeidet for å ivareta norske utenlandsstudenters interesser og informere om studiemuligheter i utlandet.

Hovedkontor i Oslo med 13 heltidsansatte fordelt på informasjonssenter, medlemsservice, sosialrådgivning, web, administrasjon, salg, politikk og media.

10.000 medlemmer og 500 tillitsvalgte fordelt på over 1.200 studiesteder i mer enn 90 land.

Hva gjør ANSA:

Kilde: ANSA

Organisasjon. Regjeringen deler ut støtte etter søknad til studentorganisasjonene hvert år. Denne sommeren er det fagskolestudentene som kan smile bredest når departementet har fordelt nær 8 millioner.