Rektorer er fornøyde med sin egen rektorskole

PublisertTorsdag, 13. juli 2017 - 10:46-OppdatertFredag, 14. juli 2017 - 19:46
Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen er godt fornøyd med at deltakerne i rektorutdanningene er godt fornøyd med studietilbudet.
Lærerutdanning. En ny rapport viser at deltakere i det som heter rektorutdanningene er godt fornøyd med tilbudet.

Det er NIFU og NTNU Samfunnsforskning som har fått oppdraget med å evaluere rektorutdanningen underveis, og de har nå levert sin første delrapport til departementet. 

Se også: Her er hele rapporten

I rapporten kommer det fram at deltakerne i den nasjonale rektorutdanningen er svært fornøyde med utdanningen. De forteller at studiet er relevant for egen praksis og at det har høy kvalitet. Deltakerne opplever at de blir tryggere ledere og mer bevisste på egen ledelsespraksis, skriver regjeringen i en pressemelding.

— Viktig å styrke rektorene

Regjeringen har tidligere videreført rektorutdanningen i en ny femårsperiode, fra 2015 - 2020. 

— Faglig trygge rektorer vil også bidra til at elevene lærer mer. Å styrke rektorenes rolle som pedagogiske ledere er avgjørende for satsingen på kunnskapsskolen de neste årene, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen, ifølge pressemeldingen og han legger til: 

— Vi ønsker å vite at den utdanningen vi tilbyr er av god kvalitet, derfor har vi satt i gang en følgeevaluering som skal danne grunnlag for å forbedre og utvikle utdanningen, sier Røe Isaksen. 

På sju forskjellige steder

Utdanningstilbudet er samlingsbasert, varer i tre semestre og gir 30 studiepoeng, og man kan ta utdanningen på sju forskjellige institusjoner og ti forskjellige steder:

Handelshøyskolen BI: Oslo og Stavanger, Høgskolen i Oslo og Akershus, Høgskulen på Vestlandet, Norges Handelshøyskole, NTNU: Bodø, Trondheim og Tromsø, Universitetet i Agder og Universitetet i Oslo.

I rapporten beskriver forskerne at det er stor variasjon i hvordan de ulike institusjonene legger opp studieprogrammene.

Samtidig er det klare fellestrekk, blant annet ved at alle legger stor vekt på at deltakerne kobles tett opp mot praksisfeltet og egen organisasjon. 

Innfrir høye forventninger

Undersøkelsen viser at deltakerne har svært høye forventninger til utdanningen. Forskerne tolker dette funnet som at det er et stort behov for tilbudet og at rektorutdanningen har fått et positivt omdømme. Det generelle bildet er at forventningene blir innfridd og at lektorutdanningen fungerer godt. 

— Med rektorutdanningen er det etablert en ny form for skolelederutdanning tilpasset rektorenes behov. Interessen for og søkningen til rektorutdanningen er god, og det tyder på at vi treffer, sier Røe Isaksen.   

Deltakerne vurderer at utdanningen er relevant for egen praksis, har høy kvalitet og er godt organisert. Undersøkelsen viser samtidig at deltakerne i mindre grad har endret praksis og forventninger til sin egen rolle. 

— Rektorutdanningen fungerer godt, men evalueringen avdekker samtidig at de ulike tilbyderne har ulike forbedringsområder. Vi vil derfor i samarbeid med utdanningene se på hvilke tiltak som kan være med på å gjøre rektorutdanningen enda bedre, sier Røe Isaksen.

Fakta

Rektorutdanning

Rektorutdanningen er et statlig finansiert videreutdanningstilbud for rektorer og skoleledere i grunnopplæringen.

Det er utdanningsdirektoratet som behandler søknader som er godkjent av skoleeiere.

Alle rektorer, avdelingsledere og inspektører, som er ansatt i grunnskole eller videregående opplæring, kan søke. 

Andre søkere enn rektorer må være i formelle lederstillinger. Lærere er derfor ikke en del av målgruppen. 

Utdanningstilbudet er samlingsbasert, varer i tre semestre og gir 30 studiepoeng.

Her kan man ta rektorutdanning:

 • Handelshøyskolen BI: Oslo og Stavanger
 • Høgskolen i Oslo og Akershus
 • Høgskulen på Vestlandet
 • Norges Handelshøyskole
 • NTNU: Bodø, Trondheim og Tromsø
 • Universitetet i Agder
 • Universitetet i Oslo

Kilde: Utdanningsdirektoratet

Ved å melde deg på vil du jevnlig få nyhetsbrev fra Khrono på epost.

Tips oss gjerne om aktuelle saker på tips@khrono.no.

Vennlig hilsen Tove Lie,
ansvarlig redaktør, Khrono

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få oppdateringer rett til din e-post!

Fakta

Rektorutdanning

Rektorutdanningen er et statlig finansiert videreutdanningstilbud for rektorer og skoleledere i grunnopplæringen.

Det er utdanningsdirektoratet som behandler søknader som er godkjent av skoleeiere.

Alle rektorer, avdelingsledere og inspektører, som er ansatt i grunnskole eller videregående opplæring, kan søke. 

Andre søkere enn rektorer må være i formelle lederstillinger. Lærere er derfor ikke en del av målgruppen. 

Utdanningstilbudet er samlingsbasert, varer i tre semestre og gir 30 studiepoeng.

Her kan man ta rektorutdanning:

 • Handelshøyskolen BI: Oslo og Stavanger
 • Høgskolen i Oslo og Akershus
 • Høgskulen på Vestlandet
 • Norges Handelshøyskole
 • NTNU: Bodø, Trondheim og Tromsø
 • Universitetet i Agder
 • Universitetet i Oslo

Kilde: Utdanningsdirektoratet

Fra seksjonene

Siste

Debatt

Karriere

Campus

Samfunn

Mest lest

Debatt

Meninger · Kvalitet. Hvordan skape akademisk dannelse og studentaktiv forskning? Hvilken rolle skal formidling, studieverksted og biblioteket ha? I november setter Høgskolen i Østfold disse spørsmål og flere til på dagsorden. 
Meninger · Politiattest. Med årets studiestart har fleire tusen nye studentar levert inn politiattest. Universitet og høgskular har viktig arbeid føre seg, skriv Anne-Grethe Naustdal. 
Meninger · Studiestart. Du har en viktig stemme og den må du bruke. Bruk den under stortingsvalget i høst og bruk den ved din institusjon og ved ditt lokale studentdemokrati, oppfordrer student på Høgskolen i Oslo og Akershus, Martine Gjerde.  

Karriere

Campus

Samfunn