Bruk stemmeretten for studentdemokratiet

Publisert - Sist oppdatert
Nå må vi bryte 20-prosentgrensen med god margin. For vi kan vel ikke være dårligere enn Bergen, skriver rektor Ole Petter Ottersen som ber studentene delta i årets valg til nytt studentparlament.

Nå må vi bryte 20-prosentgrensen med god margin. For vi kan vel ikke være dårligere enn Bergen, skriver rektor Ole Petter Ottersen som ber studentene delta i årets valg til nytt studentparlament.

Et levende studentdemokrati er et effektivt vern av akademisk frihet, skriver rektor ved UiO, Ole Petter Ottersen og ber studentene stemme i parlamentsvalget.

Valget til Studentparlamentet ved UiO åpner kl. 8 onsdag 19. april og stenger onsdag 26. april kl. 13. Du har en uke på deg til å styrke studentdemokratiet. For det er det du gjør, når du avgir din stemme. Logg deg inn og stem elektronisk på valg.uio.no.  

Hvorfor i all verden skal jeg - som rektor - engasjere meg i valget til Studentparlamentet? Jo, det betyr noe for meg - og for UiO – at valgdeltagelsen blir høy. Da vet vi at de stemmene som høres fra Studentparlamentet, reflekterer studentenes mening. Da vet vi at studentene viser et genuint engasjement for utviklingen av UiO. Og da vet vi at studentene setter pris på den muligheten de har til medvirkning og medinnflytelse.  

Deltakelse er et nøkkelord i enhver definisjon av demokrati. Deltakelse gjennom stemmegivning så vel som gjennom åpen debatt. Tiden på universitetet skal danne grunnlaget for et livsvarig og aktivt medborgerskap. Da er deltakelse viktig, slik det var for meg da jeg selv var student for en god stund siden.

Valgdeltakelsen har heldigvis vist en positiv utvikling de siste årene. Fra en deltakelse på under 9 prosent i 2007 var deltakelsen i 2016 på 17,2 prosent - den høyeste på de siste ti årene hvis man ser bort fra 2012 da deltakelsen var på 18 prosent. Det er verdt å merke seg at ved Universitetet i Bergen var det en oppslutning på 22,6 prosent ved det siste valget til Studentparlamentet der. Nå må vi bryte 20-prosentgrensen med god margin. For vi kan vel ikke være dårligere enn Bergen?

Et levende studentdemokrati er et effektivt vern av akademisk frihet og institusjonell autonomi. Begge deler er under press i dagens Europa. Det er bare dager siden at det ungarske parlamentet vedtok en lov som vil tvinge The Central European University (CEU) ut av landet . Og vi har sett utviklingen i Tyrkia der flere universiteter er stengt og akademikere forfulgt. Det er meningsmangfoldet som bringer samfunnet fremover. I dette mangfoldet hører studentenes stemme med.

Studentstemmen er lovfestet og helt nødvendig for å utvikle universitetet vårt.

Ole Petter Ottersen
Rektor Universitetet i Oslo

Ved UiO har studentstemmen vært avgjørende for gjennomføringen av en rekke tiltak de siste årene. Studentombud, bysykler og digital eksamen er eksempler på tiltak der studentene har vært viktige pådrivere og støttespillere.

Studentstemmen er lovfestet og helt nødvendig for å utvikle universitetet vårt. Studentene er representert i 29 organer på sentralt nivå og har i tillegg møter med oss i rektoratet annenhver uke. Disse møtene er viktige for oss. Her hører vi studentstemmen klart og tydelig. For Universitetsledelsen er det avgjørende å få innspill fra studentene, siden det er studentene som kjenner undervisningen og campus best. Det er de som vet hvor skoen trykker og hvor mulighetene er størst. Vi må bare innrømme at Blindern ser annerledes ut fra 9. etasje i Lucy Smiths hus enn fra auditorier og lesesaler.

Vi trenger studentperspektivet. Og det får vi gjennom din stemme.  

(Innlegget er først publisert på UiO-rektors blogg)

debatt

Har du noe på hjertet?

Send oss et debattinnlegg, en kronikk eller en meningsytring. Alle innlegg signeres med fullt navn og tittel.

Digitalisering. IKT er mye bedre egnet til umiddelbar og fragmentert underholdning enn noe annet, og alt IKT brukes til vil gradvis forfalle til det, mener Bjarne Vandeskog som vil ha mer debatt om digitalisering.

Rekruttering. 10 millioner i revidert nasjonalbudsjett til rekruttering av lærere er bra, men vil ikke løse dagens utfordringer, mener professor på Universitetet i Oslo, Karl Øyvind Jordell.

Velferd. Styreleder for Student i nord, Jørgen Husby, skriver i dette innlegget at han forstår at endringene rundt tilbudet om studentvelferd i Nesna skaper uro, men understreker at det ikke er noe som legges ned.