— Studentpolitikk er ikke mer sexy på NHH enn på Universitetet i Bergen, sier Karoline Kongshaug. Foto: Liubov Nikitina, Foto NHHS
— Studentpolitikk er ikke mer sexy på NHH enn på Universitetet i Bergen, sier Karoline Kongshaug. Foto: Liubov Nikitina, Foto NHHS

Heller god høgskole enn et middels universitet

NHHs Karoline Kongshaug mener det er bedre å være en god høgskole enn et middelmådig universitet, og at neste kunnskapsminister ikke bør sluse alle og enhver inn i høyere utdanning, men heller heve kravene for studiekompetanse.

Publisert Oppdatert

Mens de aller fleste høyere utdanningsinstitusjonene i Norge har parlamentariske studentorganer på øverste nivå, er Norges Handelshøyskoles Studentforening (NHHS) bygget opp litt annerledes.

Eksternansvarlig Karoline Kongshaug, og ikke leder, har ansvar for det utdanningspolitiske, på vegne av studentpolitisk utvalg.

— Jeg representerer NHH i Norsk studentorganisasjon, Velferdstinget, og så videre, forteller hun.

Hverken Kongshaug eller de syv andre styremedlemmene i NHHS er kompensert for vervene, igjen i motsetning til de fleste andre studentledere som stort sett er frikjøpt som fulltidstillitsvalgte.

Har også annerledes vervsperiode

Har man en god sak så skal det være enkelt å få folk med også.

Karoline Kongshaug

— Hva er de tre viktigste tingene du vil jobbe for resten av dette året der du er valgt for kalenderår og ikke studieår?

— En sak vi jobber mye med nå er å få kommunen til å ta ansvar for helsetilbudet til innbyggerne, og derunder studentene. Det har foregått en aktiv satsning på psykisk helse blant studentdemokratiene i Bergen og vi har lagt dette inn som en prioritet i samskipnaden. Mitt mål er at kommunen skal ta et større ansvar her, starter hun.

Hun forklarer at studentene har fått inn et kapittel om studenter i Bergen kommunes plan for psykisk helse. Det inneholder foreløpig ikke faktisk politikk, og det gjenstår at det skal inkludere økonomiske ressurser.

— I forlengelsen av arbeidet med kommunen prøver vi å få på plass en ordning der studentene for betalt for å melde flytting til Bergen, forteller hun, og forklarer at tilsvarende ordninger eksisterer i Ås, Bø og Kristiansand.

Kongshaugs siste punkt er siste ungdomslederdebatt før valget, som arrangeres 7. september klokken 13:00.

— Vår tekniske avdeling under NHHS vil igjen stå for gjennomføringen, og NRK stiller med Ole Torp.

Småpartiene kan love mer?

— Hvilket parti er best på høyere utdanning?

— Det er mange gode partiprogrammer for høyere utdanning, og det er kanskje best blant småpartiene - de kan vel love mer og det er vel derfor Venstre gjør det bra, spekulerer hun.

— Har man fusjonert nok innen høyere utdanning, eller bør det fusjoneres mer?

— Det vet jeg ikke. Jeg vet at fusjon ikke har verdi i seg selv, men jeg føler meg ikke kyndig til å si noe utover det. Universitetet i Bergen vil jo veldig fusjonere med NHH, mens vi ikke vil fusjonere med dem, og det er vel et godt bilde på hvor fusjonsdebatten har kommet, spør hun.

(Foto: Liubov Nikitina, Foto NHHS)

— Hvem blir det neste universitetet i Norge?

— Det er litt samme sak - ikke noe jeg har kompetanse til å si noe på. Generelt synes jeg institusjonene burde være mer opptatt av samfunnsoppdraget enn hvilken tittel man har. Satt på spissen: Det er bedre å være en god høgskole enn et middelmådig universitet.

— Hvem håper du blir kunnskapsminister etter valget?

— Jeg ser mange gode kunnskapsministere. Vi trenger en person som tør å ta plass, som har et brennende engasjement. En som Isaksen, han har vært en kjempebra kunnskapsminister. Jeg støtter ellers Haakon sitt forslag, sier hun:

Les også: Tar gjerne Brækhus som neste kunnskapsminister

Motivasjon viktig for frafallet

— Har du noen råd til den som blir kunnskapsminister etter valget?

— Jeg er ikke redd for «mastersyken», vi trenger masse høy kompetanse i fremtiden, men for enkelte er høyere utdanning ikke riktig. Motivasjonen er rett og slett ikke der. Derfor tror jeg vi må våge å stille høyere krav til studiekompetansen i videregående skole slik at man er forberedt på hva som møter en i høyere utdanning. 

Parallelt mener hun at man må få opp statusen på fagutdanningene, og gjøre det til et reelt og godt alternativ. Hun tror dette er sentralt i arbeidet for å få ned frafallet i høyere utdanning. 

— Problemet er tosidig. For den enkelte kan det oppleves tungt å havne et sted man ikke har motivasjon for å være. Fra et samfunnsøkonomisk ståsted, er det feil bruk av knappe ressurser. 

— Videre må kunnskapsministeren verne om den akademiske friheten. Den er truet i Europa og i resten av verden. Og ikke minst må det tas ansvar for studenthelsen, både statlig og kommunalt.

Trenger studentombud på fulltid

— Mer i studiestøtte eller flere studentboliger?

— Mer i studiestøtte. Vi ligger ganske godt an på studentboliger i Bergen og har lavere køer enn noensinne. Økt studiestøtte vil da favne bredere og flere vil få glede av den.

— Er heltidsstudenten viktig?

— Ja, det mener jeg den er. Både for å sikre høy kvalitet på studentenes resultater, og for å gi alle like muligheter til å ta utdanning.

— Trakassering har vært sommerens tema i sektoren. Vet studentene hvor de kan gå for å si fra om denne type alvorlige hendelser, og er studentene hos dere godt nok i varetatt på dette området?

— Vi har fått på plass studentombud, som er en veldig viktig faktor, men fortsatt tror jeg at få NHH-studenter vet om ham. Vi har også begynt å utarbeide et Si fra-system etter modell fra Universitetet i Oslo, men ikke fått på plass enda, forteller hun, og legger til:

— Vi har fått studentombud på deltid i 50 prosent-stilling, og vi trenger ham på fulltid.

Trodde på meg selv etter hvert, også

— Hvordan havnet du inn som eksternansvarlig?

— Folk trodde mer på meg enn jeg trodde på meg selv. Vi har et veldig engasjert studentmiljø her, med mange dyktige og engasjerte mennesker. Jeg var på et foredrag med studentpolitisk utvalg og fant at det ville jeg bli med på. Og så har ballen rullet. Folk trodde på meg, og så trodde jeg på meg selv etter hvert også.

— Hvordan engasjerer man best studenter? 

— Man kan si mye om NHH og studentforeningen, men engasjement mangler man ikke. Det er vanskelig å peke på hvorfor, men jeg merket da jeg kom hit at det var et veldig engasjert miljø - det gjaldt å bli med og engasjere seg.

Hun forteller at det fort kan være overveldende når man kommer dit.

— Men det betyr ikke at vi ikke har problemer med å engasjere studentene på enkelte områder her heller: Studentpolitikk er ikke mer sexy på NHH enn på Universitetet i Bergen, men jeg tenker at har man en god sak så skal det være enkelt å få folk med også.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS