Statssekretær Bjørn Haugstad (i forgrunnen) og Terje Mørland på en konferanse om lærerutdanningen på Gardermoen i 2016. Departementet og NOKUT diskuterer gjennomføring av nasjonal deleksamen i matematikk for lærerstudenter. Foto: Skjalg Bøhmer Vold
Statssekretær Bjørn Haugstad (i forgrunnen) og Terje Mørland på en konferanse om lærerutdanningen på Gardermoen i 2016. Departementet og NOKUT diskuterer gjennomføring av nasjonal deleksamen i matematikk for lærerstudenter. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Ber om hastemøte om nasjonal matteeksamen

Departementet krever nasjonal deleksamen i matematikk for lærerstudenter allerede i høst, men NOKUT mener det er meningsløst. Det kommer 10 millioner til nasjonale deleksamener i statsbudsjettet og ordningen gjøres permanent.

Publisert Oppdatert

I et brev datert 15. september 2017 forteller Kunnskapsdepartementet NOKUT at de vil gjøre ordningen med nasjonale deleksamener permanent.

Så langt har det vært avviklet slike eksamener i matematikk i grunnskolelærerutdanningene, anatomi, fysiologi og biokjemi i sykepleierutdanningen og årsregnskap i bachelorutdanningen i revisjon og regnskap.

Departementet forteller også at det vil bli avsatt 10 millioner kroner til ordningen i kommende statsbudsjett.

Vedtaket baserer seg på en rapport fra NOKUT om pilotprosjektet med nasjonale deleksamener i disse fagene, samt et møte 23. august 2017. Departementet skriver i brevet at rapporten også peker på noen utfordringer departementet mener er håndterbare.

Ber om hastemøte

Det kom som en total overraskelse for oss at departementet ønsket å gjennomføre nasjonal deleksamen i matematikk for de nye lærerstudentene som har startet på den nye femårige utdanningen 
allerede nå i høst.

Terje Mørland

NOKUT har gjennomført nasjonale deleksamen i matematikk fire ganger tidligere og departementet legger til grunn at de nyttiggjør denne erfaringen når ny nasjonal deleksamen holdes nå i høst.

Toril Johansson

Når det gjelder nasjonal deleksamen for sykepleierestudenter og revisorstudenter skriver NOKUT i sitt svarbrev at de ikke har noen  innvendinger til at ordningen gjøres permanent, og de ønsker velkommen at prosjektet blir fast.

Men når det kommer til nasjonal deleksamen i matematikk for lærerstudenter mener NOKUT det departementet ber om er umulig å gjennomføre.

Departementet pålegger NOKUT å finne en dato for en slik eksamen denne høsten, og skriver: «Departementet forutsetter at det gjennomføres nasjonal deleksamen i matematikk i grunnskolelærerutdanningene også høsten 2017.»

Overrasket NOKUT-sjef

Terje Mørland er direktør i NOKUT.

— Det kom som en total overraskelse for oss at departementet ønsket å gjennomføre nasjonal deleksamen i matematikk for de nye lærerstudentene som har startet på den nye femårige utdanningen allerede nå i høst, sier Mørland i en kommentar til Khrono.

Han poengterer at de synes det er flott at ordningen videreføres og gjøres permanent, det er opplegget rundt eksamen i matematikk for lærerstudenter man strides om.

— Utover det har jeg ingen kommentar før vi har fått snakket med departementet, sier Mørland.

I brevet ber han om et hastemøte med departementet.

«Kjente utfordringer»

Ekspedisjonssjef Toril Johansson i Kunnskapsdepartementet holder fast ved at nasjonal deleksamen skal holdes i høst.

NOKUT har gjennomført nasjonale deleksamen i matematikk fire ganger tidligere og departementet legger til grunn at de nyttiggjør denne erfaringen når ny nasjonal deleksamen holdes nå i høst. Departementet er kjent med de utfordringer NOKUT peker på, og vil diskutere disse videre med NOKUT, sier hun i en kommentar til Khrono.

Enig med NOKUT

Elaine Munthe er leder av nasjonalt råd for lærerutdanningen (NRLU). Hun er enig med NOKUT i at eksamen i høst er umulig.

NRLU er enig i NOKUTs vurderinger om nasjonal eksamen og er i tillegg opptatt av studentenes rett til forutsigbarhet og god informasjon om eksamen. Det er ikke mulig å ivareta dersom det er krav om gjennomføring i høst, sier hun.

Har matte på ulike tidspunkter

I sitt brev til departementet skriver NOKUT:

«Da rammeplaner og nasjonale retningslinjer for de nye femårige grunnskolelærerutdanningene ble utviklet i 2015 og 2016, var nasjonale deleksamener et pilotprosjekt, og selv om rammeplanene påpeker at Kunnskapsdepartementet kan pålegge utdanningene å avholde nasjonale deleksamener, har det ikke vært noen nasjonal koordinering av når i utdanningsløpet institusjonene skal undervise i matematikk og i hvilken rekkefølge forskjellige fagområder innen matematikk skal undervises i.» 

NOKUT slår derfor fast at langt fra alle utdanningene har matematikkundervisning høsten 2017, og at for de institusjonene som har matematikkundervisning høsten 2017, så er det store variasjoner i hva studieplanene inneholder.

Og de utdyper:

«For GLU 1–7 er det kun fem av 13 institusjoner som har matematikk høsten 2017. De fleste andre institusjonene begynner med matematikk våren 2018, mens noen få institusjoner ikke har matematikk før høsten 2018. For GLU 5–10 begynner de fleste institusjonene med matematikk høsten 2017, men også her er det flere institusjoner som ikke begynner før våren 2018. Noen institusjoner lar også sine studenter velge om de vil ta matematikk i første eller tredje studieår.»

Et annet forslag fra NOKUT

NOKUT streker opp en annen mulig modell i sitt brev til departementet.

«Istedenfor å forutsette at NOKUT arrangerer en nasjonal deleksamen i matematikk for grunnskolelærerutdanningene høsten 2017, håper vi at Kunnskapsdepartementet kan gi NOKUT ansvaret for å utvikle en permanent ordning for nasjonal deleksamen som sørger for at alle studenter (nåværende og fremtidige kull) som har matematikk i grunnskolelærerutdanningen, får gjennomført en nasjonal deleksamen i løpet av utdanningen», skriver NOKUT og de fortsetter:

«Ved å gi NOKUT et slikt oppdrag vil sektoren i fremtiden ha et virkemiddel som kan brukes til å videreutvikle lærerutdanningene. Det viktigste på dette tidspunktet er dermed at NOKUT får et oppdrag som sikrer at alle studenter på de nye grunnskole-masterutdanningene må ta en nasjonal eksamen i matematikk i løpet av studiet.»

Også debatt tidligere

Dette er ikke første gang den nasjonal deleksamen for lærerstudenter skaper debatt.

Det har vært avviklet to eksamener i matematikk, en på høsten og en på våren, og det har vært en utfordring at det har vært ulike studentgrupper fra de forskjellige høgskolene og universitetene som har vært testet hver gang, slik at resultatene ikke har vært helt sammenlignbare.

Eksempelvis for Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) sin del var det deres mattestudenter på trinn 5-10 som ble testet hver høst, og disse gjorde det svært bra, mens på våren var det studentene på trinn 1-7 uten mattespesialisering som tok eksamen, og fikk et naturlig svakere resultat.

I utgangspunktet var denne eksamen for lærerstudentene ikke tellende på vitnemålet, men sommeren 2016 fikk NOKUT innført nasjonal deleksamen som tellende karakter på vitnemålet, da de mente å se et sprik mellom resultatene på deleksamen og ordinære eksamener på enkelte institusjoner, altså et tiltak for å få studentene til å ta denne eksamen på alvor.

Les også: Nasjonal deleksamen i matte skal nå telle på vitnemålet

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS