Om partivalg og valgdeltakelse

Khrono har nettopp presentert sitt første politiske partibarometer. Alle fem på HiOA-Campus som vi har snakket med skal stemme. Men ulikt på hvem og hvorfor.

Publisert Oppdatert

Marie Alming (28) studerer på fagforfatterlinja

1. — Skal du stemme?

— Ja, jeg skal stemme. I min familie har det blitt gjort et poeng ut av at man skal bruke sin demokratiske rett, og at hvis du ikke stemmer så har du heller ikke noe du skulle ha sagt om du er misfornøyd med hvordan landet styres. Jeg føler det er del av det kollektive ansvaret, å bry seg om hvordan landet skal styres og hvilken retning de forskjellige partiene har. Om man ikke syns noe om alternativene, så kan man stemme blankt. Og jeg mener det er bedre å stemme blankt enn å ikke stemme i det hele tatt.

2. Hvilket parti ville du stemt på, hvis det var valg i dag? 

— Jeg ville stemt på SV eller Rødt.

3. Hva gjør at du stemmer på akkurat det partiet?

— Det som er viktig for meg er miljøpolitikk, bevaring av velferdsgodene og en aktiv holdning til likestilling. På de områdene mener jeg at partiene jeg nevnte stemmer best overens med mine egne syn.

4. Er det viktig å bruke stemmeretten, og gjør det noen forskjell?

— Ja. Det er et demokratisk problem hvis ikke mange nok stemmer, og målet burde jo være å få med nærmere 100 prosent av den stemmeberettigede befolkningen. Jeg er litt skuffa over oppslutningen ved tidligere valg, men jeg tror kanskje mange i Norge ikke ser den store forskjellen på partiene, og de mener den politiske retningen vil være ganske lik uansett hvem som kommer til makta. Jeg tror allikevel det er essensielt å bruke den stemmen man har, jeg anser det som en borgerplikt, for du mister retten din til å klage over resultatet hvis du ikke vil være med på å prøve å påvirke det.

Carina Elisabeth Carlsen (27), studerer vernepleie, deltid ved Kjeller. Tillitsvalgt i to år.

1. Skal du stemme?

— Ja, jeg skal bruke stemmeretten. Jeg synes det er viktig å engasjere seg politisk, og farlig å ha en tankegang om at «dette angår ikke meg», eller «dette får jeg uansett ikke gjort noe med». Dette gjelder også for studentpolitikken. Jeg hører stadig studenter som klager, men som ikke tar tak. Det nytter ikke bare å sitte på rumpa å håpe på bedre tider. Dette problemet har vi spesielt på Kjeller der det har vært vanskelig å få folk til å engasjere seg.

2. Hvilket parti ville du stemt på, hvis det var valg i dag? 

— Da ville jeg stemt Venstre. 

3. Hva gjør at du stemmer på akkurat det partiet?

— Venstre passer meg godt i den livssituasjonen jeg er i i dag. Som vernepleierstudent synes jeg de har gode tanker rundt velferd og skole, et godt menneskesyn og med tanke på at jeg ønsker å utdanne meg til sexolog - en sunn seksualpolitikk.

4. Er det viktig å bruke stemmeretten og gjør det noen forskjell?

— Ja. Vi er så heldige å ha demokrati her i landet, og klisjé som det er - å la være å stemme gir deg ingen rett til å klage. Klage kan du først gjøre etter å ha stemt! Dersom alle skulle gått rundt og tenkt at “det gjør ingen forskjell” hadde vi fått et problem. Alle monner drar er det noe som heter, og din stemme kan være avgjørende.

Erik Dahlgren (49), Hovedverneombud på HiOA. høgskolelærer på radiografutdanningen, Institutt for Radiografi og Tannteknikk

1.Skal du stemme?

— Ja, jeg skal stemme, og har stemt ved alle valg siden jeg ble gammel nok til å stemme.

Jeg mener at det er min plikt som borger å stemme, samt at hvis jeg vil være med å ha noe å si, så må jeg benytte stemmeretten min.

2.Hvilket parti ville du stemt på, hvis det var valg i dag?

— Jeg er litt tvisynt for tiden – det står mellom Arbeiderpartiet eller Høyre, men jeg heller nok mot Arbeiderpartiet pr.dato.

3.Hva gjør at du stemmer på akkurat det partiet?

— Det går mest på det samfunnet som jeg ønsker å ha. Jeg er ikke tilhenger av å privatisere helsetjenester – dette vil føre til større forskjeller mellom de som kan betale seg fram, og oss vanlige.

— Et annet eksempel er rettigheter som arbeidstaker, i forhold til regulering av arbeidstid/overtid/sykdomsfravær o.l. Jeg er redd for at dette er rettigheter som kan forringes dersom den blå siden av det politiske landskapet vinner fram. Jeg er litt opptatt av kollektivtrafikk, og da spesielt togtrafikk ettersom jeg dagpendler fra Fredrikstad og ser litt etter hvilke partier som prioriterer rask utbygging av inter-city strekningene.

4. Er det viktig å bruke stemmeretten, og gjør det noen forskjell?

— For meg er det viktig å bruke stemmeretten. Selv om jeg synes det kan være vanskelig å velge så er det ikke noe alternativ for meg å la være å stemme. Jeg liker å tro at det gjør en forskjell. Jeg kan i hvert fall ikke klage på det som skjer i samfunnet, hvis jeg ikke selv har vært med å uttrykke min mening gjennom å avgi min stemme ved valget

Cecilie Østensen (25) Tilsatt, førstekonsulent

1.Skal du stemme?

— Jeg skal stemme, det er viktig å bruke stemmeretten sin for at demokratiet skal fungere godt. Samtidig føler jeg at hvis jeg velger å ikke stemme gir jeg fra meg meningsretten min.

Cecilie Østensen ønsker ikke å si hvilket parti hun skal stemme på og hvorfor.

4. Er det viktig å bruke stemmeretten og gjør det noen forskjell?

— Jeg føler det er viktig å bruke stemmeretten sin, det er på en måte en borgerplikt. Det som kjennetegner et demokrati, er jo at landet skal styres av innbyggerne og at saker blir løst gjennom offentlig debatt og gjennom å avgi sin stemme ved valget. Velger man å ikke bruke stemmeretten sin, melder man seg på en måte ut av debatten om hvordan man ønsker at landet vårt skal styres.

— Ja jeg mener det gjør en forskjell. Jo flere som stemmer jo mer representativt blir valget. Ved å bruke stemmeretten sin er man med på å påvirke samfunnet man lever i.

Ørjan Bjørnstad, studerer medier og kommunikasjon

1. Skal du stemme?

— Ja. Grunnen til at jeg skal stemme er fordi at det er viktig for demokratiet. Dersom demokratiet skal fungere er det viktig at flest mulig stemmer, som igjen bidrar til at flest mulig blir hørt.

2. Hvilket parti ville du stemt på hvis det var valg i dag?

— Det vil jeg ikke svare på.

3. Hva gjør at du skal stemme på akkurat det partiet?

— Grunnen til at jeg stemmer på dette partiet er enkelt og greit at jeg deler mange av deres synspunkter på hvordan ting bør løses. 

4.Er det viktig å bruke stemmeretten og gjør det noen forskjell?

— Ja, det er viktig å bruke stemmeretten. Hvis ingen bruker stemmeretten fungerer ikke styreformen vår, og ja: Jeg mener det gjør en forskjell.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS