Universitetssenteret på Svalbard er største arbeidsplass i Longyearbyen. Foto: Hanne Christiansen/UNIS
Universitetssenteret på Svalbard er største arbeidsplass i Longyearbyen. Foto: Hanne Christiansen/UNIS

Direktør ved Universitetssenteret i Longyearbyen fratrer

Svalbard. Harald Ellingsen (65) slutter som direktør for Universitetsenteret på Svalbard ved nyttår etter uenighet med styret om videre veivalg.

Publisert   Sist oppdatert

«Grunnet ulike forventninger til videre veivalg for Unis, har styret og administrerende direktør Harald Ellingsen blitt enige om at Ellingsen fratrer sin stilling som direktør ved UNIS med virkning fra 1. januar 2020», heter det i en pressemelding fra Universitetssenteret på Svalbard (Unis).

Det var Svalbardposten som først omtalte saken.

Fakta

Universitetssenteret på Svalbard AS (UNIS)

Unis er en norsk forsknings- og utdannelsesinstitusjon på Svalbard, grunnlagt i 1993.

Det er verdens nordligste utdanningsinstitusjon, og ligger i Longyearbyen.

Unis underviser og driver forskning innen arktisk biologi, geologi, geofysikk og teknologi.

Unis er organisert som et aksjeselskap eid av Kunnskapsdepartementet.

Halvparten av studenter og stab er utenlandske, og arbeidsspråk på UNIS er engelsk.

I 2018 hadde UNIS 772 studenter fra 43 land. Det er omtrent 50-50 norske og utenlandske studenter.

Kronikk om 25 års jubileet.

De ansatte er også delt i 50 prosent norske og 50 prosent utenlandske ansatte. Staben består av ca 12 heltidsprofessorer, 15 førsteamanuensiser, 36 professor II og 160 gjesteundervisere som er spesialister på arktiske temaer.

Studenter som studerer biologi, geologi, geofysikk eller teknologi kan søke seg for et semester til UNIS i løpet av det tredje og siste året av bachelorgraden. UNIS har i tillegg en rekke kurs som er rettet mot master- og doktorgradsstudenter.

Unis ble grunnlagt som en stiftelse i 1993 av de fire tradisjonelle universitetene i Norge (Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø) og hadde det første året 23 studenter og 7 ansatte.

Kilde: Wikipedia og Unis.no

Dette er ikke mer dramatisk enn at jeg drar ned til jul og jobber fra Trondheim fram til oktober neste år. Hvilke oppgaver jeg da skal jobbe med har vi ikke blitt enige om enda
Harald Ellingsen
Avtroppende direktør Universitetssenteret på Svalbard

— Drar hjem til jul

Khrono har også snakket med Harald Ellingsen selv.

— Hva er det dere er uenige om som gjør at du går av som direktør?

— Jeg har ikke lyst til å kommentere dette utover det som er sagt i pressemeldingen, sier Ellingsen til Khrono.

Til Svalbardposten har han også uttalt:

— Nei, dette er ikke mer dramatisk enn at jeg drar ned til jul og jobber fra Trondheim fram til oktober neste år. Hvilke oppgaver jeg da skal jobbe med har vi ikke blitt enige om enda, men jeg skal rapportere til ledelsen. Jeg tenker at jeg skal gjøre ting som er fornuftig at jeg gjør, så ønsker jeg Unis alt vel videre.

Styreleder: Ingen dramatikk

— Det er ingen dramatikk i dette, forteller styreleder for Unis, Morten Hald, til Khrono. Han legger til:

— Unis har nylig vedtatt en strategi som legger til rette for en mer strategisk målstyrt institusjon, litt slik fakultetene fungerer på «fastlandet», forklarer Hald.

— Det er naturlig at denne strategien følges opp av en ny direktør. Partene ønsker hverandre alt godt i det videre arbeid, understreker Hald, som legger til at han er glad for at Ellingsen vil arbeide med andre oppgaver for Unis ut åremålsperioden hans som går til oktober neste år.

— Et lite samfunn i endring

Stillingen som ny direktør ble lyst ut 13. august, med søknadsfrist 1. september.

— Hva slags leder jakter dere nå på?

— Vi er opptatt å få på plass en leder som både har gode lederegenskaper og kompetanse på dette, samt kjennet sektoren godt og har erfaring innen både utdanning og forskning, sier Hald.

— Longyearbyen står overfor store omstillinger. Hva er Unis sine rolle her?

— Unis er den største arbeidsplassen i Longyearbyen, og er sentral deltaker i de omstillinger Longyearbyen står overfor med tanke på nedskalering av gruvedriften og de endringer dette innebærer for samfunnet her, sier styreleder Hald.

Det er naturlig at denne strategien følges opp av en ny direktør.
Morten Hald
Styreleder Universitetssenteret og professor UiT Norges arktiske universitet

Klimaendringer

Hald understreker at Unis er veldig bevisst på den viktige samfunnsrollen de har, og at de deltar aktivt i de debatter og omstillingsarbeid som er i gang.

Han trekker også fram klimaendringene og effektene av dette på Svalbard som et viktig element for samfunnet der hvor Unis kan bidra med sin kompetanse innen utdanning og forskning.

— På Svalbard og i Longyearbyen har opplevd en temperaturøkning på 5-6 grader siden starten av 1900-tallet, og klimaendringene gjør seg tydelig gjeldene. På mange måter kan man kanslkje si at det resten av Norge og verden vil oppleve av konsekvenser av klimaendringer kan vi først studere her på Svalbard. Så dette er en svært spennende og utfordrende brytningstid, både for samfunnet på Svalbard og dermed også Unis, sier Hald.

(Vi gjør oppmerksom på at Morten Hald også er styremedlem i Khrono. Red.mrk)