Studentene ved Høgskolen i Oslo og Akershus skal sikres god kvalitet på studiene ved hjelp av et nytt, internt kvalitetstilsyn. Her fra studiestart på St.Hanshaugen ifjor. Foto: Skjalg Bøhmer Vold
Studentene ved Høgskolen i Oslo og Akershus skal sikres god kvalitet på studiene ved hjelp av et nytt, internt kvalitetstilsyn. Her fra studiestart på St.Hanshaugen ifjor. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Vil føre tilsyn med egen kvalitet

Høgskolen i Oslo og Akershus etablerer et internt tilsyn som skal følge med på kvaliteten på høgskolens utdanninger. NOKUT applauderer tiltaket, og Universitetet i Agder vurderer det samme.

Publisert Oppdatert

Ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) har det gått en heftig debatt om kvaliteten på sykepleieutdanningen i Pilestredet, som fikk hard medfart i årets Studiebarometer. Også enkelte andre utdanninger sliter med dårlige tilbakemeldinger fra studenter og fra arbeidslivet som skal ta i mot dem.

Nå etablerer høgskolen et eget studietilsyn som skal kontrollere kvaliteten på studieprogrammene og også gjøre dypdykk i enkelte temaer, som for eksempel kvaliteten på vurderingsformene og kvaliteten på praksis for utdanninger som har dette som en viktig del av studiet.

Applaus fra NOKUT

Tilsynsdirektør Øystein Lund i NOKUT (bildet under) sier at han synes det er bra at Høgskolen i Oslo og Akershus etablerer et internt studietilsyn.

— Nå har vi jo ikke sett noen detaljer om hvordan de tenker å organisere dette, men denne ideen er vi for. En så stor institusjon som HiOA bør ha en ordning for dette, sier han.

Han viser til at det i den nye studietilsynsforskriften, som blir lagt ut på høring 9. september, vil komme krav om at universitetene og høgskolene tar større ansvar for å kontrollere kvaliteten på utdanningene.

— I grove trekk ønsker vi at institusjonene tar mer av dette ansvaret selv, og også at de som er selvakkrediterende skal ha gode ordninger for å akkreditere og revidere akkrediteringer av egne studier, sier han.

Viktig for å bli universitet

Rektor Curt Rice (bildet under) sier at han ser det nye studietilsynet som en formalisering av kvalitetsarbeid som allerede foregår på høgskolen.

— Da NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) godkjente kvalitetssystemet vårt fikk vi tilbakemelding på at vi burde etablere et internt studietilsyn. Det gjør vi nå, og det skaper noen muligheter for bedre kvalitetsarbeid på tvers i institusjonen. Vi får en formell arena der vi kan lære på tvers, sier han.

Han sier at kvalitetstilsynet også er viktig nå når HiOA jobber for å bli universitet.

— Vi ønsker å vise oss i stand til å håndtere de utvidede myndighetene vi kommer til å få som universitet når det gjelder å godkjenne og revidere studier og at vi har strukturene som trengs for å håndtere dette, sier Rice.

Først og fremst studiene

Studiedirektør Marianne Brattland sier at HiOAs  interne studietilsyn først og fremst skal føre tilsyn med studieprogrammene.

— Det er der utdanningskvalitet skapes. Institusjonsledelsen setter rammer og legge til rette for at studieprogrammene har gode arbeidsbetingelser for å gjøre jobben, sier hun.

— Det er viktig å kontinuerlig analysere de områdene som vi vet påvirker studentens læringsprosess fra opptak til ferdig uteksaminert kandidat slik at vi kan levere faglig dyktige og karriereklare studenter til arbeidslivet. Dette arbeidet foregår først og fremst på studieprogramnivå, legger Brattland til.

Også tematiske tilsyn

Det interne studietilsynet skal ikke bare skal føre tilsyn med enkelte studieprogram der man ser svakheter, men også gjøre tematiske tilsyn.

— Eksempler på det kan være å gå inn og se på vurderingsformer, se om kravet til internasjonalisering blir godt nok ivaretatt i programplanene, og på kvaliteten i praksis. I det hele tatt skal vi føre tilsyn med studieporteføljen og at kravene i NOKUTs studietilsynsforskrift er oppfylt, sier Brattland (bildet under).

(Foto: Nicklas Knudsen)

— Det er mye som tyder på at institusjonene må føre bedre kontroll på disse områdene selv, og med selvakkrediteringsrett følger det et stort institusjonelt ansvar, sier hun.

Det er det sentrale studieutvalget, som etter planen skal skifte navn til utdanningsutvalget, som skal anbefale overfor rektoratet hvor det bør settes i verk tilsyn, mens selve tilsynet skal gjøres av studieavdelingen i fellesadministrasjonen, eventuelt i samarbeid med fakultetene.

Sentrale endringer

Marianne Brattland sier at bakgrunnen for etableringen av et eget kvalitetstilsyn på HiOA er behovet gode styringsdata og oversikt over utdanningskvalitet.

— Dette korresponderer også godt med tendensen som vi ser i endringene i Kunnskapsdepartementets studiekvalitetsforskrift som ble vedtatt tidligere i sommer og NOKUTs studietilsynsforskrift, som er under arbeid og skal ut på høring i høst. Disse understreker at institusjonene har ansvaret for utdanningskvaliteten i sin portefølje, sier hun.

Fra 1. januar i år er det også slik at det er fakultetene selv som har ansvar for å kvalitetssikre og godkjenne program- og emneplaner for både bachelor- og masterstudier, mens det tidligere var det sentrale studieutvalget som gjorde dette når det gjaldt masterstudiene.

— Dette innebærer at det sentrale Studieutvalget ikke lenger har en rolle som kvalitetssikrer av programplanene for masterstudier, og vi har behov for å sikre oss at det blir ført tilsyn med studieporteføljen og at kravene i studietilsynsforskriften blir oppfylt, sier hun.

Vurderes i Agder

Flere andre institusjoner er i gang med å vurdere ordninger for internt studietilsyn, blant dem Universitetet i Agder.

Studiedirektør Greta Hilding ved Universitetet i Agder sier at de foreløpig ikke har konkrete planer om å etablere et internt studietilsyn, men at de har luftet tanken.

— Vi kommer til å jobbe med dette utover høsten. Vi har jo nylig vedtatt ny strategi for UiA og der er utdanningskvalitet helt sentralt. Nå skal vi konkretisere strategien og da vil vi se på kvalitetssystemet og alt rundt det, sier Hilding.

Nye forskrifter

Etter at Kunnskapsdepartementets studiekvalitetsforskrift gikk gjennom i statsråd 24. juni, jobber NOKUT med å konkretisere denne i den nye studietilsynsforskriften.

Den skal sendes ut på høring 9. september med en høringsperiode på tre måneder. Her vil blant annet de nye kravene for å bli akkreditert som universitet stå.

Begge forskriftene skal tre i kraft fra 1. januar 2017.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS