Alt som det undervises i på Høgskolen i Oslo og Akershus skal evalueres, men det skjedde bare i 66 prosent av tilfellene siste studieår. Foto: Skjalg Bøhmer Vold
Alt som det undervises i på Høgskolen i Oslo og Akershus skal evalueres, men det skjedde bare i 66 prosent av tilfellene siste studieår. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Skal høre mer på studentene

En tredjedel av emnene det undervises i på Høgskolen i Oslo og Akershus ble ikke evaluert av studentene siste studieår. I år er målet å høre studentenes mening om alle.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

(Saken er oppdatert med kommentarer fra prorektor Olgunn Ransedokken)

Ifølge Rapport om utdanningskvalitet, som legges fram for høgskolestyret tirsdag 10. mars, ble det levert inn emneevalueringer for totalt 66 prosent av emnene på høgskolen siste studieår. Målet for dette studieåret er at absolutt alle emner på høgskolen skal evalueres av studentene.

Det er store forskjeller mellom fakultetene når det gjelder studentevalueringer. Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) ligger på topp med 88,5 prosent av emnene evaluert, mens Fakultet for samfunnsfag (SAM) er på bunn med 55 prosent.

Alt skal evalueres

Studiedirektør Marianne Brattland sier at målet for inneværende studieår er at alle høgskolens emner og studieprogrammer skal bli evaluert, og at evalueringene blir systematisert og fulgt opp.

«Studentenes stemme er viktig og bidrar til at utdanningene blir bedre. Målet for 2015 er at alle våre emner og studieprogram blir evaluert og følges opp, skriver hun på studieadministrasjonens blogg.

Tror det blir bedre

Fagpolitisk ansvarlig Kine Nossen i Studentparlamentet (bildet under) viser til at studieåret 2013/14 var det første året det ble arbeidet systematisk med emneevalueringer.

— Det blir satt i gang tiltak nå for å bedre evalueringen nå, og jeg tror at vi er på god vei, sier hun.

Hun har lite tro på at absolutt alle emner kommer til å bli evaluert inneværende studieår, og mener at å nå 90 prosent er et mer realistisk mål.

— Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier er jo nesten der allerede, og det synes jeg er imponerende, sier Nossen.

Hun legger til at interessen for å evaluere kommer til å øke når tiltak for bedre oppfølging av evalueringene blir satt i verk.

— Hvis man ser at det skjer noe som en følge av evalueringene, blir det lettere for studentene å engasjere seg, sier hun.

Kan gjøres bedre

Prorektor for utdanning, Olgunn Ransedokken (bildet under), sier at det fortsatt er forbedringspunkter i måten HiOA driver evalueringer.

— Et av dem er at vi må få opp bevisstheten om verdien av å evaluere. Vi gjør det for å få tilbakemeldinger fra studenter og andre aktører som påvirker studiekvaliteten, for stadig å kunne forbedre kvaliteten på hele studieløpet. De tiltakene som foreslås i rapporten, er i seg selv ikke nok for å nå målet om at alle emner skal evalueres i 2015. Men det er en måte å legge til rette for at dette skjer, sier hun.

— Her må vi alle ta et ansvar for å bevisstgjøre hver enkelt av oss om viktigheten av å få til en kvalitetskultur i hele institusjonen. Dette handler om utdanningsledelse fra rektor via dekaner og instituttledere ned til den enkelte lærer og student. Studentene har også et ansvar for å si fra, og å be om, eller minne om at emnet de går på skal evalueres, med ønske om å bidra til forbedringer, sier hun.

Ransedokken sier at emneevalueringene er en viktig del av kvalitetssikringssystemet.

— Det vi også må bli bedre på, er å bruke all den dokumentasjonen vi etter hvert har fra alle oppsummeringer, analyser og forskningsresultater, til å bedre  kvaliteten i studiene. Vi er på god vei, årets rapport gir oss mye konkret å gripe fatt i, sier hun.

Tiltak foreslås

I rapporten som høgskolestyret får på bordet tirsdag er det listet opp en rekke tiltak som skal føre til at alle emner blir evaluert. For det første skal studentene få bedre informasjon om når evalueringer skal foretas, det skal lages rapporter som følges opp, og studentene skal få vite om resultatene. 

Hvis det er tilbakemeldinger som ikke kan følges opp, skal studentene få vite hvorfor. Videre skal den sentrale studieadministrasjonen få laget publiseringsverktøy for rapportene, og instituttlederne skal vurdere om det kan innføres en felles metode for emneevalueringene på hele høgskolen.

Emneevalueringene er en viktig del av HiOAs kvalitetssikringssystem, sammen med andre studentundersøkelser. «Førsteårsstudenten» er en undersøkelse som kartlegger hvordan studentene har funnet seg til rette og hvor fornøyde de er med studiene. Tilsvarende tar «Sisteårsstudenten» for seg studiekvalitet. I tillegg gir Studiebarometeret, Kandidatundersøkelsen og Arbeidsgiverundersøkelsen innspill om studiekvalitet, som en del av kvalitetssikringssystemet.

Les også: Nytt forsøk på eksamen i kvalitet

HiOAs kvalitetssikringssystem ble underkjent av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) i september, og en ny versjon er godkjent av høgskolestyret og skal sendes inn til ny vurdering hos NOKUT 25. mars.

Skal rapportere mer

Dekan Dag Jenssen ved Fakultet for samfunnsfag (SAM) (bildet under)  innrømmer at fakultetet har vært for dårlig til å innlevere rapporter om studentenes mening om emnene det undervises i. Han sier at SAM nok har evaluert mer enn 55 prosent, men at det har vært mangelfull skriftlig rapportering i etterkant.

— Det er sant at vi har for lav prosentandel på innleverte evalueringer. Grunnen til at vi har et noe lavt tall er nok at vi ikke har hatt nok oppmerksomhet på rapportering, sier han.

Jenssen regner med å levere bedre resultater for dette studieåret.

— Jeg mener vi kommer opp mot 100 prosent evaluering allerede i neste omgang. I høst steg antallet sterkt etter at vi fikk sett på oversikten, og dette er noe alle instituttene nå er mye mer opptatt av, sier han.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS