NOKUT med administrerende direktør Terje Mørland i spissen skal granske alle institusjoner som samarbeider med private selskaper om undervisning som gir studiepoeng.
NOKUT med administrerende direktør Terje Mørland i spissen skal granske alle institusjoner som samarbeider med private selskaper om undervisning som gir studiepoeng.

Gransker samarbeid mellom konsulenter og institusjoner

NOKUT skal granske alle som har eksterne samarbeidsavtaler om undervisning i høyere utdanning. HiOA har nettopp inngått en slik avtale med selskapet Agenda Kaupang.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) og det private konsulentselskapet Agenda Kaupang har nylig inngått kontrakt om lederutvikling. De to sammen vant rett før jul en anbudskontrakt om lederutvikling for Møre og Romsdal fylkeskommune.

Agenda Kaupang driver også lederutvikling for høgskolens egen ledelse.

HiOAs nye lederskole, School of Management, er i gang med å skaffe seg oppdrag og har teamet opp med konsulentselskapet Agenda Kaupang. Lederskolen, eller School of Management, består både av eksisterende lederstudier på HiOA og nye tilbud innen etter- og videreutdanning for ledere.

Kontrakten ble kjent omtrent samme dag som Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) sendte ut en pressemelding om at de skal granske alle slike eksterne samarbeidavtaler i høyere utdanning. 

NOKUT tar affære

Mandag 12. januar sendte NOKUT ut et varsel om at de åpner tilsyn med og skal granske alle høyere utdanningsinstitusjoner som samarbeider med eksterne aktører om studietilbud som gir studiepoeng.

I et brev til alle universitetene og høgskolene ber NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) om en redegjørelse om alle slike studietilbud. Fristen for å rapportere er 1. mars.

«Det er NOKUTs inntrykk at kvalitetssikringen av slike studier ikke alltid skjer på en tilfredsstillende måte» står det i brevet.

NOKUT har allerede foretatt en kartlegging på egenhånd, og skriver i brevet at institusjoner samarbeider om å tilby studier som ikke begge parter har faglig fullmakt til å tilby.

NOKUT: Ingen kommentar

Informasjonssjef Gard Sandaker-Nielsen i NOKUT vil ikke kommentere enkeltsaker, men sier at det høres ut som kontrakten som HiOA har inngått sammen med Agenda Kaupang hører inn under det NOKUT vil ha rapportering på.

Utover dette nøyer han seg med å vise til brevet som NOKUT har sendt universitetene og høgskolene.

På fakultetsstyremøtet fredag 9. januar presentere Kristi Agerup School of Management som et paraply-prosjekt som i tillegg til skreddersydde opplegg også omfatter lederstudiene som allerede finnes på HiOA.

Blant disse er en master i styring og ledelse, styrerutdanningen for barnehagestyrere og rektorskolen. Noen av fagområdene det skal undervises i er økonomi, styring og ledelse, prosjektledelse, endringsledelse, lederutvikling, kjønn og ledelse, arbeidsrett og innovasjon.

Vant kontrakt

Samarbeidet med Agenda Kaupang kom i gang fra nyttår og ledes av Kristi Agerup, som er engasjert som prosjektleder i en periode på to år.

På fakultetsstyremøtet på Fakultet for samfunnsfag nylig redegjorde Agerup for hvor langt School of Management er kommet, blant annet at det ble inngått en avtale med Møre og Romsdal fylkeskommune før jul om lederutvikling for fylkets ledere. 

Ifølge den offentlige anbudsportalen Doffin skal oppdraget som School of Management ved HiOA har vunnet sammen med Agenda Kaupang  ha en varighet på to år. Det er et modulbasert lederutviklingsprogram, der deltakerne kan ta eksamen og få studiepoeng i høgskolens regi. Verdien skal være på 1,2-1,5 millioner kroner.

Johnsen: Må sikre kvaliteten

Professor Åge Johnsen ved Institutt for offentlig administrasjon og velferdsfag ved Høgskolen i Oslo og Akershus har ikke noe prinsipielt imot slikt samarbeid mellom høgskolen og private konsulenter og han kjenner Agenda Kaupang relativt godt. 

— Det kan være en fordel at høgskolen kan samarbeide med private konsulenter på områder der vi ikke har den kompetansen som markedet etterspør, sier han, men legger til: 

— Men vi må være oppmerksomme på og sikre kvaliteten på tilbudet på undervisningen. Der må høgskolen være i førersetet, sier han. 

Pass på kryssubsidiering

En annen ting Johnsen mener det er viktig å være påpasselig med i slike samarbeidsprosjekter er fare for kryssubsidiering: 

— Vi må være sikre på at høgskolen beregner de reelle kostnadene og ikke de marginale i slike sammenhenger, sier Johnsen, som selv kan opplyse at han har opplevd at timeprisen for en offentlig ansatt professor er satt til 600-700 kroner timen, mens den egentlige timeprisen er omlag det dobbelte hvis man tar med alt som blant annet forskningstid.

— Jeg sier ikke at noen jukser eller slurver med dette, men det kan være fort gjort å glemme. De private har jo sine timepriser som de skal ha. Og selv om ikke høgskolen skal tjene penger på slike samarbeidsprosjekter, så bør vi iallefall ikke tape på dem, sier Johnsen. 

Må være bevisste

Heller ikke professor Øystein Strøm (bildet under) ved Institutt for økonomi og administrasjon ser de store prinsipielle farene ved slikt samarbeid mellom høgskole og private konsulenter. 

— Man må bare være veldig bevisst på hva man skal bruke det til og hvordan man organiserer det, sier han i en kommentar til Khrono.

Prosjektleder Kristi Agerup opplyser overfor Khrono at HiOAs bidrag vil være knyttet til 15 studiepoeng som høgskolen skal levere, og omfatter ikke hele lederutviklingsprogrammet, som hun sier er nokså omfattende. Hun vil ikke gi nærmere opplysninger om kontrakten.

Ingen informasjon om avtalen

— Vi har ikke anledning til å dele informasjon om tilbudet som er levert av Agenda Kaupang. Det gjelder både innhold og pris, sier hun.

På spørsmål om hvilken HiOA tar samme timepris for sine egne ansatte som konsulentselskapet tar, svarer hun:

— Det vi kan si at vi har stipulert vår pris som underleverandør etter gjeldende regler ved HIOA og med hjelp av økonomiseksjonen.

Jenssen: Ikke noe problem

Dekan Dag Jenssen er øverste leder for School of Management. Heller ikke han ønsker å gi Khrono innsyn i samarbeidavtalene som er inngått, og avisen har anket avslaget. Han ser ingen problemer med samarbeidet med Agenda Kaupang, som også driver lederutvikling av høgskolens egen ledelse. HiOA-professor Jan Grund er også styreleder i Agenda Kaupang.

— Jeg kan ikke se at det skulle være noe problem å samarbeide overfor andre med aktører som også arbeider for HiOA. I dette tilfellet har vi vunnet et Doffin-utlyst oppdrag i åpen konkurranse, svarer dekan Dag Jenssen (bildet over), og påpeker at det gis 15 studiepoeng for emnet de skal undervise i for Møre og Romsdal fylke.

— Vi kan godkjenne på vanlig måte et emne som gir studiepoeng. De som underviser må selvsagt være vel kvalifisert. I dette samarbeidet gis  mest undervisning fra Agenda Kaupangs side, av en foreleser vi allerede bruker mye på HiOA. Vi leverer ca fire undervisningsdager samt sensur og muntlig forsvar av prosjektoppgave, forteller Jenssen. 

Ingen policy

Jenssen kjenner ikke til hva som er beregnet timepris for de enkelte i prosjektet.

Flere er bekymret for kryssubsidiering i slike samarbeidsprosjekt: Har det private selskapet har høyere timepris enn HiOA-ansatte? 

— Dette har jeg ikke opplysninger om, svarer han.

— Er denne blandingen av private konsulenter og HiOA en modell School of Management vil fortsette å bruke?

— Vi har ikke noen egen policy for å gjennomføre på denne måten. Vi har forholdt oss til dette som en konkret mulighet i dette tilfellet, sier dekan Dag Jenssen.

Styringsgruppe ledes av dekan

Det er opprettet en styringsgruppe for School of Management. Denne ledes av dekan Dag Jenssen ved Fakultet for samfunnsfag, og består også av de tre andre dekanene på HiOA.

Det skal også være to-tre eksterne medlemmer i styringsgruppen. Agerup opplyste på fakultetsstyremøtet at Ahus-direktør Øystein Mæland har takket ja til å delta.

School of Management ved HiOA har også inngått en avtale med NHO Service om lederstudier. Disse skal settes i gang fra høsten av og består i første omgang av to kurs på 10 studiepoeng hver. Etterhvert skal dette utvides til 60 studiepoeng. I dette tilfellet skjer dette helt i HIOAs egen regi, og ikke i samarbeid med noen ekstern aktør.

HiOA driver også rektorskolen i samarbeid med en privat, frittstående stiftelse Imtec og flere andre høgskoler samt Universitetet i Karlstad.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS