Foto: Lars Åke Andersen
Foto: Lars Åke Andersen

Notert: Fylkeslege avslutter tilsyn ved UiT

Klinikk. Fylkesmannen i Troms fikk en anonym henvendelse fra noen som var bekymret for psykologiklinikken ved UiT. De fant ikke noe som tilsa regelbrudd.

Publisert   Sist oppdatert

I oktober i fjor mottok Fylkesmannen i Troms et anonymt brev, der avsenderen var bekymret for sider ved organiseringen av helsetjenestene.

Khrono skrev om dette brevet i forbindelse med konflikten rundt internklinikkene for psykologi på Universitetet i Oslo.

Ingunn Skre
Instituttleder, IPS

Fylkesmannen åpnet tilsyn i starten av november, og nå i februar avslutter de saken.

«Etter en gjennomgang av sakens dokumenter finner Fylkesmannen i Troms ikke forhold som tilsier at Psykologisk klinikk ved Universitetet i Tromsø har organisert sin virksomhet i strid med gjeldende regelverk,» skriver fylkeslege Svein R. Steinert.

Instituttleder ved Institutt for psykologi på UiT Norges arktiske universitet, Ingunn Skre, sier de er glade for avgjørelsen.

— Vi jobber kontinuerlig med at rammene rundt god pasientbehandling og god veiledet opplæring av psykologstudenter i klinikken ved IPS. Det gir trygghet å ha god kommunikasjon med Fylkesmannen, som er den som fører tilsyn med helsetjenester i vårt fylke, sier hun.