Jushjelpa i Midt-Norge har vært i hardt vær før. Her fra et protestmøte høsten 2017, da de studentdrevne rettshjelptilbudene i Norge sto i fare for å miste bevilgning. Foto: Ketil Blom Haugstulen
Jushjelpa i Midt-Norge har vært i hardt vær før. Her fra et protestmøte høsten 2017, da de studentdrevne rettshjelptilbudene i Norge sto i fare for å miste bevilgning. Foto: Ketil Blom Haugstulen

Gratis rettshjelp i Midt-Norge legges ned

Rettshjelp. Jushjelpa i Midt-Norge avvikles på grunn av mangel på jusstudenter som kan være saksbehandlere.

Publisert Oppdatert

Årsmøtet i Jushjelpa i Midt-Norge har vedtatt å avvikle virksomheten fra høsten av. Årsaken er at det er blitt for vanskelig å rekruttere jusstudenter som kan jobbe som saksbehandlere, går det fram av en pressemelding.

Fakta

Studentdrevne tiltak som tilbyr gratis rettshjelp i Norge

JURK - Juridisk rådgivning for kvinner.Tilbyr rettshjelp til alle som definerer seg som kvinner, driver oppsøkende virksomhet blant annet i kvinnefengsel og holder foredrag for å forebygge voldtekt.

Jushjelpa i Midt-Norge. Tilbyr gratis juridisk rådgivning til alle, men de fleste henvendelsene kommer fra Midt-Norge.

Jussbuss. Jusstudentenes rettsinformasjon, har som formål å sikre og forbedre sosialt og økonomisk vanskeligstilte gruppers rettslige situasjon. Gir rettshjelp, driver rettspolitisk arbeid og forskning.

Jussformidlingen i Bergen. Gratis juridisk bistand til privatpersoner, tilbyr både generell rådgivning og partsrepresentasjon.

Jusshjelpa i Nord-Norge. Gratis rettshjelp i enkeltsaker, har som formål å bedre rettshjelpstilbudet i Nord-Norge.

Kilde: gratisrettshjelp.no

Jushjelpa er et av fem studentdrevne rettshjelptiltak i Norge, og driftes nå av to jurister og 14 studenter som jobber delvis frivillig, går det fram av en pressemelding fra Jushjelpa. Personer som ikke har råd til advokat og heller ikke har krav på fri rettshjelp kan få hjelp gjennom tilbudet.

Det er helt klart at det er et behov for et rettshjelptiltak i Trøndelag, men et manglende jusstudium i Trondheim gjør det dessverre vanskelig å fortsette å drifte.

Hanne Ree Ugland

Forklaringen på at tilbudet avvikles ligger i at Folkeuniversitetet i Midt-Norge for to år siden mistet tillatelsen til å tilby jussutdanning på bachelornivå. Det var herfra de fleste jusstudentene som jobbet i rettshjelptiltaket kom.

Dermed finnes det ikke noe jusstudium i Trondheim som Jushjelpa kan rekruttere fra.

Ønsket å rekruttere fra andre studier

Ifølge pressemeldingen er det jobbet for en omorganisering, der ønsket var å rekruttere studenter fra universiteter og høgskoler i andre deler av landet.

«Håpet var at disse kunne ta et pauseår fra studiet for å få relevant arbeidserfaring i en heltidsstilling hos Jushjelpa. Tross at det ble mottatt flere søknader er det de siste ukene blitt klart at Jushjelpa i Midt-Norge ikke vil få tilstrekkelig med saksbehandlere til høsten», heter det.

Daglig leder Hanne Ree Ugland sier at det ikke har vært noen lett avgjørelse.

— Jushjelpa i Midt-Norge behandlet i fjor 2483 saker og holdt flere foredrag for å gi rettighetsinformasjon til flyktninger, studenter og arbeidsinnvandrere. Det er helt klart at det er et behov for et rettshjelptiltak i Trøndelag, men et manglende jusstudium i Trondheim gjør det dessverre vanskelig å fortsette å drifte, sier hun.

Jushjelpa i Midt-Norge har også tidligere stått i fare for å måtte nedlegge tilbudet. På statsbudsjettet for 2018 var støtten foreslått kuttet, men det endte med at den likevel ble opprettholdt.

Les også: Likevel støtte til gratis rettshjelp

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!