Fra protestkvelden mot kuttene i budsjettet til gratis rettshjelpstiltak. Foto: Ketil Blom Haugstulen
Fra protestkvelden mot kuttene i budsjettet til gratis rettshjelpstiltak. Foto: Ketil Blom Haugstulen

Likevel støtte til gratis rettshjelp

Statsbudsjett 2018. Jushjelpa i Midt-Norge sto i fare for å måtte legge ned dersom regjeringens forslag til statsbudsjett hadde gått igjennom. Forliket reddet dem.

Publisert   Sist oppdatert
Fakta

Studentdrevne tiltak som tilbyr gratis rettshjelp i Norge

JURK - Juridisk rådgivning for kvinner. Tilbyr rettshjelp til alle som definerer seg som kvinner, driver oppsøkende virksomhet blant annet i kvinnefengsel og holder foredrag for å forebygge voldtekt.

Jushjelpa i Midt-Norge. Tilbyr gratis juridisk rådgivning til alle, men de fleste henvendelsene kommer fra Midt-Norge.

Jussbuss. Jusstudentenes rettsinformasjon, har som formål å sikre og forbedre sosialt og økonomisk vanskeligstilte gruppers rettslige situasjon. Gir rettshjelp, driver rettspolitisk arbeid og forskning.

Jussformidlingen i Bergen. Gratis juridisk bistand til privatpersoner, tilbyr både generell rådgivning og partsrepresentasjon.

Jusshjelpa i Nord-Norge. Gratis rettshjelp i enkeltsaker, har som formål å bedre rettshjelpstilbudet i Nord-Norge.

Kilde: gratisrettshjelp.no

— Vi har feiret med kake på kontoret hver dag den siste uka, sier Hanne Ugland, daglig leder i Jushjelpa i Midt-Norge.

Ugland forteller at både ansatte og klienter har tatt med kake for å takke og feire.

Studentprotest

Tidligere i høst, etter at regjeringen hadde lagt fram sitt forslag til statsbudsjett for neste år, protesterte flere gratis rettshjelpstiltak i studentpuben ved det juridiske fakultet på Universitetet i Oslo (UiO).

Dette er veldig gode nyheter. Nå må justiskomiteen fordele pengene, men vi regner med at vi slipper å legge ned.
Hanne Ugland
Daglig leder, Jushjelpa i Midt-Norge

Fem av tiltakene som leverer gratis rettshjelp har studenter som saksbehandlere: Jussbuss, Juridisk rådgivning for kvinner, Jushjelpa i Midt-Norge, Jushjelpa i Nord-Norge og Jussformidlingen i Bergen. Alle var foreslått kuttet, men mest alvorlig ville det bli for Jushjelpa i Midt-Norge, som hadde måttet legge ned dersom kuttene gikk gjennom.

Dermed ville befolkningen i Midt-Norge, som ikke kunne fått hjelp av Gatejuristen, som hjelper rusavhengige, eller krisesentrene, ikke hatt noe gratis rettshjelpstilbud.

Mente behovet var dekket

Justisdepartementet sa til Khrono at de gratis rettshjelpstiltakene hadde fått mer støtte i 2016 og 2017, og at departementet ikke hadde funnet rom til å prioritere tiltakene i denne omgang. De mente også at tilbudet var dekket, ettersom de som har rett til fri rettshjelp fortsatt får det, og at krisesentrene tilbyr rettshjelp.

Fri rettshjelp dekket av staten er for enslige som tjener under 246.000 kroner i året og har mindre enn 100.000 i formue, og for ektefeller eller par som lever sammen med felles økonomi er grensen samlet bruttoinntekt under 369.000 og 100.000 kroner i formue.

— Med forslaget sender regjeringen med forslaget sender ut signaler om at rettssikkerhet er forbeholdt de som har råd til det, skrev daglig leder Ugland i et innlegg i Khrono.

Usikkert hvor mye til hver

Ugland presiserer at de fremdeles ikke vet hvor mye som vil gå til de enkelte tiltakene, men siden gruppen totalt sett får 5 millioner mer enn i fjor, regner hun med at de i alle fall kan fortsette som før.

— Dette er veldig gode nyheter. Nå må justiskomiteen fordele pengene, men vi regner med at vi slipper å legge ned, og vi er veldig fornøyde med at vi kan fortsette å gi rettshjelp, sier hun til Khrono.