Rektor Berit Rokne inviterer tilstyremøte i Sogndal 25. september. Foto: Siri Øverland Eriksen
Rektor Berit Rokne inviterer tilstyremøte i Sogndal 25. september. Foto: Siri Øverland Eriksen

Styremøte på Høgskulen på Vestlandet direkte

Direkte. Høgskulen på Vestlandet har styremøte i Sogndal i dag. Møtet sendes direkte og du kan følge det her fra klokken 10.15.

Publisert   Sist oppdatert

(Føg møtet direkte nederst i saken)

Her er sakene som skal behandles onsdag 25. september:

66/19 - Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll

67/19 - Møteplan for Høgskulestyret 2020

68/19 - Internrevisjonsrapport - ivaretakelse av prosess for varsling av kritikkverdige forhold ved HVL våren 2019

69/19 - Innføring i økonomi- og virksomhetsstyring

70/19 - Lønnsforhandlinger 2019

71/19 - Orientering om Vitensenteret ViteMeir og Høgskulen på Vestlandet

72/19 - Søknad om dispensasjon fra forskrift om rammeplan for GLU 1-7

O-6/19 - Orienteringar til styret 06/19