GJENÅPNING

Høgskole vil ha mest mulig campus-undervisning

Dronning Mauds minne høgskole legger opp til mest mulig undervisning på campus for sine nye barnehagelærer-studenter .

Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning(DMMH) vil prioritere at studentene som hovedregel skal være på campus til høsten., sier rektor Hans-Jørgen Leksen.
Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning(DMMH) vil prioritere at studentene som hovedregel skal være på campus til høsten., sier rektor Hans-Jørgen Leksen.
Publisert

Mindre grupper, kortere økter, uteundervisning og mulig utvidede dager, skal sikre at studentene ved Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning(DMMH) skal få mest mulig tid på campus til høsten. Rektor Hans-Jørgen Leksen vil prioritere åpne dører når det nye studieåret starter, trass i koronatiltak.

Viktig med fysisk undervisning

— Vi ønsker spesielt å sørge for at de nye studentene får mest mulig tid her på campus. Det løser vi blant annet med å dele klassene opp i to, sier Leksen.

Høgskolen utdanner barnehagelærere og har totalt 1400 studenter.

— Hvorfor er det viktig å samle studentene fysisk til undervisning ?

— For en barnehagelærerutdanning hvor så mye handler om barns utvikling og samspillet mellom barn, og mellom voksne og barn, er det særlig viktig å kunne samles fysisk.

Mulig utvidet åpningstid

Rektoren understreker at for de andre årskullene vil det veksles mer mellom fysisk og digital undervisning. Skolen jobber fortsatt med det praktiske opplegget for at målet om åpne dører i størst mulig grad skal oppfylles.

— Vi ser på ulike løsninger. Det er klart at smitteverntiltakene begrenser kapasiteten på byggene våre, og vi må finne alternativer for å løse plassbehovet, sier Hans-Jørgen Leksen.

I tillegg til bruk av utearealer, fortsatt digitalundervisning og kortere økter, ser skolen også på muligheten for å utvide undervisningstiden med 1-2 timer.

— Det kan ligge en mulighet i å utvide skoletidene. Men det skal baseres på frivillighet i personalet. Det er nokså ulike oppfatninger i lærerkollegiet om utvidelse av undervisningstidene, sier Leksen.

Mange ulemper

Han ser likevel mange ulemper med å utvide åpningstidene.

— Det er klart at mange har forpliktelser i forhold til familie og barn som gjør at en utvidelse av åpningstiden vil være uforenlig med private forhold, uttaler Leksen.

Han viser også til at studentene vil kunne oppleve undervisning ut over ettermiddagen som vanskelig.

— Mange har deltidsjobber ved siden av studiene, og tar vi større deler av ettermiddagen, kan det føre til at studentene taper inntekt, sier Hans-Jørgen Leksen.

Åpne dører til tross, det blir ikke noen stor samling for å markere et nytt skoleår på DMMH. Den 17.august skal åpningen formidles digitalt, uten noe felles arrangement slik tradisjonen er.

I pressemeldingen fra skolen understrekes det at studentene skal føle seg trygge på at smittevern blir gjennomført på best mulig måte.

Powered by Labrador CMS