Forferdelig dårlig og lite gjennomtenkt, mener instituttleder Steen Steensen om forslaget om å flytte journalistutdanningen fra Oslo sentrum til den nye campus Lillestrøm.
Forferdelig dårlig og lite gjennomtenkt, mener instituttleder Steen Steensen om forslaget om å flytte journalistutdanningen fra Oslo sentrum til den nye campus Lillestrøm.

Sterke reaksjoner på flytteplaner til Lillestrøm

Forslagene om hvilke utdanninger som skal flytte inn i nye Campus Lillestrøm skaper uro og usikkerhet i flere miljøer ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Få er positive, noen er avventende, de fleste negative.

Instituttleder Steen Steensen ved Institutt for journalistikk og mediefag reagerer sterkt på alternativet som innebærer å flytte journalistutdanningen fra Pilestredet til Lillestrøm.

— Jeg synes at dette er en forferdelig dårlig og lite gjennomtenkt idé, som kommer fullstendig ut av det blå, sier han.

Han sier at et viktig poeng er at det virker som om arbeidsgruppen ikke har snakket med noen.

— Det ligger altså ingen utredning til grunn her, verken av de ulike utdanningens behov og ønsker, eller av mulige konsekvenser av en slik flytting. Dette kom veldig overraskende og er plutselig blitt et dokument det nå skal fattes en beslutning på bakgrunn av. Det syns jeg er ganske spesielt, for å si det forsiktig, sier han.

Redd konsekvensene

Han påpeker at det også er uklart om arbeidsgruppen mener at hele instituttet skal flytte eller bare journalistutdanningen.

— Det vil være svært uheldig å splitte opp instituttet, og også å splitte opp fakultetet, sier han.

I tillegg til bachelor i journalistikk består instituttet også av bachelor i medier og kommunikasjon, bachelor i fotojournalistikk, et fagforfatterstudium og en master i journalistikk.

I tillegg til at Steensen mener det er uheldig å splitte fagmiljøet, frykter han også for andre konsekvenser av å flytte journalistutdanningen til Lillestrøm.

— Hvis det skulle skje er jeg redd for at det vil gå utover rekrutteringen til utdanningen, og dessuten for mulighetene for å drive journalisttrening og at det vil gi dårligere tilgang til kilder enn plasseringen i Oslo sentrum gir oss, sier han.

Steensen understreker at instituttet vil gå nøye gjennom arbeidsgruppens forslag og gi sitt bidrag til fakultets høringsuttalelse om saken.

Er overrasket

I alternativ 2, «samfunnsteknologi og kommunikasjon», foreslås det også å flytte bibliotek- og arkivutdanningen, som holder til i Pilestredet.

Instituttleder Tor Arne Dahl er ikke spesielt fornøyd med forslaget, og det er heller ikke staben på Institutt for arkiv-, bibliotek-, og informasjonsfag.

— Vi synes ikke det er noen god idé, nei. Det var ingen entusiasme for dette på instituttmøtet, og dette er ikke noe vi kommer til å støtte, sier han.

Han legger til at han ble overrasket over forslaget, og han er også redd for at arbeidsgruppens forslag vil skape unødig uro og turbulens.

— Vi er bedt om å komme med våre innspill til fakultetets høringsuttalelse, og der vil vi presentere argumentene for at det er en dårlig idé å flytte oss, sier Dahl.

Nei takk fra vernepleie

På vernepleieutdanningen møter forslagene fra arbeidsgruppen motbør.

— Det er nok ikke noen støtte til å flytte vernepleie til Lillestrøm her, nei, sier instituttleder Einar Strumse.

I dag foregår bachelorutdanningen i vernepleie heltid på Kjeller, og en deltidsutdanning i Sandvika, mens alle ansatte har sine kontorer i Oslo.

— Vi har lagt ned veldig mye arbeid for å få flyttet mesteparten til Oslo, og bare ha en deltidsutdanning på Kjeller, eventuelt Lillestrøm, i tillegg til deltidsutdanningen i Sandvika. Vi ønsker å være mest mulig intakte og ikke miste rammen av et forskningsmiljø, sier han.

Strumse etterlyser faglige begrunnelser for arbeidsgruppens forslag.

— Her er ikke alle forhold belyst, spesielt ikke de faglige. Dessuten mener jeg at man burde sett helhetlig på høgskolens behov og ikke tenkt isolert på campus Lillestrøm, sier han.

Instituttet skal ha personalmøte om saken i begynnelsen av mars, og vil komme med sine innspill til fakultetets høring.

Trenger mer plass

Ortopediteknikk er en av utdanningene som arbeidsgruppen foreslår å flytte til Lillestrøm, som en del av alternativ 1, «Helseteknologi». Høgskolelektor Inger Marie Starholm (bildet under) ved utdanningen i ortopedingeniørfag ser både fordeler og ulemper ved en eventuell flytting.

— Vi trenger mer plass, så hvis vi kunne fått nye, skreddersydde lokaler på Lillestrøm kunne det vært en fordel for utdanningen, sier hun.

Til høsten går utdanningen over til å ta opp studenter hvert år, mens det nå har vært opptak annethvert år. Det tas opp 16 på hvert kull, mens lokalene utdanningen har i Pilestredet opprinnelig var beregnet for kull på 12 studenter, og opprinnelig med opptak tredje hvert år.

— Vi er frustrerte over plassmangelen, og hadde trengt lokaler som stemmer med det antall studenter vi har, sier hun.

Likevel ser hun ulemper ved å flytte.

— Rent bortsett fra at mange ansatte vil få lengre reisevei, så må man også ta med i vurderingen at vi trenger god tilgang til pasienter og dessuten parkeringsplasser, siden av mange av pasientene er funksjonshemmede, sier Starholm.

Yrkesfaglærerne vil samlokaliseres

Sissel Grande, som er leder ved Institutt for yrkesfaglærere som holder til på Kjeller sier at de nettopp har startet høringsprosessen og kan ikke si noe om hva konklusjonen der blir. 

— Men hvis du spør meg så kan jeg melde om at det er stort ønske her om en samlokalisering. 

— Så dere vil egentlig helst flytte fra Kjeller til Oslo, dere? 

— Jeg tør ikke å snakke på vegne av alle her. Men vi merker at vi nå er i ferd med å få en god effekt av fusjonen fra 2011 og mange vil sette pris på å bli samlokalisert med den øvrige lærerutdanningen, sier Grande. 

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) har nettopp flyttet inn i det gamle bygget etter Riksrevisjonen og er nå sentralt plassert midt på Campus Pilestredet i Oslo. 

Grande reagerer også på at yrkefaglærerutdanningen ligger inne som en del av «grunnpakken» , og dermed skal flyttes til Lillestrøm uansett hvilket alternativ som velges. 

— Vi er lagt inn i «grunnpakka» uten noen som helst forklaring. Det bør jo være en faglig begrunnelse for at vi er der, sier hun. 

Diplomatisk på helsefag

Dekanen på Fakultet for helsefag, Gro Jamtvedt, sier at det er en gre utredning og at gruppen har besvart mandatet de har fått fra rektor. 

 — Vi har ikke diskutert saken i ledergruppa eller på fakultetet ennå, så jeg kan ikke si hva vår mening om dette vil bli i vårt høringssvar. Vi skal også ha et personalmøte hvor vi skal diskutere saken, sier Jamtvedt. 

Hun oppfatter rapporten og forslagene slik at det som er foreslått rundt sykepleieutdanningen primært gjelder de som holder til på Kjeller i dag, og ikke Pilestredet.

— Men dersom det skulle bli aktuelt kan det selvsagt få konsekvenser for sykepleie på Pilestredet også. Ett av forslagene omfatter jo så godt som hele Fakultet for helsefag, ikke bare sykepleie, sier hun og legger til:

— Jeg ser ikke på det som gruppen har kommet med som endelige forslag, sier Jamtvedt. 

— Men du ser ikke mørkt på å eventuelt flytte til Lillestrøm? 

— Det er vel ingen som ser mørkt på det, men det er klart at mange ser utfordringer ved dette og vil komme til å engasjere seg i en eventuell flytting, sier helsedekan Jamtvedt. 

 

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS