Rektor Marit Boyesen ved Universitetet i Stavanger trenger en ny direktør når John B. Møst blir pensjonist. 13 søkere ønsker å overta stafettpinnen. Foto: Skjalg Bøhmer Vold
Rektor Marit Boyesen ved Universitetet i Stavanger trenger en ny direktør når John B. Møst blir pensjonist. 13 søkere ønsker å overta stafettpinnen. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

8 av 13 direktørsøkere hemmelige i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har fått 13 søkere til jobben som ny universitetsdirektør, men hele åtte av dem er hemmelige.

Publisert   Sist oppdatert

Stillingen som universitetsdirektør ved Universitetet i Stavanger blir ledig når dagens direktør, John B. Møst, blir pensjonist 1. august i år.

Det har meldt seg 13 søkere til stillingen, seks kvinner og sju menn, ifølge en melding på universietets nettside. Stillingen har en varighet på to år, fordi UiS skal gå over til ny ledelsesmodell med ansatt rektor fra 1. august 2019. Fram til da består universitetets øverste ledelse av dagens valgte rektor, Marit Boyesen, og universitetsdirektøren.

Universitetsstyret skal ansette direktør på sitt møte 9. mars.

Velger hemmelighold

Universitetet har valgt å holde navnene på åtte av søkerne til direktørjobben hemmelige, etter at søkerne selv har bedt om dette.

De har sagt til oss at de trekker søknadene hvis navnene deres blir offentlig-gjort.

May Merete Tjessem Opdal
Senior HR-rådgiver, Universitetet i Stavanger

Seniorrådgiver May Merete Tjessem Opdal i HR-avdelingen ved UiS forklarer at dette skyldes at søkerne ellers ville trukket søknadene.

— De har sagt til oss at de trekker søknadene hvis navnene deres blir offentliggjort, sier hun.

Men det skal jo gode grunner til for å bli unntatt fra offentlighet på søkerlistene?

— Ja, og vi har gjort en vurdering av disse grunnene opp mot at vi ønsker å beholde dem som søkere, sier Tjessem Opdal.

«Særskilde omstende»

I 2015 ble offentleglova strammet inn nettopp på området som gjelder innsyn i offentlige søkerlister, og det stilles særlige krav til søkere til offentlige lederstillinger og terskelen skal være høy før man innvilger hemmelighold. 

«At ein på generell basis er lite komfortabel med at søknaden blir kjent er ikkje tilstrekkeleg, det må føreliggje særskilde omstende, og påvisast at innsyn vil kunne føre til meir konkrete skader eller ulemper», heter det i veiledningen til loven (side 150-152). Her vises det blant annet til fare for økonomisk tap for de som driver egen bedrift eller uro i en offentlig organisasjon under omstilling.

Kunstdirektør

De fem offentlige søkerne er tidligere direktør ved Kunsthøgskolen i Oslo, Gyrid Garshol (52), direktør ved Macomb Community College i Michigan, Holger Ekanger (53), avdelingsdirektør i Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) Sigrid McEntire (46), og prosjektdirektør ved UiS, Arnljot Corneliussen. I tillegg har Thorbjørn Gaarder (61) søkt, og han opplyser at hans tittel er kredittsjef i Dominion Bank.

Gyrid Garshol avsluttet sitt seksårige åremål som direktør ved Kunsthøgskolen i Oslo i januar 2016. Hun er styreleder i Oslo Poesifestival og ved det jødiske museet i Oslo.

Garshol var fungerende rektor ved Høgskolen i Akershus i et års tid i 2006 til 2007, og også direktør samme sted året før. Hun var også direktør ved Norges Markedshøyskole i ni år på 1990-tallet.

Søker fra Michigan

Holger Ekanger har vært direktør ved Macomb Community College i den amerikanske delstaten Michigan de siste 16 årene. Der er han leder for Workforce and Continuing Education, Engineering and Advanced Technology. Han har tidligere jobbet ved Ivy Tech Community College, også i Michigan, og har en mastergrad i administrasjon og ledelse fra Central Michigan University.

Sigrid McEntire har vært HR-diektør i Bufetat siden 2015, og hun har en master i international relations fra Temple University i USA.

Arnljot Corneliussen er den eneste interne søkerne blant navnene som er offentlig kjent. Han er avdelingsdirektør ved avdelingen som kalles Felles ressurssenter ved UiS.

Gjenganger

Den siste av de kjente søkerne, Thorbjørn Gaarder, er jurist av utdannelse og har tidligere hatt flere lederjobber, blant annet i bistandsfondet Norfund. Navnet hans har dukket opp jevnlig i pressen de siste årene når lederjobber har vært lyst ut. Ifølge Dagbladet har han blant annet søkt på jobbene som politimester i Oslo, skattedirektør, finansdirektør, rådmann i Ullensaker, rådmann i Bærum, direktør ved Universitetet i Oslo, direktør i Fagpressen, ekspedisjonssjef i Nærings- og handelsdepartementet, sjef for Domstoladministrasjonen, direktør for Helse Sør-Øst, generalsekretær i Norsk Presseforbund og sjef for Brønnøysundregistrene.

Et utvalg sammensatt av rektor Marit Boyesen, dekan Elaine Munthe, konsernsjef Eimund Nygaard, førstelektor Åge Hultgren, rådgiver Ragnhild Scheen og student Magne Bartlett skal komme med en innstilling til universitetsstyret om hvem de mener bør bli ny direktør.