Kortnytt

Har kartlagt bruken av norsk og engelsk

Publisert Oppdatert

For første gang har den parallelle bruken av norsk og engelsk fagspråk blitt kartlagt ved Høgskulen på Vestlandet (HVL).

— Denne rapporten gir en nødvendig oversikt over forholdet mellom bruken av norsk og engelsk ved HVL i dag. Dette gir oss et godt utgangspunkt for videre arbeid med fagspråket, sier rektor Berit Rokne, til hvl.no.

Prorektor Liv Reidun Grimstvedt ved HVL.
Prorektor Liv Reidun Grimstvedt ved HVL.

I etterkant av interne debatter på HVL er ønsker man at det skal utarbeides noen felles prinsipper for parallellspråk ved HVL.

— Rapporten viser at det er variasjoner både på fakultets- og instituttnivå når det gjelder bruken av norsk og engelsk i undervisning, pensum og formidling, forteller Rokne.

Liv Reidun Grimstvedt er prorektor for samhandling og leder for Språkpolitisk utvalg ved HVL.

— HVL har per i dag en klar overvekt av norsk som undervisningsspråk og språk i pensumlitteratur. Publiseringen ved HVL skjer stort sett på engelsk, men vi har store interne variasjoner, sier Grimstvedt.

Prinsippet om parallellspråk går ut på å satse både på bruken av nasjonalspråket og engelsk i akademisk sammenheng.

— For å sikre norsk som et fullverdig arbeidsspråk i sektoren, og ved HVL, er vi avhengige av å ha en bevisst holdning til parallellspråkbruken, sier Grimstvedt.

(Eva Tønnessen / Khrono)

Kortnytt
Powered by Labrador CMS