Globvac-konferansen utsettes

Grunnet Koronoa-situasjonen har arrangørene besluttet å utsette GLOBVAC konferansen 2020 på ubestemt tid. Konferansen skulle blitt gjennomført 13.-14. mai i Oslo.

Arrangørene vil ta kontakt med de som allerede er påmeldt konferansen, og komme tilbake med mer informasjon om nytt tidspunkt for konferansen.

Temaet for årets konferanse er global helse. Arrangørene ønsket å hedre resultatene og bragdene innen global helse gjennom de siste tiårene. Samtidig ønsket de å rette blikket fremover og diskutere fremtidige utfordringer.

Key-notes er Jeremy Farrar, Peter Piot, Rashida Farrand og John-Arne Røttingen. De skal gi innsikt i relevante problemstillinger og utfordringer innen global helseforskning. Femten symposier og mange poster-presentasjoner skal også være en del av programmet.

(Amanda Schei / Khrono)