Rektor Gunnar Bovim, på Gløshaugen ved NTNU. Foto: Wanda Nathalie Nordstrøm
Rektor Gunnar Bovim, på Gløshaugen ved NTNU. Foto: Wanda Nathalie Nordstrøm

Tekna-medlemmer fortsatt mot fusjon

NTNU og hos deres fusjonspartnere viser en fersk undersøkelse blant Teknas medlemmer at 65 prosent er helt eller delvis mot fusjon.

Publisert Oppdatert

Nær halvparten av 141 Tekna-organiserte professorer og amanuenser ved NTNU mangler tillit til ledelsen, mens 65 prosent fremdeles er helt eller delvis mot fusjonen. Totalt har 477 medlemmer i Tekna ved de fire institusjonene gitt sine synspunkter.

Tekna har nylig gjennomført en spørreundersøkelse blant sine medlemmer ved nåværende NTNU i Trondheim, Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Ålesund og Høgskolen i Sør-Trøndelag. 

Mange har svart

Tekna har nylig gjennomført en spørreundersøkelse blant sine medlemmer ved nåværende NTNU i Trondheim, Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Ålesund og Høgskolen i Sør-Trøndelag, der ulike tema rundt fusjonsprosessen og utviklingen i universitets- og høgskole-sektoren ble berørt gjennom 80 spørsmål.

477 ansatte i ulike stillingskategorier ved «nye NTNU» svart. Tekna skriver i en kronikk publisert i Universitetsavisa at de mener resultatene fra undersøkelsen vil være et viktig bidrag i den videre prosessen. De poengterer videre at spørreundersøkelsen viser et sterkt engasjement blant de ansatte som bl.a. kommer til uttrykk gjennom at over 75 personer gir delvis detaljerte utdypende synspunkter.

Utgangspunktet fro Tekna har vært at fusjonstoget går i rasende fart og Norges største universitet med over 6500 ansatte skal forenes om felles strategier, mål, ledelse og organisasjonsstruktur. Hva tenker de ansatte 4 måneder etter vedtaket og 7 måneder før offisiell fusjon?

Tekna poengterer at deres mål ikke er å ta stilling til fusjonen, den er vedtatt, men de ønsker å bidra konstruktivt ved å kartlegge holdninger og sikre en prosess der synspunkter fra ansatte inngår i diskusjonene.

Stor motstand på NTNU

Resultatene viser at det fortsatt er sterk motstand for fusjon blant vitenskapelig ansatte ved nåværende NTNU.

43 prosent er helt uenig i fusjon, 21,3 prosent er delvis uenig, 10,6 prosent er nøytrale og 19,9 prosent delvis enig mens 5 prosent av vitenskapelig tilsatte i fast stillinger ved nåværende NTNU er helt enige i fusjonsvedtaket.

Mer positive på høgskolene

Ved Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) er ansatte delt mens flertallet ved høgskolene i Ålesund og Gjøvik er for fusjon.

— I den videre prosess er det viktig at ledelsen tar hensyn til denne interne motstanden blant vitenskapelig ansatte ved nåværende NTNU og legger stor vekt på å finne løsninger som kan få bred støtte, skriver Øystein Moen og Øystein Risa fra Tekna i kronikken.

— Undersøkelsen gir klare indikasjoner på at mange ansatte opplever at det en kaller medvirkning i prosessen ikke handler om reell innflytelse og bekymring for at tilsatte ledere på fakultets- og instituttnivå kan bli instruert fra nivåer over. Tekna mener det et positivt at ledelsen åpner for at over 350 ansatte skal involveres i utarbeidelse av ny faglig organisering av NTNU. Vi tror og håper dette kan bidra til at flere blir hørt og at prosessen rundt dette viktige arbeidet blir så åpen som mulig, skriver Moen og Risa.

Variasjon i tillit

Undersøkelsen viser videre at Tekna-medlemmers tillit til egen øverste ledelse varierer betydelig mellom de ulike institusjonene og ansattgruppene. Det er størst grad av intern tillit til egen ledelse ved Høgskolen i Gjøvik, minst tillit ved Høgskolen i Sør-Trøndelag.

Blant de faste vitenskapelig ansatte ved nåværende NTNU gir 47,1 prosent uttrykk for manglende tillit til NTNUs øverste ledelse mens 23,2 prosent er nøytrale og de resterende gir uttrykk for tillit.

— Intern motstand mot fusjon i kombinasjon med lav tillit til øverste ledelse gir grunn til bekymring. For fusjonsprosessen fremover er det derfor svært viktig å ha fokus på hvilke grep ledelse og styret kan gjøre for å forbedre tillitsforholdet til de ansatte og styrke legitimiteten til fusjonen, skriver Moen og Risa, og de legger til:

— Fremover bør ledere på alle nivå ha ekstra fokus på sitt ansvar ovenfor de ansatte og aktivt lytte samt formidle synspunkter og nøkkelinformasjon tydelig både oppover og nedover lederlinjene. Undersøkelsen viser bl.a. at 68 prosent etterlyser mer åpenhet fra ledelsen. 

Hele kronikken leser du i Universitetsavisa.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS