Direktør i NOKUT, Terje Mørland, gratulerer Kunsthøgskolen i Oslo med etter hans mening fortjent faglig anerkjennelse. Foto: Skjalg Bøhmer Vold
Direktør i NOKUT, Terje Mørland, gratulerer Kunsthøgskolen i Oslo med etter hans mening fortjent faglig anerkjennelse. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Statushopp for kunsthøgskole

Kunsthøgskolen i Oslo har fått faglig ja for å kunne kalle seg vitenskapelig høgskole. Det gjenstår å se om departementet også sier ja. For ett år siden fikk kunsthøgskolen i Bergen nei fra Isaksen.

I 2014 ga NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) faglig grønt lys for at Kunsthøgskolen i Bergen kunne bli vitenskapelig høgskole.

Men gleden i Bergen var kortvarig, for departementet vendte tommelen ned, og sa at man ville se an strukturmeldingen og det pågående fusjonsarbeidet.

Fredag 25. september fikk Kunsthøgskolen i Oslo tilsvarende faglig akkreditering fra NOKUT.

Glad for faglig anerkjennelse

Rektor ved Kunsthøgskolen i Oslo, Jørn Mortensen (bildet under), er veldig glad for godkjenningen.

 Jeg er veldig sikker på at veien går mot et fakultet underlagt UiB og ikke et eget kunstuniversitet i Bergen.

Jørn Mortensen

(Foto: Trond Isaksen)

— Du er ikke redd for at dere skal lide samme skjebne som Bergen og at departementet setter foten ned for ny status?

— Nei, det er vi ikke, sier Mortensen, men legger til:

— Vi kommer til å søke endret status hos departementet, og kanskje får vi med oss Bergen nå, ettersom strukturmeldingen nå foreligger. På den andre siden kan det hende at departementet sier at de vil avvente en eventuell utredning rundt samarbeid mellom de store kunstinstitusjonene i Oslo, nemlig oss, Arkitekt- og designhøgskolen og Musikkhøgskolen.

Vil helst stå alene

— Dere har nettopp svart departementet om framtidig samarbeid og fusjoner, hva tenker dere om dette?

— Vi har blitt bedt om å komme med innspill på hva en utredning, for å vurdere mulige gevinster ved samling av disse høgskolene, bør vektlegge. Vårt primære standpunkt er at vi helst vil stå alene. I stortingsmeldingen om struktur er vi knapt nevnt. Skal en slik utredning det her er snakk om være til nytte for oss må vi selv stå faglig og administrativt sentralt i arbeidet. Vi synes også det er naturlig i en slik sammenheng og dra inn og vurdere både kunstmiljøet i Østfold og filmmiljøet i Lillehammer, sier Mortensen.

Han er også opptatt av å framheve den faglige betydningen av anerkjennelsen fra NOKUT som kom i dag.

— Dette er en faglig anerkjennelse av høgskolens kvaliteter, og det er vi stolt av. Status som vitenskapelig høgskole gir oss noen fordeler med tanke på at vi kan opprette og nedlegge masterprogrammer på egen kjøl, men den faglige anerkjennelsen i seg selv er svært viktig, mener Mortensen.

Fagområdet kunst

Direktør i NOKUT, Terje Mørland (bildet under) framhever i en pressemelding at Kunsthøgskolen fremstår som en solid institusjon med mangfold og fellesskap innen fagområdet kunst. 

— Jeg gratulerer Kunsthøgskolen i Oslo med vel gjennomført akkrediteringsprosess. Kunstutdanningen og det kunstnerisk utviklingsarbeidet er av høy internasjonal kvalitet innenfor samtlige faggrupper. Kunsthøgskolen tilfredsstiller dermed kravene til å bli akkreditert som vitenskapelig høgskole, sier Mørland, i en pressemeldingen.

Mørland opplyser at NOKUT har akkreditert Kunsthøgskolen i Oslo ut fra de fastsatte faglige kriteriene som ligger i regelverket.

— Kunsthøgskolen må nå selv søke regjeringen om å få endret sin status og navn til vitenskapelig høgskole. Regjeringen vurdere på eget grunnlag om de vil gi en slik endret status til kunsthøgskolen, sier han.

Fakultet eller eget universitet

I Bergen utreder man to ulike scenarier.

  • Kunsthøgskolen i Bergen får med seg Griegakademiet under Universitetet i Bergen (UiB) og blir et eget «Bergen University of art».
  • Det andre alternativet er at Kunsthøgskolen i Bergen går sammen med Griegakademiet i et eget fakultet underlagt Universitet i Bergen.

(Fra strukturmøte med de ansatte ved Kunsthøgskolen i Bergen, august 2015. Foto: Kunsthøgskolen i Bergen/khib.no)

Det har ikke lykkes Khrono å få tak i representanter på Kunsthøgskolen i Bergen fredag, men på sine hjemmesider skriver kunsthøgskolen at det er helt åpent hvilket alternativ man lander ned på. I begynnelsen av oktober skal første fase av utredningen i Bergen være avsluttet.  Arbeidsgruppens rapport vil deretter bli behandlet i begge institusjonsstyrene.

Arbeidsgruppen i Bergen består av Gerd Tinglum, rektor KHiB, Johan Sandborg, prorektor KHiB, Cecilie Ohm, høgskoledirektør KHiB, Nina Malterud, seniorrådgiver KHiB, Dag Rune Olsen, rektor UiB, Margareth Hagen, dekan HF UiB, Frode Thorsen, instituttleder Griegakademiet UiB og Tore Tungodden, assisterende universitetsdirektør UiB.

Ikke redd for konkurranse

— Er man ikke i Oslo litt redd for konkurransen fra Bergen hvis de får laget et eget «University of art»?

Rektor Mortensen i Oslo er ikke bekymret.

— Jeg er veldig sikker på at veien går mot et fakultet underlagt UiB og ikke et eget kunstuniversitet i Bergen, sier Mortensen.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS