Ålesund-rektor Marianne Synnes ønsker ikke å utdype mye bakgrunnen for styrets standpunkt, men sier at dette ikke må tolkes som noen form for mistillit mot NTNUs styre. FOTO: KRISTOFFER FURBERG
Ålesund-rektor Marianne Synnes ønsker ikke å utdype mye bakgrunnen for styrets standpunkt, men sier at dette ikke må tolkes som noen form for mistillit mot NTNUs styre. FOTO: KRISTOFFER FURBERG

Også Ålesund vil ha helt nytt NTNU-styre

Som andre fusjonspartner går styret ved Høgskolen i Ålesund inn for at det velges et helt nytt styre for det fusjonerte NTNU. Og dette på tvers av vedtaket i styret på NTNU.

Publisert Oppdatert

Dermed har to av fusjonspartnerne gått i mot NTNUs styre som i forrige uke valgte å forlenge sin egen periode.

— Vårt styre landet på å vedta det opprinnelige forslaget som kom fra styringsgruppa for fusjonsprosjektet, rett og slett fordi styret mente at det var det beste forslaget.

Det sier rektor og styreleder ved Høgskolen i Ålesund, Marianne Synnes (bildet over), etter dagens styremøte. Hun sier at det lå ulike betraktninger til grunn for at HiÅs styre enstemmig valgte å gå for at det velges et helt nytt styre for den fusjonerte institusjonen, skriver Universitetsavisa.

Før oktober er omme

Dette valget skal avvikles innen oktober er omme, og representantene skal velges for 3,5 år, fra 1. januar 2016 og fram til 1. august 2019. Deretter går det avløsende styret på en ordinær fireårsperiode.

Styret skal sammensettes av fire eksterne representanter, inkludert styreleder. Fem tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger får plass, sammen med tre studenter og en representant for teknisk-administrativt personale.

I forrige uke vedtok styret ved NTNU å vrake det samme forslaget, som går på å opprette et flunkende nytt styre for midlertidige NTNU. I stedet vedtok man, etter forslag fra Bjarne Foss, å forlenge egen virkeperiode fram til sommeren 2017.

— Ikke tolkes som mistillit

Synnes ønsker ikke å utdype mye av bakgrunnen for styrets standpunkt, men sier at dette ikke må tolkes som noen form for mistillit mot NTNUs styre.

- Vi mener rett og slett at det er et bedre signal at man får et nytt styre når man etablerer en ny institusjon. Vi hart hatt en grundig og god diskusjon, og landet på dette som den beste løsningen, sier Synnes. 

I forrige uke valgte også styret ved Høgskolen i Gjøvik å gå for det opprinnelige forslaget fra styringsgruppa, nemlig at hele styret velges på nytt. Dermed står NTNU-styret foreløpig alene om sitt valg, som har vakt sterke reaksjoner hos ansatte og studentrepresentanter ved institusjonene.

Les også: 

Ønsket var nemlig at styrene for de fire fusjonerende institusjonene skulle drøfte framtidig styresammensetning, og komme fram til en omforent anbefaling overfor Kunnskapsdepartementet. Mandag 18. mai trer styret i HiST, den siste fusjonspartneren, sammen for å behandle styrespørsmålet.

Siden fusjonen gjennomføres som en virksomhetsoverdragelse kan NTNUs nåværende styre formelt sett fungere ut sin funksjonsperiode, det vil si fram til 1. august 2017. I sin tilråding til styret ved HiÅ, skrev høgskoledirektør Roar Tobro følgende:

— Ut fra både politiske, demokratiske og legitimitetsmessige hensyn, er det etter høgskoledirektørens oppfatning klart positivt at det velges et nytt styre som kan tiltre fra fusjonstidspunktet 1.1.2016. Dette åpner samtidig for at størrelsen og sammensetningen av det nye styret kan sikre at de innfusjonerende virksomhetene blir representert i styret for «nye» NTNU. Dette vil også ivareta noen av de intensjonene som styret la til grunn for å tilrå fusjonen.

Se også: Les innstillingen som ble enstemmig vedtatt her

Kritisk til vedtak på NTNU

Ved NTNU er leder Sturla Søpstad i Norsk Tjenestemannslag en av dem som har vært sterkt kritisk til eget styre sin fremgangsmåte.

— Jeg beklager dette vedtaket, sa Søpstad til Universitetsavisa onsdag.

Han mener vedtaket er uheldig både av hensyn til fusjonen, og at de ansatte vil få en enda svakere stemme.

NTL-lederen er blant dem som har pekt på risikoen for at én av høgskolene blir stående uten representasjon i det utvidede styret.

Han kunne derfor ha ønsket seg at HiST og HiÅ sine styrer foreslo å utvide styret til fra 13 til 15 medlemmer, men det har også vært et uttalt ønske fra styringsgruppa om at det midlertidige styret ikke må bli for stort.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS