Rektor i Harstad, Bodil Olsvik, håper fremdeles på et fast fakultet i Harstad fra 1. januar 2016, men noterer at forslaget som nå ligger på bordet innebærer et midlertidig fakultet bygd rundt høgskolens vernepleiemiljø. Foto: Skjalg Bøhmer Vold
Rektor i Harstad, Bodil Olsvik, håper fremdeles på et fast fakultet i Harstad fra 1. januar 2016, men noterer at forslaget som nå ligger på bordet innebærer et midlertidig fakultet bygd rundt høgskolens vernepleiemiljø. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Miljøet i Harstad får midlertidig fakultet

Universitetsdirektøren i Tromsø foreslår å utsette endelig beslutning om Harstad skal få et eget fakultet eller ikke til sommeren 2016.

Publisert Oppdatert

Mandag 26. oktober samles styrene ved Høgskolen i Narvik, Harstad og Uit - Norges arktiske universitet, til felles styreseminar. Dagen etter avholder de parallelle styremøter, der fusjonen som skal gjelde fra 1. januar 2016 er hovedsaken. Vedtakene skal avklares punkt for punkt underveis.

(I starten av neste uke møtes de tre rektorene Bodil Olsvik, Arne Erik Holdø og Anne Husebekk til avgjørende fusjonsmøter. FOTO: Tove Lie)

Det er bare UiT - Norges arktiske universitet som foreløpig har lagt ut sine styrepapirer.

Det har i forkant vært mest uro rundt, og spenning knyttet til, om Harstad får et eget fakultet eller ikke.

Vi har god tro på at når fakultetet først etableres midlertidig i Harstad, at det også er slik det vil bli etter 1. mai 2016.

Bodil Olsvik

Forslaget fra universitetsdirektøren i Tromsø lyder på at man utsetter beslutningen til sommeren 2016. En ekspertgruppe skal legge fram en utredning innen 1. mai 2016. I mellomtiden oppretter man en midlertidig enhet lokalisert i Harstad for vernepleie, med ledelse og organisasjon som om det var et fakultet.

Skulle gjerne sett det permanent

— Vi kan ikke tolke det annerledes enn at man foreslår å opprette et midlertidig fakultet i Harstad, med en midlertidig leder som skal fungere som en dekan, sier rektor ved Høgskolen i Harstad, Bodil Olsvik, til Khrono.

Hun legger til:

— Aller helst hadde vi ønsket oss at dette skjedde allerede fra 1. januar 2016, men vi har god tro på at når dette først etableres midlertidig i Harstad, at det også er slik det vil bli etter 1. mai 2016.

— Hvordan ser dere på de andre forslagene knyttet til fusjonen?

— Når det gjelder økonomiutdanningene mener vi det er en stor styrke at dette nå samles i en handelshøyskole. Vi har også en omforent forståelse av at for sykepleieutdanningen vil den nye løsningen bli bedre alt i alt, sier Olsvik.

Hun poengterer i tillegg at det er mye ved fusjonen Harstad er godt fornøyd med.

— Vi har vært tydelige hele veien på at vi mener at det er mange bra sider ved denne fusjonen, og at den vil heve den faglige kvalitet på utdanningen og forskningen hos disse tre institusjonene, sier Olsvik.

Forslaget fra direktøren

Slik lyder punktet om Harstad i styrepapirene til UiT:

«BA i barnevern ved Høgskolen i Harstad med tilhørende ansatte legges til Finnmarksfakultetet og det opprettes et ekspertutvalg som skal gi en anbefaling om organisering av de sosialfaglige miljøene, inkludert vernepleie. Frist for en slik anbefaling settes til 1.mai 2016, og det etableres en midlertidig enhet av vernepleiemiljøet under universitetsstyret i påvente av anbefalingen. Vernepleie innplasseres midlertidig som enhet på nivå 2 og leder av utdanningen inngår inntil endelig organisatorisk innplassering er avklart på “ledernivå 2” i organisasjonen.»

Narvik får eget fakultet

Det var på et visst tidspunkt også litt spenning knyttet til om man ville foreslå eget fakultet i Narvik, slik man legger opp til i den kongelige resolusjonen om fusjonen. Men Narvik får sitt eget fakultet, og det lyder:

«Det opprettes et Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi (IVT-fak) med ledelse fra campus i Narvik. Fakultetet vil ha følgende institutter: Institutt for industriell teknologi - Institutt for bygg, energi og materialteknologi - Institutt for elektroteknologi - Institutt for datateknikk.»

Men også her skilles noen miljøer ut til andre fakulteter og framtidig avgjørelse.

Utsettelser på andre faglige områder

Også på noen tekniske fagområder vil det skje en utredning før endelig plassering og organisering skal landes. 

Universitetsdirektøren i Tromsø skriver i styrepapirene:

  • «Sikkerhet og miljø, nautikk og luftfartsfag (IIS) organiseres videre i NT-fak. Studiene innen samfunnssikkerhet og beredskap videreføres som i dag med miljøer på alle tre campuser med et felles programstyre, og med intensjon om å samle miljøene på sikt.
  • Fagmiljøene innen sikkerhet, beredskap og miljø ved dagens HiH overføres midlertidig til HHT og ass. instituttleder ved HHT på campus Harstad gis et spesielt ansvar for oppfølging av miljøet. Fagmiljøet ved dagens HiN overføres midlertidig til IHO og ass instituttleder ved IHO på campus Narvik gis et spesielt ansvar for oppfølging av miljøet.
  • Det opprettes et ekspertutvalg som skal se på den samlede fagporteføljen innen sikkerhet og beredskap. Utvalget gis frist til 1.5.2016. I lys av denne utredningen skal de berørte fakulteter sammen vurdere nærmere organisering av nautikk, luftfartsfag og BA i samfunnssikkerhet og miljø og BSc i sikkerhet og miljø, ingeniør innen utgangen av 2017.»

Rektor i Narvik, Arne Erik Holdø, sier til Khrono at innstillingen når det gjelder Høgskolen i Narvik var som forventet. 

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS