— Vi frykter at hastverket kan bety at eventuelle fallgruver er blitt oversett. Det sier Jonathan Sørfonden og Ole-Jacob Oosterhof, henholdsvis leder og nestleder i Studentparlamentet ved Høgskolen i Gjøvik. FOTO: Sølvi W. Normannsen
— Vi frykter at hastverket kan bety at eventuelle fallgruver er blitt oversett. Det sier Jonathan Sørfonden og Ole-Jacob Oosterhof, henholdsvis leder og nestleder i Studentparlamentet ved Høgskolen i Gjøvik. FOTO: Sølvi W. Normannsen

Oppgitt over hastverk fra departementet

Studentleder i Gjøvik er ikke i mot at samskipnadene slår seg sammen i kjølvannet av NTNU-fusjon, men de reagerer på tempoet i prosessen departementet skal ha tvunget fram.

Publisert Oppdatert

Jonathan Sørfonden og Ole-Jacob Oosterhof, er henholdsvis leder og nestleder i Studentparlamentet ved Høgskolen i Gjøvik (HiG).

De mener Kunnskapsdepartementet har overkjørt lokale interesser med dekretet om at samskipnaden i Trondheim slås sammen med virksomhetene til studentsamskipnadene i Gjøvik og Ålesund.

Dette skal skje allerede fra nyttår.

Skuffet, bekymret og stresset

— Vi er skuffet over at vi ikke er blitt hørt, vi er bekymret over alt vi ikke vet, og vi er stresset på grunn av den korte tiden som er igjen før dette er et faktum, sier Oosterhof, til Universitetsavisa.

Bakgrunnen er fusjonen, og i meldingen heter det at «Departementet mener det er hensiktsmessig at en utdanningsinstitusjon kun betjenes av én studentsamskipnad».

— Vi skjønner ikke grunnlaget for å stresse fram sammenslåingen i løpet av drøye to måneder. Det ville ikke hatt noen praktisk betydning, verken for studentene i Trondheim eller på Gjøvik, om man hadde brukt litt lenger tid på å utrede saken, sier Sørfonden og Oosterhof.

Studentorganene i Trondheim er svært positive til sammenslåingen.

Alle lokale høringsinstanser bad om tid

De viser til at samtlige høringsinstanser tilknyttet Samskipnaden i Oppland (Sopp), det vil si ledelsen ved HiG, kommunene Lillehammer og Gjøvik, Utdanningsforbundet samt alle studentorganisasjonene, ønsket å bruke tida fram til neste vår på å utrede en framtidig samskipnadsmodell for det fusjonerte NTNU.  Denne kunne så trådt i kraft fra 1. januar 2017.

Departementets svar er at samskipnadene skal slås sammen fra 1. januar, det vil si om knappe tre måneder.

— Det reagerer vi på. Det er et ekstremt signal fra departementet, når alle lokale instanser bad om mer tid, sier Sørfonden og Oosterhof.

Ikke lovhjemmel for deling

Ole-Jacob Oosterhof sier han savner en konsekvensanalyse og en risikoanalyse av hele prosessen. Han viser til en fersk utredning Advokatfirmaet KPMG Law har gjort i forbindelse med sammenslåingen av ulike samskipnader i Nord-Norge til Norges arktiske studentsamskipnad.

I et brev til KD datert 17. September, går KPMG Law langt i å slå fast at det neppe er juridisk adgang til å dele opp samskipnader – i henhold til lovverket som regulerer disse. Dette får de støtte for i Foretaksregisteret.

Advokatene peker også på at overføring av eiendom sannsynligvis utløser dokumentavgift. Firmaet har bedt om en avklaring fra departementet om hvorvidt deling er tillatt.

«I alle tilfeller burde nok Lov om studentsamskipnader endres slik at det blir en klar hjemmel til å dele samskipnader», heter det i brevet.

Tipper tyngden vil telle

— Hvem tar regninga hvis dette utløser flere titalls millioner i dokumentavgift? Hva blir følgen av det? spør Ole-Jacob Oosterhof.

Han og Sørfonden stiller spørsmål ved om de blir mindre ivaretatt når de etterhvert bare utgjør en tidel av studentmassen, og fordi de holder til langt unna der beslutninger tas.  

Ett område de er urolige for er studentboliger. HiG har under 17 prosent dekning, mens Lillehammer har 25 prosent. Dette betyr at det, med dagens modell under Studentsamskipnaden i Oppland (Sopp), er det Gjøviks tur å bli tilgodesett.

— Nå havner vi under SiT, som har enda mindre dekning enn oss, sier Jonathan Sørfonden.

De to frykter også høyere priser i bokhandelen, i kantina, og andre tjenester.

- Dette er ikke lenger en fusjon, det er en virksomhetsoverdragelse. Da er det tyngden som bestemmer, antar studentene.

Overrasket direktør

Direktør Inge Øystein Moen ved HiG, som også sitter i Sopps styre, sier høgskolen mente det var behov for mer tid å til utrede saken. 

— Departementets vedtak om at dette skal tre i kraft fra 1. januar kom bardust på oss, og vi registrerer at departementet ikke hørte på vårt ønske. Dette må vi allikevel klare å få til. Det viktige nå er å sikre at studentene kommer ut som vinnere av denne saken. Vi må også ivareta de ansatte i Sopp. Utfallet betyr mye for dem, sier Moen, som er opptatt av å lande dette som en vinnersak for Gjøvik.

Skeptiske Lillehammerstudenter

Om lag 8.500 studenter i Gjøvik og Lillehammer er tilknyttet Sopp, hvor av 3.500 tilhører HiG. Oosterhof og Sørfonden er også bekymret for de 4 500 studentene på Lillehammer som blir «alene» igjen når Sopp deles.

Lillehammer Studentorganisasjon (List) på sin side, beklager det de kaller en forhastet fisjon på vegne av Gjøvikstudentene. Også List stilles spørsmål ved om fisjonen er fattet på mangelfullt lovgrunnlag. De viser til boligmassen i Sopp i Lillehammer, som har en høy verdi.

“Dersom fisjonen utløser overføring av eiendom vil fisjonen mest sannsynlig medføre dokumentavgift til staten som vil belastes Gjøvik-studentene og påvirke boligprisene deres”, heter det.

Positive på Sunnmøre

«Dessverre har vi i Lillehammer Studentorganisasjon en berettiget frykt for at behovet for å vise handlekraft går på bekostning av studentenes hverdag», skriver List videre.

Studentene er urolige for at en nær halvering av studentmassen betyr at prisnivået på tjenester til Lillehammerstudentene vil øke.

Studentsamskipnaden for Sunnmøre, som har rundt 5 500 studenter blir også krympet når Høgskolen i Ålesund går inn i NTNU. Høgskulen i Volda blir da stående alene. Samskipnaden på Sunnmøre har stilt seg positiv til å bli innlemmet i SiT.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS