Jan tore Sanner og Iselin Nybø inviterte til toppmøte for lærerutdanninhg sist høst. Foto: Siri Øverland Eriksen
Jan tore Sanner og Iselin Nybø inviterte til toppmøte for lærerutdanninhg sist høst. Foto: Siri Øverland Eriksen

Ber om forslag til medlemmer i nasjonale foreldreutvalg

Foreldre. Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) og Foreldreutvalget for barnehager (FUB) trenger nye medlemmer fra 2020.

Publisert   Sist oppdatert

Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) og Foreldreutvalget for barnehager (FUB) skal sikre foreldrestemmen i aktuelle barnehage- og skolepolitiske saker. Utvalgene velges for fire år. De trenger nye medlemmer fra 2020. Utvalgene

Et godt samarbeid mellom foreldre og barnehage/skole er viktig for å sikre gode læringsvilkår og et godt læringsmiljø.
Julie Midtgarden Remen
Statssekretær, Kunnskapsdepartementet

FUB og FUG er uavhengige utvalg på nasjonalt nivå og oppnevnes av Kunnskapsdepartementet.

— Foreldrenes meninger er viktig for å skape gode og trygge skoler og barnehager. Et godt samarbeid mellom foreldre og barnehage/skole er viktig for å sikre gode læringsvilkår og et godt læringsmiljø. FUB og FUG fremmer synspunkter fra foreldrenes ståsted, som vi tar med oss i arbeidet vårt, sier statssekretær Julie Midtgarden Remen, i en pressemelding fra departementet.

FUB og FUG skal sikre at foreldrene blir hørt i aktuelle barnehage- og skolepolitiske saker, og at Kunnskapsdepartementet har et rådgivende organ som ivaretar foreldreperspektivet. Utvalget skal også bidra til å veilede og informere foreldre om deres rettigheter og muligheter til medvirkning på lokalt plan.

Utvalgene blir bredt sammensatt slik at ulike behov og erfaringer blir representert i utvalget. FUB skal ha seks medlemmer og FUG syv medlemmer. Utvalgene har 4 – 6 møter i året.

Frist for å sende forslag til kandidater er 1. september 2019.