Direkte

Følg styremøtet ved Høgskulen på Vestlandet

Styret skal mellom anna vurdere organisatoriske og strukturelle endringar før neste åremålsperiode.

F.v. styremedlem Aina Berg, rektor Berit Rokne og styreleiar Arvid Hallén frå eit tidlegare styremøte ved Høgskulen på Vestlandet.
F.v. styremedlem Aina Berg, rektor Berit Rokne og styreleiar Arvid Hallén frå eit tidlegare styremøte ved Høgskulen på Vestlandet.
Publisert

Styret ved Høgskulen på Vestlandet er samla på campus Kronstad i Bergen for sitt første styremøte denne hausten.

Følg styremøtet her.

Fleire saker står på sakslista:

Vedtakssaker

40/20 Godkjenning av innkalling, sakliste og protokoll

41/20 Møteplan for Høgskulestyret 2021

42/20 Internrevisjon våren 2020 - Anskaffingsprosessen

43/20 Vurderingar av organisatoriske/strukturelle endringar før neste åremålsperiode

44/20 - Unntatt offentligheten iht.: Offl §13 jfr Fvl §13.1

Orienteringssaker

O-32/20 Opptak 2020 - Status ved studiestart

O-33/20 Status for rehabilitering/byggeprosjekter ved HVL

O-34/20 Campusutvikling - erfaringar frå Stord og plan framover

Faste orienteringar

O-35/20 Orienteringar frå rektor - styremøte 05/20

O-36/20 Referatsaker - styremøte 05/20

O-37/20 Campusrelevant tema

Powered by Labrador CMS