Direkte

Følg styremøtet ved Høgskolen i Molde

Styret ved Høgskolen i Molde har møte tirsdag fra kl 10. Møtet kan følges direkte her.

Publisert Oppdatert

På dagsorden på høgskolestyremøtet i Molde står blant annet tertialrapporten for 2. tertial 2020 og forslaget til budsjett for 2021.

Møtet kan følges direkte i vinduet over.

Rektor Steinar Kristoffersen ved Høgskolen i Molde.
Rektor Steinar Kristoffersen ved Høgskolen i Molde.

Styret skal blant annet vedta avsetningsnivået for 2021. Her er forslaget til vedtak at avsetningene (unntatt investeringer) skal utgjøre maksimum 5 prosent av bevilgningen, slik Kunnskapsdepartementet har varslet at vil bli normen fra 2022.

Høgskolen i Molde hadde totale ubrukte midler utenom investeringer på 28,5 millioner ved utgangen av 2019, og det ligger an til at disse må halveres for å komme under 5-prosentsgrensen. Ifølge sakspapirene er planen å omdirigere ubrukte midler fra drift til investeringer i campusutviklingsprosjekter i Molde og Kristiansund.

Dagsorden:

Powered by Labrador CMS