Kortnytt

Fikk fylkets innovasjonspris for masterstudenter

Eva Paola Campos
Eva Paola Campos

Eva Paola Campos er tildelt fylkeskommunens første innovasjonspris for masterstudenter.

Prisen har blitt opprettet for å fremme økt innovasjon i regionen, og deles ut til en student som gjennom sin masteroppgave har vist stor grad av innovasjon i sitt prosjekt, eller som har kombinert kjente elementer på en ny og innovativ måte. Følgende tre kriterier må være til stede:

  • Innovasjonen må bidra til ett eller flere av FNs bærekraftsmål.
  • Masteroppgaven må holde en høy faglige standard.
  • Oppgaven bidrar til en ny løsning på et viktig problem.

Prisen er på 30.000 kroner og deles ut av fylkesordfører på fylkestinget i oktober.

Hver instituttleder ved Universitetet i Stavanger, Høgskolen i vestlandet, VID og BI ble invitert til å fremme to kandidater hver og det ble totalt fremmet 11 masteroppgaver som alle holdt høy faglig standard.

Vinneren, Eva Paola Campos er meksikansk og holder til ved Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging ved UiS. Hennes masteroppgave «Post-occupancy evaluation for liveability in urban districts» ble skrevet under veiledning av førsteamanuensis Fabio Alberto Hernandez Palacio.

Campos foreslår å tilpasse metoden «bruksevaluering av boliger» til evaluering av sosial bærekraft i nabolag. Bruksevaluering er en av flere metoder som brukes av arkitekter og designere for å evaluere grønne aspekter og energibruk i bygg. Kandidaten har valgt en ny vinkling som ser på boforholdene og hvordan boligene påvirker beboernes livskvalitet, helse og velferd, skriver fylkeskommunen på sine nettsider.

— Prisvinneren har vist god innovasjonsevne ved å koble flere aspekter knyttet til det grønne skiftet. Det vil i framtiden bli enda viktigere med en helhetlig tilnærming og en bedre totalforståelse av alle aspekter knyttet til det grønne skiftet, sa fylkesordfører Marianne Chesak under prisutdelingen i fylkestinget 20. oktober.

Juryen besto av representanter fra Rogaland fylkeskommune, Ungdommens fylkesting, Universitetet i Stavanger, Høgskulen på Vestlandet, BI, VID, Validé og en studentrepresentant (rullerer mellom utdanningsinstitusjonene).

(Amanda Schei / Khrono)

Powered by Labrador CMS