Timms, Majorstua skole, Isaksen
Timms, Majorstua skole, Isaksen

Fagskolestudenter vil likestilles med andre

Fredag 2. desember la regjeringen fram sin Stortingsmelding om fagskolene. Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF) forventer at tiltakene sidestiller yrkesfaglig utdanning på fagskoler med høyskoler og universiteter. 

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

— Tiltakene regjeringen forslår om fagskolen som en høyere yrkesutdanning og studiepoeng er viktig for studentene. Fagskolen har vært nedprioritert og vi trenger nå en ekstra satsning for å få flere unge til å velge fagskolestudier, sier leder for fagskolestudentenes forening (ONF) Silje Kjørholt, i en pressemelding fra organisasjonen. 

Hun trekker fram at det var 280.000 studenter registrert ved høyskoler og universiteter i 2015, mens var det 15.000 ved fagskoler.

— Selv om det er økende søkertall til fagskolen, har offentlige fagskoler ikke midler til å opprette flere studieplasser, sier Kjørholt. 

Hun trekker fram lav finansiering og svake vilkår for studentene har gjort utdanningen mindre attraktiv.

— Studentene i fagskolen har ikke hatt rett til velferdstjenester gjennom studentsamskipnadene. Fagskolen er ikke anerkjent som høyere utdanning og studentene har heller ikke blitt tildelt studiepoeng eller grad for utdanningen. Fagskolen er viktig for norsk økonomi og verdiskaping. Derfor må studentene få gode vilkår slik at utdanningen blir et attraktivt studievalg, sier Kjørholt. 

Fagskolen er viktig for norsk økonomi og verdiskaping. Derfor må studentene få gode vilkår slik at utdanningen blir et attraktivt studievalg

Silje Kjørholt

Reagerer på navneendring

Norsk studentorganisasjon (NSO) mener regjeringen foreslår mange viktige og gode grep for å heve kvaliteten og styrke fagskolens egenart. NSO er forundret over at Regjeringen går imot sine egne argumenter om styrking av fagskolenes egenart og går inn for en symbolsk navnendring, fra fagskolepoeng til studiepoeng. 

— Det er overraskende at Regjeringen med et pennestrøk vil gjøre fagskolepoeng til studiepoeng, når de selv sier at fagskolepoeng styrker egenarten. Navnendringen vil skape forvirring for både for studenter, universiteter og høyskoler, men ikke minst for arbeidslivet og vil fort gi et inntrykk av at fagskoleutdanning skal være noe annet enn det er i dag, sier leder av NSO, Marianne Andenæs, i en pressemelding fra NSO

NSO oppfordrer Stortinget til å se bort fra en symbolsk navnendring som vil gi oss to typer studiepoeng og heller fokusere på de tiltakene som er foreslått for reell kvalitetsheving i fagskolene og overgangsordninger til universiteter og høyskoler. Norge trenger bred kompetanse for å møte omstilling og derfor er det svært positivt at Regjeringen er front for en styrking av utdanningstilbud over hele linja. 

— NSO støtter regjeringens klare beskjed til landets universiteter og høyskoler om å knytte tettere bånd til fagskolene, opprette gode overgangsordninger og sikre at faglige vurderinger gjennomføres ved opptak av fagskolestudenter, fortsetter Andenæs. 

Enklere å gå far fagskole til universitet

Det skal bli enklere for de som går på fagskole å studere videre ved høyskoler og universitet. I tillegg skal fagskolene få en pott på 35 millioner kroner for å utvikle kvaliteten på utdanningene.

— Fagfolk med yrkesfag- og fagskoleutdanning er viktige for å lykkes med omstillingen av norsk økonomi. Da må vi få mange nok til å velge yrkesrettede utdanninger fremover, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen, i en pressemelding fra departementet.

Stortingsmeldingen «Fagfolk for fremtiden» inneholder nær 50 tiltak skriver departementet. Målet er å gjøre fagskoleutdanningene mer attraktive som et fullverdig yrkesrettet alternativ til universitets- og høyskoleutdanninger. Regjeringen har foreslått å styrke fagskolesektoren med 58 millioner kroner i 2017.

Oppretter egen utviklingspott

Regjeringen vil blant annet opprette en ny utviklingspott på 35 millioner kroner.

— Det er viktig at fagskolene er oppdaterte på arbeids- og næringslivets behov, slik at studentene får kompetansen som landet trenger for fremtiden. Nå gir vi fagskolene mulighet til å søke om penger til å utvikle kvaliteten i utdanningene eller opprette nye utdanninger, sier Røe Isaksen, og han legger til:

— Skal vi få flere til å ta fagskoleutdanning, må studentene bli hørt og verdsatt. Derfor vil vi gi fagskolestudentene stemmerett i styrene og støtte til utenlandsopphold. Vi vil også gi fagskolene rett til å være del av en studentsamskipnad, slik at studentene får tilgang til studentbolig og andre velferdsgoder, sier Røe Isaksen.

Han begrunner navneendringen fra «fagskolepoeng» til «studiepoeng» på følgende vis:

— Vi gjør det etter sterkt ønske fra fagskolene, som påpeker at dages betegnelse fungerer dårlig. Det kan gjøre fagskoleutdanningen mer attraktiv. Innholdet i utdanningen endres imidlertid ikke, presiserer Røe Isaksen.

Positiv til mange av forslagene

I pressemeldingen understreker Silje Kjørholt at ONF er positive til mange av tiltakene som Isaksen foreslår. 

— Men det er fortsatt en stor utfordring at eierskapet for offentlige fagskoler ikke flyttes til staten, men forblir hos fylkeskommunene og at det er de som får ansvaret for å opprette nye studietilbud, sier hun. 

ONF-lederen oppfordrer regjeringen til å våge å sidestille yrkesfaglig utdanning med de akademiske, og legger til: 

— De har forskjellige kvaliteter, men må prioriteres likt fordi samfunnet trenger begge deler. 

ONF-lederen sier det viktigste for studentene er av studietilbudet er likeverdig med det andre studenter i Norge har, og gir en reell uttelling for tiden de bruker på fagskolen. 

— Hvis regjeringen får gjennom tiltakene de foreslår og fagskolene får flere studieplasser, vil vi ha kommet langt. Nå forventer vi at Stortinget innfrir, sier Kjørholt. 

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS