Fjorårets togaparty under fadderukene ved Høgskolen i Oslo og Akershus fikk kritikk for utdeling av gratis alkohol og erotisk lapdance til jentene. Her er noen av fjorårets deltakere ferdige og på vei videre.
Fjorårets togaparty under fadderukene ved Høgskolen i Oslo og Akershus fikk kritikk for utdeling av gratis alkohol og erotisk lapdance til jentene. Her er noen av fjorårets deltakere ferdige og på vei videre.

Uklare alkoholregler ved årets studiestart

Bør det stilles krav om at minst èn av fadderne holder seg edru under alle arrangementer og at det ikke drikkes alkohol før etter et bestemt klokkeslett under studiestart og fadderukene?

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Forslagene om edru fadder og alkohol til bestemte tider, er kommet fram i løpet av forberedelsene til høstens studiestart, men det er høyst uklart hvem som kan komme til å følge dem. Men Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) prøver igjen: Fadderukene skal ikke være en forlengelse av russetiden og fokuset skal bort fra overdreven drikking av alkohol på studentarrangementer ved studiestart. 

I år har det blitt ansatt egne fadderkoordinatorer ved hvert fakultet som skal kvalitetssikre fadderukene og AKAN (Arbeidslivets Kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk) har også vært trukket inn i årets forberedelser.

Gratis alkohol, togaparty og lapdance

Høgskolen fikk i fjor en del negativ oppmerksomhet rundt ingeniørstudentenes arrangement av Togaparty som en «damenes aften» der de kvinnelige studentene - som var i klart mindretall - ble servert gratis alkohol og de mannlige fadderne, i beste Chippendalstil, kun iført svarte bukser og en tversoversløyfe sto for kveldens «overraskelse» tved å utføre sexdansen «lapdance» på jentene.

— Vi har også fått lapdance, mange ganger. Jeg har sånn massasjeolje over hele meg, jeg, fortalte den ferske studenten Ellen, til Khrono den gang.

Før mannegruppa The Chippendales introduserte lapdance på scener verden over var lapdance noe som stort sett foregikk på strippeklubber. Lapdance er en intim og direkte sexdans. Lettkledte, i HiOAs tilfelle mannlige studenter og faddere som servitører, danser rundt og sitter på fanget til togajentene, med erotiske bevegelser mens de beføler dem og imiterer samleiescener. 

LES OGSÅ: Sexdans og fri flyt av alkohol for jentene på fadderfest

Høgskoleledelsen tok avstand

Dette ble for mye for høgskoleledelsen og både dekan Petter Øyan og prorektor Olgunn Ransedokken måtte ut og ta avstand fra arrangementene, mens Khrono fikk tung kritikk, særlig fra ingeniørstudentene, fordi vi hadde ødelagt for de som virkelig hadde «gode fadderfester» ved høgskolen. Studentene bekreftet overfor dekanen at det var servert gratis alkohol og gjennomført lapdance, «men ikke noe mer enn det». Dekanen ga klar beskjed til studentene om at han ikke ønsket flere kritikkverdige arrangementer og kunne komme til å si nei til slike arrangement neste år. 

Det er selvfølgelig alkoholpress i fadderukene, men det betyr ikke at man ikke blir inkludert selv om man ikke drikker.

Øyvind Aleksander Schmidt

Vi kan aldri helt ha kontroll på de aktivitetene som studentene har ansvar for selv.

Olgunn Ransedokken

Fadderordningen på Oslo Tekniker Samfund (OTS)  har aldri arrangert   lapdance

Amina Guez Guez

Prorektor Olgunn Ransedokken (bildet over) var også ute i Khrono og karakteriserte arrangementet som uakseptabelt. 

— Studiestart er ikke en forlengelse av russetida. Svært mange av våre nye studenter er voksne personer med familie og jobb ved siden av studiene. Og mange kommer fra kulturer der alkohol ikke er en naturlig del av hverdagen. HiOA er en høyere utdanningsinstitusjon i et flerkulturelt Oslo og Akershus, sa hun den gangen.

I forkant av dette var det debatt i Khrono om hvordan studiestart skulle foregå. Blant annet stilte tidligere lærer Bjørn Riiser spørsmål ved konsum av alkohol og hva overdreven fyll ville ha å si for skolens omdømme. 

LES OGSÅ: Studiestart med stil eller i rus?

Ingen enhetlig linje i år

Nå er årets forberedelser til fadderuker og studiestart snart ferdige. Nytt av året er at høgskoleledelsen har ansatt en fadderkoordinator på hvert fakultet, som kommer i tillegg til de vanlige fadderstyrene. Koordinatorene får sammen med styrene selv bestemme hvor lange fadderuker de skal ha. Dette har i år resultert i at helsefag og teknologi, kunst og design har to fadderuker, med egne arrangementer, mens lærerstudentene og samfunnsfag har èn uke.

AKAN, Arbeidslivets Arbeidslivets Kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk, har også vært trukket inn i forberedelsene. Men det kan se ut som om det er vanskelig få til en koordinert og enhetlig linje på hva som skal karakterisere studiestart. Signalene og uttalelsene fra de enkelte som har arbeidet med dette er sprikende, og så langt Khrono har klart å bringe på det rene er det ingen felles overordnede retningslinjer eller krav til «den nye» fadderordningen utover at de i år, som i fjor, skal prøve og fjerne fokus på alkohol og legge opp til alkoholfrie aktiviteter.

Tidsbestemt alkoholinntak?

Prorektor, og den som er overordnet ansvarlig for studiestart ved HiOA, Olgunn Ransedokken, var veldig klar i sitt første svar til Khrono om årets studiestart som er 12.august 2014:

— Vi har som krav at minst èn av fadderne i hver faddergruppe skal være edru selv om andre velger å drikke. Det skal også settes klare avtaler om klokkeslett om når det er greit at noen kan begynne å innta alkohol i hver faddergruppe. Tiltakene kan variere fra fakultet til fakultet, skrev Ransedokken i en epost til Khrono. 

Da Khrono ønsket å få konkretisert disse kravene, blant annet på hvilket tidspunkt det kunne være rimelig å begynne og innta alkohol, kom et betydelig mer moderert svar. Også denne gang på epost: 

Høgskolen kan ikke ha kontroll

— Det er fadderkoordinatorene selv som har satt i gang en del tiltak og retningslinjer. De ulike fadderkoordinatorene har ulike opplegg og tiltak. Dette synes vi er svært positivt, da vårt mål har vært å få fokus bort fra alkohol, men ikke å komme med forbud eller krav, skriver Ransedokken denne gangen, og i tillegg: 

—  Vi kan aldri helt ha kontroll på de aktivitetene som studentene har ansvar for selv. Men i tillegg til en sentral fadderkoordinator, har vi i år ansatt en fadderkoordinator ved hvert fakultet, som skal være med og kvalitetssikre de fakultetsvise fadderprogrammene og sørge for innslag av faglig-sosiale aktiviteter, skriver prorektoren.

— Vi har mange godt voksne studenter og mange av de unge også, som er opptatt av å komme raskt i gang med studiene sine. Vi i ledelsen fokuserer på at vi krever innsats både av de nye studentene og av fadderne fra dag èn ved høgskolen vår.  Vi forventer at de som starter som studenter ved Høgskolen i Oslo og Akershus, er opptatt av å satse på studiene sine fra første dag, skriver Ransedokken. 

De enkelte fakultetene bestemmer

Ifølge studiestartkoordinatoren ved høgskolen, Gurminderjit Kaur (i midten i bildet over), gjelder tiltakene som Ransedokken nevner i eposten bare for enkelte fakultet der fadderkoordinatorene selv har bestemt det. (T.v. på bildet er fadderkoordinator Øyvind Alexander Schmidt, fra Fakultet for samfunnsfag og t.h. Carl Alexander Kessen Sverdrup, Fakultet for helsefag)

— Dette er retningslinjer som fadderkoordinatorene selv har valgt, ikke noe høgskolen har bestemt. Ikke alle fadderkoordinatorene har satt bestemte krav for fadderne, men alle har i dialog med fadderne tatt opp temaet alkohol, sier Kaur.

Khrono har ikke lykkes med å finne ut hvilke fakultet som har gått inn for retningslinjer for alkoholinntak og hva tiltakene eventuelt innebærer. 

Drikkepress

— Det er selvfølgelig alkoholpress i fadderukene, men det betyr ikke at man ikke blir inkludert selv om man ikke drikker, sier fadderkoordinator ved Fakultet for samfunnsfag, Øyvind Aleksander Schmidt.

Han drikker ikke alkohol selv og mener hans erfaring kan bidra til opplegget i fadderukene.

Carl Alexander Kessen Sverdrup, fadderkoordinator ved Fakultet for helsefag, påpeker at fadderukene er til for å ha det gøy, bli kjent med nye studenter og vise dem skolen, uten at det nødvendigvis må gå over styr.

Fadderuker for alle

I april var alle fadderkoordinatorene i møte med AKAN kompetansesenter om hvordan de kan gjøre fadderukene mer inkluderende. 

— Det er mye positivt i fadderukene, men studentene ser at de må tilby noe mer enn bare alkohol. Vi vil at man skal tenke mer helhetlig og tilby de nye studentene et helt tilbud som passer for alle. Når man først skal drikke så burde det gjøres på en ansvarlig måte, sier Pål Henrik Kristiansen, kommunikasjonsrådgiver hos AKAN.

På møtet presenterte Kristiansen forslag til tiltak som studenter ved andre skoler har benyttet seg av tidligere, som å ha en edru fadder i hver faddergruppe. Han synes det er bra at flere av fadderkoordinatorene har tatt dette til seg og lagt retningslinjer for fadderukene.

— Det viser at de har motivasjon for å gjøre fadderukene bedre og at de har reflektert over at man ikke bare trenger å drikke sammen, sier han.

Får velge antall uker selv

Fadderkoordinatorene bestemmer også om fadderukene skal vare i en eller to uker. Høgskolen har latt fadderkoordinatorene ta utgangspunkt i fadderstyrenes tidligere erfaringer. Fakultet for samfunnsfag (SAM) og Fakultet for lærerutdanningen og internasjonale studier (LUI) har bestemt seg for å kun ha én uke i år. Helsefag (HF) og teknologi, kunst og design (TKD) derimot, velger å arrangere i to uker.

Carl Alexander Kessen Sverdrup ved Fakultet for helsefag, mener at et godt og variert program over to uker gjør at studentene blir godt kjent med hverandre.

— Vi velger å ha to uker slik at folk får velge hva de ønsker å være med på, slik at studentene ikke føler at de ikke går glipp av noe dersom de ikke får til å være med den første uka, og slik at de har mye å velge mellom, sier Sverdrup.

Øyvind Aleksander Schmidt, ved Fakultet for samfunnsfag, mener derimot at èn uke med fadderaktiviteter er nok. Han mener at det er den eneste måten å få med studenter på alle dagene.

— Vi ønsker å ha et intensivt opplegg slik at folk skjønner at de er nødt til å være med på alt, for da vet folk at de går glipp av noe dersom de ikke er med, sier han. 

— Har aldri arrangert lapdance

Amina Guez Guez  (bildet over), står oppført som både fadderkoordinator ved Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) og leder av fadderstyret samme sted. Det var ved dette fakultetet det i fjor ble arrangert togaparty med innlagt lapdance. Ifølge HiOAs hjemmsider består fadderstyret ved TKD i år av fire jenter og tre gutter.

 Hun svarer også Khrono på epost:

— Blir det lapdance på årets fadderarrangement slik som i fjor?

— Fadderordningen på Oslo Tekniker Samfund (OTS)  har aldri arrangert lapdance, svarer hun. 

— Prorektor har kommet med en del oppfordringer til fadderukene. Blant disse er å få bort fokus fra at fadderarrangementene skal være en forlenget russetid. Hva gjør fadderne ved Fakultet for teknologi kunst og design (TKD) for å følge denne oppfordringen?

TKDs fadderperiode bygger på fellesskap og inkludering. Fadderordningen på TKD har som hovedmål å gi de nye studentene muligheten til å bli kjent med sine studiekamerater, sitt studieprogram og skolen de skal begynne på, skriver Guez Gue

—Fadderperioden handler om inkludering

— Er det noe intiativ fra TKD-faddernes side for å stimulere til inkludering slik HiOA ønsker seg, og har dere eventuelt noen eksempler?

— Som sagt, hele TKDs fadderperiode handler om inkludering. Alle skal bli sett og alle skal få muligheten til å bli kjent med sine studiekamerater, sitt studiepogram og skolen de skal begynne på. I fadderperioden håper vi å knytte bånd mellom studentene ved forskjellige danse-arrangementer, som for eksempel storkonsert på St.hanshaugen og volleyball-turnering på Huk. Fadderordningen ved Oslo Tekniker Samfund (OTS) har opplevd at et sosialt studentliv ikke bare øker studentenes trivsel, men er også positivt for motivasjon og prestasjon, skriver Amina Guez Guez.

LES OGSÅ: Slår tilbake mot fyllekritikk

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS