Kortnytt

Evalueringsprosjekt til Samisk høyskole

Publisert

Samisk høgskole har blitt tildelt et evalueringsprosjekt der det skal hentes kunnskap om hvordan det nye læreplanverket tas i bruk i samiske skoler og for samiske elever i skoler for øvrig. Det skal også undersøkes om fagfornyelsen legger til rette for at samiske elevers rettigheter blir styrket.

Instituttleder John Marcus Kuhmunen gleder seg over tildelingen.

— Jeg ønsker å takke fagansatte for et solid forarbeide, spesielt professor Kamil Øzerk, førsteamanuensis Ylva Jannok Nutti og professor Nils Dannemark som sammen med andre medarbeidere ved Samisk høyskole har utformet et godt grunnlag for videre arbeid. Dette betyr mye for forskningsmiljøet vårt, og vi har forventninger til at prosjektet vil gi nyttig og viktig kunnskap til myndighetene og samfunnet for øvrig, uttaler Kuhmunen i en pressemelding.

Prosjektet starter høsten 2020 og løper frem til 2025. Etter beslutning i det eksternt sammensatte styret for evalueringen, tildelte Utdanningsdirektoratet Samisk høgskole et oppdrag på fem millioner kroner.

— Vi har store forventninger til at dette prosjektet skal gi ny og nyttig kunnskap om en av de mest sentrale utviklingsprosessene i norsk skole i årene framover. Gjennom fagfornyelsen har urfolksperspektivet og samiske perspektiver fått en tydeligere rolle enn i tidligere læreplaner. Dette prosjektet vil gi viktig kunnskap om og hvordan disse perspektivene blir realisert, sier Elaine Munthe, professor ved Universitetet i Stavanger og leder for programstyret, Evalueringen av fagfornyelsen.

(Joar Hystad / Khrono)

Kortnytt
Powered by Labrador CMS